E premte, 19.07.2024, 02:57 AM (GMT+1)

Speciale

Fehmi Sadiku: Të dhëna statiskore për trysnitë ndaj kosovarëve me anë të “tepricave” të shpikura!

E premte, 18.12.2009, 10:50 PM


Hyrje

 

Të dhëna statiskore për trysnitë ndaj kosovarëve me anë të “tepricave” të shpikura!

 

Nga Fehmi Sadiku

 

Nevoja e zbardhjes së periudhave të ndryshme që ishin të kobshme për popullin shqiptar në ish Jugosllavi është motivi që më shtyri të publikoj dokumente të cilat flasin për kohën e pas Luftës së Dytë Botërore, më saktësisht për grumbullimin e tepricave materiale

që popullatën shqiptare e dërmoi materialisht.

Ky grumbullim bëhej në forma të ndryshme dhe gjithnjë me pretekst të dorëzimit të tepricave të të mirave bujqësore, që në njëfarë mënyre ishin të tepërta për familjet. Por thënë të vërtetën, shumicës së familjeve shqiptare jo vetëm që ju mor teprica por ju fshinë me fshesë hambarët apo tavanet ku ishte grumbulluar drithi për ta siguruar kafshatën e gojës.

Përveç vrasjeve torturimeve dhe masakrimeve që i kryen partizanët e udhëhequr nga eprorët serbë, ndaj shqiptarëve, kinse kanë qenë bashkëpunëtor të pushtetit nazist, atyre ju mohua edhe e drejta për jetë sepse ju mor kafshata e gojës.

Ky grumbullim bëhej duke u mbështetur në Urdhëresën mbi grumbullimin e drithit në vitin ekonomik 1946/47 dhe Udhëzimin e Ministrisë së Tregtisë dhe furnizimit të RPFJ-së nga 22 qershori i 1946 nr. 893. Kjo rregullore është botuar në “Gazetën Zyrtare” të Republikës Popullore të Serbisë.

Në territorin e Kosovës për grumbullimin e tepricave u formuan komisione të shumta. Njëri nga këto komisione që funksiononte për grumbullimin e tepricave përbëhej nga këta anëtar :

 

 1. Ndihmës titullar shtetëror për furnizim në KPK (Këshilli Popullor Krahinor) Velko Vukotiç
 2. Kryeshefi i Sektorit të planifikimit Kërsto Nikiç
 3. Drejtori i Drejtoratit për grumbullimin e drithit Ilija Tomiç
 4. Drejtori i Drejtoratit për grumbullimin e bagëtisë Millan Rakoviç
 5. Shefi i Byrosë Operative të evidencës Jefto Peroviq
 6. Drejtori i “ Zhitoprometit” Sima Vasileviç
 7. Zëvendës drejtori i bazës për drithin Sutki Bajrami
 8. Referent për grumbullimin e drithit Miodrag Peroviç
 9. Përfaqësuesi i Ministrisë Shtetërore për furnizim Nisholeviç Jvo
 10. Përfaqësuesi i Drejtorisë kryesore për bartjen e drithit Ercev
 11. Përfaqësuesi i Prokurorisë Publike Lazareviq Miresh.

 

Sikur që ishte bërë zakon, ky aksion përcillej edhe me sanksione ndaj atyre që nuk i përgjigjeshin kësaj thirrjeje. Disa nga pjesëtarët e popullit shqiptar nuk ia dilnin që t’ju përgjigjeshin këtyre urdhrave sepse nuk kishin mundësi të grumbullonin sasi drithi çfarë ju kërkohej, prandaj ju nënshtruan sanksioneve të bazuara në këtë rregullore apo ligj që e përmendëm më lartë.

Me qindra shqiptar u dënuan me burg shumëvjeçar për shkak të mos zbatimit të urdhrave që vinin nga kancelaritë e Serbisë dhe Jugosllavisë së porsaformuar. Përveç që dënoheshin për mos përmbushjen e obligimit ndaj shtetit, një pjesë e tyre etiketoheshin edhe si armiq të shtetit (popullit) sepse kishin kundërshtuar të dorëzonin drithin dhe gjithnjë sipas aktgjykimeve të ndryshme konsideroheshin edhe pengues të këtij aksioni gjithë popullor.

Më kujtohen mjaft mirë dëshmitë gojore që thuheshin nëpër oda se akëcili katundar ishte detyruar ta shes edhe atë pak pasuri të patundshme që kishte për t’i përmbushur këto obligime ndaj shtetit. “Filani e shiti tokën dhe shpinë dhe shkoi për Turki”, thoshin ata. Pra nga kjo mund të dëshmojmë se ky aksion kishte si efekt edhe detyrimin e shumë familjeve shqiptare që ta lëshojnë për gjithmonë Kosovën dhe të marrin botën në sy, drejt Anadollit ku ballafaqoheshin me malarien.

