E shtune, 15.06.2024, 06:26 PM (GMT+1)

Përjetësi » Mani

Kadri Mani: Seminari i 28-të, në gjysmëilegalitet!

E marte, 22.12.2009, 09:56 PM


Seminari i 28-të, në gjysmëilegalitet!

Letër e hapur akademik Idriz Ajetit, kryetar nderi i Seminarit dhe Prof. dr. Osman Gashit, dekan i Fakultetit të Filologjisë: Nëse nuk jeni në gjerndje ta bëni kthesën- ju dy duhet të jepni dorëheqje?

Nga Kadri Mani

Nga viti në vit, keq e tukeq- për dreq!
Ata që po e përcjellin- Kabarenë e të hënës në TV-21, Kelmendi-Saraçini: mësojnë se në titoizëm-enverizëm po kërkohej përshtatshmëria idelogjike-politike, për punë, për bursa... në Fakultetin e Filologjisë këtë kërkesë na e paraqesin më të dyshimtit, më të papërmirësueshmit! Ata që kanë bashkëpunuar me organet e UDB-së ose që kanë ardhur në Fakultet me rekmandime:”Primite ga, naš je ?ovek-prajeni, njeri ynë është!!“

Seminari Ndërkombëtar i 28-të i Gjuhës, Letërsisë dhe Kulturës Shqipëtare
Dialekti gegë e toskë nuk i kanë këputur raportet ndër-komunikuese

Problemet e gjuhës shqipes në tërësi ishte temë e diskutimeve të studiuesve dhe ligjëruesve nga Kosova dhe Shqipëria, në ditën e parafundit të Seminarit të 28-të Ndërkombëtar për Gjuhën Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, organizuar nga Universiteti i Prishtinës dhe Universiteti i Tiranës.
Në ditën e 11-të të këtij seminari po mbahet sesioni shkencor i gjuhësisë për shqipen e folur dhe shqipen standarde, me pjesëmarrjen e shumë studiuesve dhe ligjëruesve nga Kosova dhe Shqipëria. Studiuesi Idriz Metani, ligjëroi mbi grupin sinonimik fjalë dialektore - fjalë e standardit në gjuhën shqipe.
Me këtë rast Metani theksoi se sinonimia leksikore si dukuri gjuhësore e gjerë dhe e shumë vlefshme, e njohur që në lashtësi është njëra ndër kategoritë leksiko-tematike më pak të studiuara, jo vetëm për shkak të lëndës së gjerë, por edhe për arsye të ndërlikimit të shumë anshëm teorik.
Aparatçikët e Seminarit duhet të mënjanohen-(K.M)
Aparatçikët e Seminarit duhet të mënjanohen-(K.M)
"Përpjekja e parë për të shtruar dhe zgjedhur disa çështje të sinonimisë në gjuhën shqipe, bëhet nga studiuesja tashmë e njohur Shefkije Islamaj, në monografinë me titull "Çështjet e sinonimisë në gjuhën shqipe", botuar në vitin 1985", tha Metani.

Përveç kësaj monografie janë botuar edhe disa artikuj me autor Agim Vidin, Jani Tomain e të tjerë, ndërsa hartimi dhe botimi i fjalorit sinonimik të shqipes riktheu edhe njëherë për diskutim në gjuhësinë shqiptare çështjen e grupit dhe të vargut sinonimik.
Ndërsa, Nuhi Veselaj diskutoi me temën "Koinezimi i të folmeve në dialekte dhe standardizimi i gjuhës shqipe". Ai tha se shqipja standarde nuk është varur asnjëherë nga të folmet e veçanta, por nga raportet ndër dialektore. "Shqipja që në antikë paraqitet e koinezuar në dy dialekte gegë në veri e toskë në jug, por ajo asnjëherë nuk i ka këputur plotësisht raportet ndër-komunikuese", ka thënë Veselaj.
Një temë interesante në këtë sesion shkencor ishte "Gjuha e politikanëve të Kosovës", me ligjëruese prof. Bade Bajrami, e cila ka potencuar se problematika e shqipes së folur dhe shqipes standarde është interpretuar shpesh edhe si lufta mes të saktës dhe të pasaktës.
"Shmangiet fonetike ku ë shqiptohet si e; ë si a; rr si r; s si zh; n në vend të r etj. Veç këtyre shmangieve fonetike ka edhe shmangie morfologjike, leksikore dhe probleme në formimin e kohëve", ka thënë Bajrami.
Gjatë këtij sesioni kanë ligjëruar edhe Albana Ndoja me temën "Gjuha e politikës dhe standardi", Mustafa Ibrahimi "Ndikimi i faktorëve sociolinguistikë në zhvillimin dhe përhapjen e gjuhës shqipe", Rozana Rushiti "Elipsa sintaksore në veprën e Dritëro Agollit" e të tjerë.
Seanca do të vazhdojë diskutimet nga pjesëmarrësit me tema të ndryshme për shqipen e folur dhe shqipen standarde.

