Sabile Keçmezi-Basha: Propaganda e dezinformimi, metoda të organizuar...

Fill pas demonstratave të studentëve të 11 marsit 1981 shtabet politike të Jugosllavisë, që nga instancat...

Sabile Keçmezi- Basha: Akademik Ali Hadri në mbrojtje të simboleve kombëtare

Zakonisht ndodhë, kur shkruajmë apo flasim për ndonjë figurë të shquar të kombit, bëjmë analiza e trajtime gjithëpërfshirëse...

Sabile Keçmezi- Basha: Anëtarët e lëvizjes atdhetare në shënjestër të UDB-së gjatë viteve 1945-1952

Pas Marrëveshjes së Mukjes (1943), kundër Ballit Kombëtar si forcë politike kombëtare zhvillohet një fushatë...

Sabile Keçmezi- Basha: Diferencimet ideopolitike ndaj intelektualëve shqiptarë në Kosovë 1945-1990

Fill pas demonstratave të studentëve të 11 marsit 1981 shtabet politike të Jugosllavisë, që nga instancat më të...

Sabile Keçmezi-Basha: Informimi i denjë i çështjes kombëtare në diasporë... (VII)

Siç e kam thënë edhe më lartë në këtë shkrim, gazeta “Lajmëtari i Lirisë’” karakterizohet me botimin...

Sabile Keçmezi-Basha: Informimi i denjë i çështjes kombëtare në diasporë... (VI)

Pasi se ishte pushtuar dhe aneksuar Kosova dhe viset tjera shqiptare nën ish-Jugosllavi, pushtetarët...

Sabile Keçmezi-Basha: Informimi i denjë i çështjes kombëtare në diasporë... (V)

Ishte viti i dytë që botohej gazeta, viti 1981. Kosova ziente nga brenda. Atdhetarët e parandienin dhe punonin me...

Sabile Keçmezi-Basha: Informimi i denjë i çështjes kombëtare në diasporë... (IV)

Në një faqe e gjysmë tekst, gazeta i kushton vend meritor figurës poliedrike të profesorit të nderuar...

Sabile Keçmezi-Basha: Informimi i denjë i çështjes kombëtare në diasporë... (III)

Shtypi i ilegales që botohej në Kosovë por edhe jashtë saj, i kushtonte rëndësi të madhe prezantimit të denjë të gruas...

Sabile Keçmezi-Basha: Informimi i denjë i çështjes kombëtare në diasporë... (II)

Gazetat si “Bashkimi”, “Lajmëtari i Lirisë” dhe “Liria”, nuk ishin gazetat e para që botoheshin në perëndim...

Sabile Keçmezi-Basha: Informimi i denjë i çështjes kombëtare në diasporë... (I)

Në vazhdën e shumë gazetave dhe publicistikës ilegale që botohej në Kosovë, vend të rëndësishëm zë edhe shtypi...

Sabile Keçmezi-Basha: Angazhimi i grave në jetën politike e vendimmarrëse në Kosovë

Angazhimi dhe përfshirja e gruas në jetën politike dhe vendimmarrëse, deshëm o s’deshëm ne, nëpër mes kësaj...

Sabile Keçmezi-Basha: Pagëzimi, pseudonimet dhe rezistenca

Gjatë periudhave të skëterrshme nën okupimin serb, shqiptarët e shprehën qëndresën...

Sabile Keçmezi-Basha: Aktet gjenocidale të UDB-së ndaj të burgosurve politikë shqiptarë

Në këtë studim do të japim disa nga rastet drastike dhe disa akte më gjenocidale që i zbatonte UDB-ja...

Sabile Keçmezi-Basha: Trajtimi i të burgosurve politikë shqiptarë në burgjet jugosllave!

Në krahasim me shkrimet që janë shkruar për të burgosurit politikë, gati pothuaj se fare pak ose aspak...
Kryesore