Për të vërtetuar dënimin e shumë shqiptarëve për moskryerjen e obligimeve do e botojmë një vendim sipas të cilit dënoheshin me burg, gjobë ose ju konfiskohej në tërësi pasuria e patundshme dhe kështu detyroheshin të ikin si i thonë fjalës kah sytë këmbët.

 

 

DËNIMI

 

I PRODHUESVE BUJQËSOR E BLEGTORALË TË CILËT

NUK E DORËZUAN APO E DORËZUAN PJESËRISHT

SASINË E CAKTUAR TË “TEPRICËS”

       

 

 

 

Në emër të moskryerjes së obligimeve të caktuara nga këshillat popullor të vendit lidhur me “tepricat”, gjatë kësaj fushate janë dënuar fshatarë të pasur, të mesëm dhe të varfër, qoftë me vite të tëra borg dhe punë të detyrueshme, apo me të holla dhe humbjen e të drejtave qytetare. Këtë e pasqyrojnë të dhënat e proqeseve gjyqësore, disa nga të cilat do të prezentohen në vazhdim të këtij publikimi. Ndonëse, të dhënat nga raportet e KPV-ve dhe të KPR-ve, por edhe të mekanizmave tjerë të pushtetit të angazhuar për zbatimin e kësaj fushate, duhet marrë me kujdesë, madje  disa raste edhe me rezervë, sepse janë hartuar nga zyrtarë e titullarë të cilët kishin qëndrim armiqësorë, qoftë nga aspekti klasor, njashtu edhe nge aspekti nacional, ndaj prodhuesëve bujqësorë e blegtoral shqiptarë. Për këtë qellim duhet referuar kujtesës së popullit, me ndihmën e së cilës aty ku është e mundur, mund të verifikohen shumë të dhëna të dyshimta të raporteve në fjalë.   

 

           Keqtrajtimi gjatë paraburgimit të prodhuesve bujqësorë e blegtoral, që e kishin kundërshtuar dorëzimin e “tepricave”, ishte tejet e rëndë . Këtë e dëshmon raporti raporti ditor i Zymer Mehmetit,atëherë titullar në Prokurorinë  Publike të Rrethit të Vitisë, i cili pas vizitës që i kishte bërë burgut të rrethit në Viti, i shkruan Prokurorisë Publike të KAKM në Prishtinë: Burgu i cili sap o është themeluar në Viti, nuk i plotëson kushtet aspak,sin ë aspektin higjenik, ashtu edhe në aspekte tjera, meqë është teper i ngushtë, ashtu që asnjë dhomë nuk është ma e madhe se  3 m katëror, ndërsa në dhoma të tilla janë vendosur më shumë se 7-8 të burgosur. Në burg nuk ka dritë natën,çka do të thotë se të burgosurit janë pa dritë gjatë gjithë natës, madje edhe gjatë kohës së drekës. Të paraburgosurit qe ende janë nenë hetime detyrohen të kryejnë punë të ndryshme,siq është rasti me Sinan Ademin, i cili tani afwr i është dorëzuar Gjyqit të Qarkut në Prishtinë për gjykim. Edhe pse lidhur me këtë gjendje ja kam tërhequr vërejtjen disa herë Drejtorisë së burgut dhe titullarit për punë të brenëdshme, duke i thënë se këto gjëra janë jot ë ligjshme, gjendja e tillë ka vazhduar edhe më tutje. Në këtë burg, të paraburgosurit mbaheshin më shumë se 10-15 ditë pa kurrfarë vendimi të organeve të ndjekjes të Punëve të Brendëshme Krahinore apo të UDB-së, siq është rasti me Ahmet Deliun, nga fshati Remnik, për paraburgosjen e të cilit nuk dihet se kush ka urdhëruar, ndonëse ai edhe sot e kësaj dite mbahet në burg.   

 

[1]{Javno Tuzilastvo Vitina, AKMO, Prishtina, str.pov. 27.X.1950, AK…kutia Nr.3.}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emri dhe mbiemri

Fshati KPV

Anëtar të familjes

Tokë e punueshme

I ngarkuar

Ka dorëzuar

Borxhi i mbetur

Data e hapjes së proc. I burgosur ose jo

Përse akuzoet

Dënimi nga Gjykata e Rrethit

Rrahman Musliu

Sibovc kpv Gllarevë

700%

10.46ha

4957kg

4181kg

770kg

1805900%

mosdorz.i drithit

50000din.