Publikuar më:
04:59:07 27.08.2009

KATEDRËS SË GJUHËS SHQIPE TË FAKULTETIT TË FILOLOGJISË
NË PRISHTINË- Shefit të Katedrës Prof. Dr. zotit Liman Matoshi-

LËNDA: Kërkesë për kalimin e ekzemplarëve të revistës “Shqipëria etnike” nga Biblioteka e Katedrës në Bibliotekën e përgjithshme; Kadri Mani

I drejtohem titullit të sipërm me kërkesën për kalimin e ekzemplarëve të revistës “Shqipëria etnike” nga Biblioteka e Katedrës në Bibliotekën e përgjithshme, për dy arsye:
1.Ngase aty ku ia kam dorëzuar Prof. Dr. Zotit Isak Shema, është tepër ngusht në krahasim me Bibliotekën e përgjithshme ku mund të shfrytëzohet edhe nga sudentët, dhe
2.Kur e kam kërkuar një nr. Të revistës për t’ia fotokopjuar artikullin e vet Dr. Riza Bradës, revistat nuk ishin në Katedër!?!
Nëse dikush (Rexhep Qosja) e ka urdhëruar Prof. Isak Shemën që t’i mënjanojë apo t’i zhduk?- le t’i sjelli ekzemplarët që ia kam dhënë për bibliotekën e vet pesonale, dhe këtë në afatin prej 3 (tri) ditësh, me kërcënim të publikimit në mjetet informative.
Në pritje e sipër, ju përshëndes.
28.9.2008

Kadri Mani
www.shqiperiaetnike.bravehosr.com

P.S.: Zotni Prof. Liman, për revistat me juve dhe me Prof. Bardhin kemi biseduar gjatë Seminarit Ndërkombëtar për Gjuhën, Historinë dhe Kulturën Shqiptare (kur na e mohuat të drejtën e diskutimit, duke shkelur Programin tuaj!?!) dhe që atëherë punën e revistave e keni heshtur, të trimëruar se studentët tuaj nuk guxojnë të ndihen të gjallë derisa janë në duart tuaja?- por ja që në këtë rast jeni gabuar: studentët thonë se i keni shndërruar në qena të Fakultetit, dhe se mbi 50% të kohës jua humbni duke bredhritur korridoreve ose pa orar të mësimit e të provimeve, ose duke mos i respektuar ato orare nga profesorët arrogantë, babëtyinjtë e pangopshëm që i kanë uzurpuar nga 3-4 lëndë në nga 3-4 fakultete!?
Dhe ata shtojnë: nëse nuk guxojnë të reagojnë derisa janë në duahrt tuaja, sapo të dalin nga duar tuaja, nëse nuk mund të hakmerren në ndonjë mënyrë tjetër, të paktën do të shtiren se nuk i shohin e se nuk i njohin profesorët e tyre, duke e kthyer kokën anash, dhe se nuk do t’i përshendesin- kurrë!!
Kurse me mospërfilljen e kërkes time, keni rënë më poshtë sportelisteve enveriste: po ta lëje porosinë në cilindo sportel qoftë, anekënd Shqipërisë, do të kryehet porosia, se s’bën!

Kaloi një vit dhe erdhi Seminari 2009- edhe më i përgaztë!

Ftesat janë bërë në gjysmëilegalitet nga profesorët- xhandarë!
Seminari i 28-të në gjysmëilegalitet!!
Kam bërë anketë: kadri Mani nuk e ka dijtë afatin e paraqitjeve të kumtesave, poashtu nuk e kanë dijtë: Prof. Anton Nikë Berisha, Sabit Jaha, Labinot Berisha, Qerim Ujkani... asnjë nxënës as student s’kanë marrë pesë në orën letrare!?- turp, turp, turp!!!