Sherif Latifi

Podujevë

1200%

7.50 ha

3997kg

3137kg

860 kg.

1805900%

mosdorz.i drithit

50000 din.


Jakup Fazliu

Balloc

600%

7.50ha

1970kg.

1800kg.

170kg.

1805900%

mosdorz.i drithit

50000 din.


Mursel Rashiti

Llapashticë

700%

9.67 ha.

4488kg.

2908kg.

1580kg.

1808900%

mosdorz.i drithit

50000 din.


Bajram Kajtazi

Obrangjë

300%

5.50ha.

1404kg.

""

1404kg

1805900%

mosdorz.i drithit

3 muaj punë tëdetyruar.


Xhemajl Sekiraqa

Trnavë

400%

5.89 ha.

1189kg.

""

11989kg.

1805900%

mosdorz.i drithit

3 muaj punë përmirësuese.


Saban Hajdini

Balloc

800%

2.60ha.

787kg.

294kg.

493kg.

1805900%

mosdorz.i drithit

3 muaj punë përmirësuese.


Mehmet ilazi

Krpimeh

1100%

4ha

1325kg

282kg

1043kg.

1805900%

mosdorz.i drithit

3 muaj punë përmirësuese.


Kadri Sh. Kadriu

Shtedime

400%

2.40ha

800kg.

412kg.

388kg

1805900%

mosdorz.i drithit

3 muaj punë përmirësuese.


Murat Halimi

Llapashticë

700%

5.80ha

1246kg

121kg

1125kg.

1805900%

mosdorz.i drithit

3 muaj punë përmirësuese.


Musa Bunjaku

Balloc

1900%

3.60ha

1104kg.

586kg.

518kg.

1805900%

mosdorz.i drithit

3 muaj punë përmirësuese.


Jakup shabani

Krpimeh

700%

4.33ha

1930kg

""

1930kg

1805900%

mosdorz.i drithit

3 muaj punë përmirësuese.


Ahmet latifi "Qoka"

Koliq

2200%

21.99ha

9240kg

3065kg.

6175kg

?

mosdorz.i drithit

?


Shaqir Ahmeti "Boshnjaku"

Batllavë

2200%

8.75ha

5437kg

2148kg.

3289kg.

22-11-1949

mosdorz.i drithit

5.5v.burg,konfiskim i pasurisë


Jetullah Jashari

Batllavë

500%

3.80ha.

1300kg.

nuk ka dorzu fare

1300kg

24-10-1949

mosdorz.i drithit

10000din.


Salih Uka

Dumnicë e ulët

1600%

14.44ha

7.372kg.

339kg.

7033kg.

26/10/1949

mosdorz.i drithit

2.5v. Burg i konf.7ha. tokë


Sylë Gashi

Letanc KPV Peran

1800%

13ha.

11983kg.

3873kg.

8110kg.

20/10/1949

mosdorz.i tepricave

5.6v.burg i konf.9ha tokë


Rrahman Haliti

Lluzhan

1000%

6.80ha.

2730kg.

962kg.

1768kg.

28/10/1949

mosdorz. I drithit

1 vit burg dhe 50000din.


Sylejman Haziri

Nishevc kpv Brainë

800%

punëtor krahu

"""

"""

"""

18/09/1949

e ka përzier grurin me zallë

1vit burg dhe punë të detyruar


Sejdi Haliti

Repë kpv Kërpimeh

2200%

10.40ha

3343kg

nuk ka dorzu fare

3343kg

29/101949

mosdorz.i tepricave

18 muaj burg dhe 60000din.


Murat Adani

   Llaushë kpv.Dumnicë

1200%

11.43ha

5679kg

1875kg.

3804kg.

29/10/1949

mosdorzimi i drithit

2.5v. Burg i konf.6 ha. tokë


Halil Zeqiri

Mirovc

600%

4 ha

1032kg

404kg.

628kg.

13/10/1949

mosdorzimi i drithit

50000 din.


Emin Alija

Lapashticë e epërme

""

""

573kg.

nuk ka dorzu fare

573kg.

 

mosdorzimi i drithit

3 muaj burg


Selman Rahimi

Peran

300%

4.80ha

1843kg

1049kg

799kg

 

mosdorzimi i drithit

10000din.


Feriz Musa

Llapashticë e epërme

300%

""

732 kg

270kg

462 kg

 

mosdorzimi i drithit

30000din.