Rektoratit

Zotni Rektor, vitin e ardhshëm unë, Kadri Mani, duhet ta kryesoj Seminarin Ndërkombëtar për Gjuhën Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, ngase duhet të bëhet kthesa dhe pikërisht unë jam ai që duhet të jua mësojë shartet e demokracisë: s’ka me pas më “ia dhanë fjalën/ia morën fjalën”- një mikrofon do të jetë në mes të sallës dhe fjalën mund ta marrë kush të dojë, miku dhe armiku. Kryesia le ta mbajë procesverbalin dhe le të incizojë, pas Seminarit, nëse dikush është shprehur me farë qëllimi tendencoz, incizimi i dorëzohet policisë në procedurë. Nuk ju ka hije profesorët të ushtrojnë detyra policore!
Bardh Rugova jashtë çdo norme e lejon të llomotisë Emin Rizën për hamamët e Gjakocës! E kur unë ia tërheq vërejtjen se temat e gjata nuk duhet të lexohen tërësisht, aq më pak të jetë i privilegjuar Emin Riza, i cili babain e vet Selamn Rizën thuhet se e kishte dërguar në burg me një fletërrufe, se ai nuk qenkej komunist i mirë! Bardhi pati paturpësinë të më thotë:
-Turp që shphesh ashtu për një perosnalitet siç është Emin Riza.
Bardh Rugova, njato fjalë që i the pare, ktheja vetes të zezën marre!
Sala Ahmeti ma ndërpret fjalën dhe në mënyrë arrogante e më drejtohet:
-Për çka ke qenë në burg, për harmoni apo për përçarje!?
Për harmoni të honorareve tuja! Për uzurpime, falsifikime, plagjiatura dhe për torturimin e studentëve ca më keq se policia e xhnadarmëria!
Liman Matoshi ka harruar se e pati tërhequr nënshkrimin nga Apeli i 215 intelektualëve shqiptarë!
Imri Badallaj i thotë studentit Shkëlqim Millaku: e shoh se paske 9-ta e 10-ta, por tek unë e ke- 6! Ti nuk e di gjuhën, po e flet dialektin e fshatit... Apo mos po do të ma marrish bukën, ë!?
Profesorët nuk mbajnë lidhje me studentët  me anë të postës elektronike! Pati raste kur studentet t’i grishnin nëpër banesa për “konsultime”!!
Janë të manipuluara e të uzurpuara orët letrare gjatë Seminarit, herë nga Adem Demaçi e herë nga Agim Vinca. Mjaft më! S’ju duron më as zoti as robi.


Kasëm Trebeshina

PROFESORI POLIC
/Agim Vincës/

Në xhep kërkon t’i vësh të gjitha fjalët,
o profesor pushak dhe kocomi!
“Panegyrique” kërkon që të përdoret,
s’lejon t’përmendet kurr’ “hagiographie”!

Për folje shqipe ti ke vetëm prangat...
se je kapter n’repartin e ndëshkimit!
“Bërrtisnin” e lejon, por t’mos përmendet
që sot ti ulërin keq prej tërbimit!...

Pushaku im, me foljet mos u kruaj!...
Thërrit e uluri si ke dëshirë!...
Pa Presidenti dhe dy “V”-ët me çmime
një kock’ do ta dhurojn’ për ta lëpirë!

Ju në Kosov’ na thëkni një “në dashtë”!...
Dhe ne në Jug’ e kemi fjaln’ e sojit!...
Një profesor si ti ne e nderojmë
kur i kujtojm’ të shkoj’ “në të Koloit”!...

Tashti, më duket, bukur u kuptuam!...
Po deshe kruhu siç ke ëndërruar!...
Dhe everestin tënd, vend po nuk gjete,
në nevojtore mbaje të nderuar!

Ankara, 02. 07. 1997


(Vota: 7 . Mesatare: 2/5)

Komentoni
Komenti:


Gallery

Pëllumb Gorica: Magjia e bukurive të nëntokës sulovare
Fotaq Andrea: Një vështrim, një lot, një trishtim – o Zot sa pikëllim!
Pëllumb Gorica: Grimca kënaqësie në Liqenin e Komanit
Shkolla Shqipe “Alba Life” festoi 7 Marsin në Bronx
Kozeta Zylo: Manhattani ndizet flakë për Çamërinë Martire nga Rrënjët Shqiptare dhe Diaspora