Jashar Merovci

Dumosh

600%

""

853 kg

nuk ka dorzu fare

853kg

 

mosdorzimi i drithit

20000din


Jusuf Paqarada

Dumosh

600%

""

434 kg

nuk ka dorzu fare

434 kg

 

mosdorzimi i drithit

3 vjet burg


Sadik Muqolli

Bajqinë

1500%

11 ha

2681 kg

1900 kg

781 kg

 

mosdorzimi i drithit

3 v.burg dhe 30000din.


Rrahim Muqolli

Bajqinë

900%

5.32 ha

996 kg

52 kg

949 kg

 

mosdorzimi i drithit

1 vit burg .


Bajram Hajrullahi

Sfeqel

1400%

5.80 ha

1567 kg

1040 kg

527 kg

 

mosdorzimi i plotë i drithit

30000 din


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fetah Sadiku

Pdujevë

9

 

610 kg

240 kg

370 kg

 

mosdorzimi i plot i drithit

5000 din.


Rizah Rrahmani

Letanc

3

4.50 ha

2014 kg

nuk ka dorzu fare

2014 kg

 

mosdorzimi i drithit

3 vjet burg


Ajvaz Rrahmani

Sfeqel

6

4 ha

1340 kg

1113 kg

227 kg

 

mosdorzimi i plot i drithit

10000 din.


Hamit Shala

Trudë kpv.Devet Jugoviq

24

19.09ha

3448 kg

2222 kg

1226 kg

1949-08-10

mosdorzimi i drithit

4 v.burg dhe konf.i 7.75ha tokë


Hasan Fejza

Besi kpv.Slivovë

21

7.11ha

3895 kg

2310 kg

1585 kg

24/10/1949

mos dorzimi dhe fshehje e drithit

2 vjet burg dhe 10000 din


Mustaf Grepi

Prishtinë

4

6 ha

2805 kg

1000 kg

1805 kg

1949-05-11

mosrorzim i drithit

2 vjet burg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mujë Neziri

Dobrajë kpv.Magure

15

12 ha.

4200 kg

2033 kg.

2163 kg.

1949-04-10

mos dorzimi i plotë i drithit

5 vjet burg dhe i konf.i 5 ha tokë.


Liman Rotkoceri

Lugagji kpv. Magure

17

16 ha.

12113 kg

5545 kg

7568 kg

1949-04-10

mos dorzimi i plotë i drithit

5 vjet burg dhe i konf. 4 ha tokë.


Jusuf Ahmeti

Vojnoc

11

13 ha

6159 kg

4470 kg

1689 kg

1949-04-10

mos dorzimi i plotë i drithit

3 vjet burg dhe i konf.6 ha tokë


Abdurrahman  Ali    Pllana

Dobrajë e Madhe

22

16.83 ha

7429 kg

3602 kg

3827 kg

1949-10-10

mos dorzimi i plotë i drithit

2 vjet burg dhe i konf.2 ha tokë


Ujup Xhemajli Qorolli

Rashincë kpv. Muzeqinë

22

14,6

6344 kg

6344 kg

"""

1949-11-10

e ka perzier grurin me rërë

6 muaj burg


Ali Haxhialiu

Mirash

12

5.60 ha

1675 kg

1092 kg

573 kg

SNO

mos dorzimi i plotë i drithit

10000 din.


Rizah Halaj

Mirash

7

7030 ha

2059 kg

2055 kg

4 kg

SNO

mos dorzimi i plotë i drithit

3 muaj punë përmirsuese


Qazim Zeneli

Banullë

12

7 ha

1658 kg

958 kg

558 kg

      SNO

mos dorzimi i plotë i drithit

5000 din.


Kamber Rexhepi

Banullë

4

14 ha

3200 kg

2000 kg

1200 kg

SNO

mos dorzimi i plotë i drithit

15000 din.


Vesel Hashani

Radoc

7

6.10 ha

971kg

550 kg

421 kg

SNO

mos dorzimi i plotë i drithit

30 dit punë të detyruar


Rexhep Shabani

Dobrajë e Ulë

17

12.60 ha

2874 kg

238 kg

2636 kg

SNO

mos dorzimi i plotë i drithit

50000 din.


Mehmet Bikliqi

Janjevë

6

4 ha

1507 kg

558 kg

958 kg

SNO

mos dorzimi i plotë i drithit

2 muaj punë të detyruar


Shyqeri Zejnullahu

Banullë

19

7.50 ha

3230 kg

2289 kg

941 kg

SNO

mos dorzimi i plotë i drithit

50000 din.


Ramadan Haliti

Poturoc

7

12 ha.

3113 kg

530 kg

2583 kg

24/10/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

6 v. burg dhe konf.i plotë i pasurisë


Metush Bislimi

?

12

20 ha

9922 kg

3993 kg

5929 kg

1949-01-12

mos dorzimi i plotë i drithit

7 v.burg dhe konf.i plotë i pasurisë


Demush Shabani

Gadime

18

13 ha

7816 kg

4022 kg

3794 kg

1949-03-12

mos dorzimi i plotë i drithit

5 v.burg dhe konf. Iplotë i pasurisë


Kurtesh Sejdija

Poturoc

5

14.08 ha

7141 kg

4415 kg

2276 kg

1949-03-12

mos dorzimi i plotë i drithit

6 v. burg dhe konf.i plotë i pasurisë


Asllan Fazlija

Kosinë

25

10.20 ha

5048 kg

3525 kg

1523 kg

1949-04-10

mos dorzimi i plotë i drithit

20000 din.dhe i konf.3.93 ha tokë


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bafti Jashari

Koshare

16

13.30 ha

6684 kg

3850 kg

2634 kg

1949-04-12

mos dorzimi i plotë i drithit

1 vit burg dhe i konf.7.08 ha tokë


Hamdi Fazlija

Koshare

7

14.19 ha

7030 kg

4132 kg

2898 kg

1949-04-12

mos dorzimi i plotë i drithit

1 vit burg dhe i konf. 7 ha tokë


Hysen Murati

Talinoc

12

7.30 ha

4381 kg

2483 kg

1898 kg

17/10/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

1 vit burg dhe i konf.2.30ha tokë


Rexhep Shaqiri

Prelez

13

6 ha

i denuar sipas nenit 130 i ligjit mbi kooperativat bujqësore

 

 

 

 

 


Jashar Asllani

Kosinë

17

11.80 ha

6864 kg

385 kg

6479 kg

17/10/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

1 vit burg dhe konf.i 7.08 ha tokë


Abdullah Shaban Shabani

Greme

4

6.48 ha

2504 kg

600 kg

1904 kg

17/10/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

8000 din.


Jusuf Arif Arifi

Greme

3

6.40 ha

2892 kg

1345 kg

1547 kg

17/10/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

20000 din.


Shaban Murat Murati

Sojevë

17

16.55 ha

6551 kg

4328 kg

2223 kg

17/10/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

20000 din


Riza Hetem Hetemi

Sojevë

3

6.60 ha

1572 kg

1200 kg

372 kg

17/10/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

5000 din.


Shukri Nebihu

Sojevë

7

10 ha

2692 kg

1783 kg

909 kg

17/10/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

10000 din.


Abdyl Pajaziti

Zhiti kpv. Terpezë

15

13.73 ha

4783 kg

3400 kg

1383 kg

17/10/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

14 muaj burg dhe 30000 din.


Rexhep Sejdija

Ballancë kpv.terpezë

22

9.35 ha

2848 kg

933 kg

2015 kg

17/10/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

2 vjet burg dhe i konf.5 ha tokë


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Shaip Rexhepi

Gjilan

3

6 ha

1885 kg

1055 kg

830 kg

 

mos dorzimi i plotë i drithit

50000 din.


Ahmet Ramadani

Shillovë

18

7.41 ha

2218 kg

nuk dor. Fare

2218 kg

 

mos dorzimi i plotë i drithit

25.000 din.


Mithat Abazi

Kmetoc kpv Prelepnicë

14

11.15 ha

6960 kg

3361 kg

3599 kg

 

mos dorzimi i plotë i drithit

50.000 din.


Miradije Xhaferi

Gjilan

2

2.50 ha

833 kg

390 kg

443 kg

 

mos dorzimi i plotë i drithit

25.000 din.


Muharrem Pajaziti

Radivojc

11

5.30 ha

8892 kg

8892 kg

"""

gjykuar 7/11/1949

fshehja e 710 kg grurë

2 vjet burg dhe 5000 din.me konfis.


Osman Hyseni

Pozhoran

11

7 ha

4991 kg

4116 kg

875 kg

1949-02-11

mos dorzimi i plotë i drithit

5000 din.


Rexhep Zuka

Pozhoran

7

6 ha

2093 kg

1856 kg

237 kg

1949-02-10

mos dorzimi i plotë i drithit

45.000din.


Rexhep Arifi

Shillovë

19

14.06 ha

5642 kg

3562 kg

2080 kg

gjykuar 8/12/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

1 vit burg dhe i konf.8.05ha tokë


Hasim Balë Bajrami

Hogosht

15

8.20 ha

4266 kg

2266 kg

2000 kg

27/9/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

50.000 din.


Ilaz Shaipi

Kopernicë kpv Hogosht

12

9 ha

3320 kg

1677 kg

1643 kg

27/9/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

14 muaj burg,7000din.1v.pa tëdrejta qytetare


Jusuf Maliqi

Muqiverc

11

3.5 ha

"""

"""

"""

27/9/1949

e ka przier drithin me rërë

18 muaj burg dhe 6000 din


Qazim Rexhepi

Marovcë kpv Poliqkë

5

2.09 ha

541 kg

nuk ka dorzu fare

541 kg

16/9/1949

e ka przier drithin me rërë

30.000 din.


Ali Riza Sadiku

Doberqan

8

6.58 ha

3434 kg

nuk ka dorzu fare

3434 kg

19/9/1949

e ka shitur grurin në kohen e tepric.

30.000 din.


Jakup Halimi

Hodonoc kpv Rogoqicë

9

9.76 ha

5629 kg

2900 kg

2729 kg

23/9/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

20.000 din.


Bajram Avdyli

Hodonoc kpv Rogoqicë

7

5.85 ha

2848 kg

525 kg

2323 kg

23/9/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

10.000 din.


Sali Sylejmani

Rogoqicë

28

10.20 ha

3464 kg

3251 kg

1113 kg

23/9/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

40.000 din.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Qazim Rexhepi

Marovcë kpv Poliqkë

13

2.09 ha

541 kg

"""

"""

16/09/1949

e ka përzier drithin me rërë

50.000 din


Ali Riza Sadiku

Doberqan kpv Ranilluk

 

6.58 ha

3434 kg

"""

"""

17/9/1949

e ka shitur drithin në kohen e tepric.

30.000 din


Jakup Halili

Hodonovc kpv Rogoqicë

 

9.76 ha

5629 kg

2900 kg

2729 kg

23/9/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

20.000 din


Bajram Avdyli

Hodonovc kpv Rogoqicë

7

5.85 ha

2842 kg

525 kg

2323 kg

23/9/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

10.000 din


Sali Sysejmani

Rogoqicë

 

11.20 ha

3464 kg

2351 kg

1113 kg

23/9/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

40.000 din


Liman Nuhija

Hodonovc kpv Rogoqicë

14

9.50 ha

5410 kg

2581 kg

2829 kg

23/9/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

30.000 din


Zejnulla Osmani

Hodonovc kpv Rogoqicë

12

10.20 ha

2234 kg

780 kg

1454 kg

23/9/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

25.000 din


Saban Rexhepi

Hodonovc kpv Rogoqicë

 

10.33 ha

4551 kg

2172 kg

2379 kg

23/9/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

40.000 din


Murat Mehmrti

Koretin kpv Koretin

16

5.40 ha

4551 kg

441 kg

4111 kg

23/9/1949+

mos dorzimi i plotë i drithit

25.000din


Rifat Sejdija

Koretin kpv Koretin

17

9.75 ha

2617 kg

800 kg

1817 kg

23/9/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

25.000 din


Adem Haliti

Kopernicë kpv Hogosht

 

6.33 ha

2490 kg

1011kg

1479 kg

30/9/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

30.000 din


Bajram Mustafa

Kopernicë kpv Hogosht

14

5.33 ha

2513 kg

805 kg

1708 kg

30/9/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

30.000 din


Hasan Bala

Hogosht kpv Hogosht

 

8.20 ha

4266 kg

2266 kg

2000 kg

1949-10-10

mos dorzimi i plotë i drithit

50.000 din


Qerim Emini

Hodonovc kpv Rogoqicë

6

4.80 ha

2258 kg

880 kg

1378 kg

1950-08-08

mos dorzimi i plotë i drithit

2.6 vite burg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aruq Syla

Terstenik

29

24 ha

18056 kg

5895 kg

12161 kg

17/11/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

7 v.burg,i detyruar të shperngulet


Zymer Hamiti

Rezallë

17

14 ha

11963 kg

517 kg

11200 kg

25/10/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

5 vjet burg


Rexhep Arifi

Polac

14

7.31 ha

5453 kg

757 kg

4796 kg

25/10/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

6 v.burg,i detyruar të shperngulet


Nuredin Hasani

Polac

8

10 ha

6606 kg

2206 kg

4400 kg

21/11/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

5 v.burg,i detyruar të shperngulet


Beqir Shabani

Terstenik

7

12 ha

6850 kg

2450 kg

4400 kg

13/11/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

4 v.i detyruar të shperngulet


Murat Isaku

Gllobare

12

15.15 ha

8195 kg

3103 kg

5192 kg

25/10/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

5 vjet burg


Zenel ahmet Kabashi

Polac

14

10.10 ha

6257 kg

1312 kg

4945 kg

1949-10-11

mos dorzimi i plotë i drithit

6 vjet burg


Brahim Spahija

Terstenik

26

16 ha

24000 kg

5699 kg

18301 kg

1949-06-12

mos dorzimi i plotë i drithit

7 vjet burg


Kamer Shaqiri

Terstenik

12

16 ha

15242 kg

3500 kg

11742 kg

1949-05-12

mos dorzimi i plotë i drithit

6 v.burg,i detyruar të shperngulet


Halim Ramadani

Krushevc

16

9.65 ha

8851 kg

3853 kg

4998 kg

22/12/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

3 v.burg, i detyruar të shperngulet


Bajram Rrustemi

Dubovc

18

7.50 ha

7200 kg

2000 kg

5200 kg

1949-11-10

mos dorzimi i plotë i drithit

11.0000 din


Sadri Uka

Bajë

22

9 ha

7130 kg

390 kg

6740 kg

1949-11-10

mos dorzimi i plotë i drithit

18.0000 din


Sylë Gjoka

Terstenik

29

17 ha

18056 kg

8000 kg

10056 kg

22/11/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

7 v.burg,konf. I plotë i pasurisë


Arif Hoti

Polac

15

12 ha

6898 kg

1757 kg

5141 kg

22/11/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

6 v.burg,konf.i plotë i pasurisë


……. Haliti

Rezallë

19

15 ha

11.729 kg

4209 kg

7520 kg

i denuar

mos dorzimi i plotë i drithit

5 v.burg,konf. I plotë i pasurisë


Zenel Ahmeti

Polac

14

10.1 ha

8300 kg

5192 kg

3108 kg

1949-03-12

mos dorzimi i plotë i drithit

6 v. burg,konf. i plotë i pasurisë


Ibrahim Bahtjari

Tërstenik

25

16 ha

24000 kg

5699 kg

18.301 kg

1949-05-12

mos dorzimi i plotë i drithit

7 v.burg,konf. I plotë i pasurisë


Kadri Zoniqi

Dashec

""

""

""

""

""

20/10/1949

ka perzier drithin me rërë

7 muaj burg


Rexhep Sahiti

Llaushë

14

18.30 ha

7250 kg

220 kg

7030 kg

i gjykuar

mos dorzimi i plotë i drithit

8 v.burg,i konf. 10 ha tokë


Bajram Fazlija

Turiqec

18

24 ha

16.700 kg

nuk dorzoj fare teprica

16.700 kg

i gjykuar

 

8 v.burg,i konf. 12 ha tokë


Hetem Rushiti

Polac

42

15 ha

11.000 kg

1000 kg

10.000 kg

i gjykuar

mos dorzimi i plotë i drithit

4 v.burg dhe 100.000 din.


Islam Ymeri

Llaushë

13

' ''

1477 kg

nuk dorzoj fare teprica

2477 kg

23/9/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

15.000 din.


Tafë Hajzeri

Kostrec

24

"""

6294 kg

nuk dorzoj fare teprica

6294 kg

23/9/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

50.000 din.


Sinan Hasani

Leqinë

15

"""

7609 kg

nuk dorzoj fare teprica

7609 kg

24/9/1949

shkelje e urdhëreses

50.000 din.


Halim Bajrami

Qitak

38

"""

8100 kg

nuk dorzoj fare teprica

8100 kg

24/9/1949

 

40.000 din


Feriz Kadrih

Suhagrll

21

"""

7200 kg

nuk dorzoj fare teprica

7200 kg

24/9/1949

 

40.000 din


Shaban Rexhepi

Prelloc

33

"""

6000 kg

nuk dorzoj fare teprica

6000 kg

24/9/1949

 

35.000 din


Ramë Avdiu

Klinë e epërme

19

"""

1200 kg

nuk dorzoj fare teprica

1200 kg

28/9/1919

shkelje e urdhëresës

5000 din.


Xhemajl Hajzeri

Klinë e epërme

23

"""

4074 kg

nuk dorzoj fare teprica

4074 kg

28/9/1949

shkelje e urdhëresës

30.000 din


Beqir Shabani

Prelloc

7

    ''''

6839 kg

nuk dorzoj fare teprica

6839 kg

23/9/1949

shkelje e urdhëreses

30.000 din


Halil Kadriu

Klinë

10

""""

5689 kg

nuk dorzoj fare teprica

5689 kg

23/9/1949

shkelje e urdhëresës

15.000 din.


Halil Beqa

Novo Sellë

9

""""

7430 kg

nuk dorzoj fare teprica

7430 kg

29/9/1949

shkelje e urdhëresës

15.000 din


Bajram Hamiti

Dubovc

14

9 ha

5300 kg

300 kg

5000 kg

1949-11-10

mos dorzimi i plotë i drithit

180.000 din


Shaban Mehmeti

Obri e poshtme

15

12 ha

5817 kg

689 kg

5128 kg

i gjykuar

mos dorzimi i plotë i drithit

5 vjet burg


Mehmet Rrahmani

Obri e poshtme

26

11 ha

8903 kg

1200 kg

7705 kg

i gjykuar

mos dorzimi i plotë i drithit

4 vjet burg


Brahim Murati

Obri e poshtme

19

7.73 ha

3681 kg

800 kg

2881 kg

19/11/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

2 vjet burg


Brahim Fazlija

Turiqevc

17

24 ha

16700 kg

nuk  dorëzj fare

16700 kg

25/10/1949

mos dorzimi i drithit

8 vjet burg


Hetem Rushiti

Polac

42

15 ha

11000 kg

1000 kg

10000 kg

25/9/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

4 vjet burg


Fekë Alija

Dubovc

21

13 ha

12000 kg

2500 kg

9500 kg

28/9/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

4 vjet burg


Bajram Haliti

Prellovc

14

8.25 ha

5000 kg

4677 kg

323 kg

28/9/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

4 vjet burg


Bajam Rrustemi

Krasaliq

12

8.75 ha

7253 kg

2000 kg

5253 kg

28/9/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

4 vjet burg


Ukë Sadrija

Dubovc

22

14 ha

7130 kg

3881 kg

3249 kg

28/9/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

4 vjet burg


Tahir Podrimqaku

Krajkovë

 

5.90 ha

mungojnë të dhënat se sa është i ngarkuar me teprica, është denuar me 3 vjet bueg  me dat.5/10/49


Sheremet Arifi

Gllogovc

12

13.20 ha

8383 kg

3033 kg

5350 kg

1949-10-10

mos dorzimi i plotë i drithit

6 vjet burg dhe i konf.9 ha tokë


Imer Dobra

Verbovc

27

18.40 ha

15450 kg

5127 kg

10323 kg

1949-10-10

mos dorzimi i plotë i drithit

3 vje burg dhe i konf.5 ha tokë


Kadri Zonjiqi

Dashevc

mungojnë të dhënat se sa është i ngarkuar me teprica, është denuar me 7 muaj burg me dat.20/10/49 dhe i konf. 5 ha tokë


Rexhep Meta

Terstenik

14

11 ha

10660 kg

2950 kg

7710 kg

1949-10-10

mos dorzimi i plotë i drithit

4 vjet burg


Bislim Ramadani

Dubovc

23

10 ha

7078 kg

2380 kg

4698 kg

15/10/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

3 vje burg dhe 10.0000din


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zenel Mehmeti

Suharekë kpv.Suharekë

13

13.25 ha

9487 kg

2479 kg

7008 kg

17/11/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

7 v.burg,konf.i plotë i pasurisë


Hafiz Hajrizi

Peqan kpv Suharekë

15

11.62 ha

10111 kg

3894 kg

6217 kg

17/11/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

7 v.burg,konf.i plotë i pasurisë


Mark Prenku

Fsh.Grazhdë kpv Sopinë

6

9.83 ha

5797 kg

1725 kg

4072 kg

18/11/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

9 v.burg,konfiskim i plotë i pasurisë


Aziz Osmani

Suharekë kpv.Suharekë

14

6.50ha

3120 kg

2170 kg

950 kg

19/11/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

4 vjet burg


Haxhi Bajrami

Bukosh kpv bukosh

11

21.50 ha

3176 kg

1676 kg

1500 kg

21/11/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

8 v.burg,konf.i plotë i pasurisë


Tahir Selmani

Peqan kpv Suharekë

15

5.20 ha

3950 kg

1850 kg

2100 kg

21/11/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

3 vjet burg


Riza Emurllahu

Mamushë kpv Mamushë

21

9.75 ha

8960 kg

1820 kg

7140 kg

21/11/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

8 v.burg,konf.i plotë i pasurisë


Haki Eqremi

Mamushë kpv Mamushë

21

11 ha

11060 kg

2770 kg

8290 kg

21/11/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

8 v.burg,konf.i plotë i pasurisë


Arif Nazifi

Samadragjë kpv Studenqan

16

13 ha

8806 kg

1341 kg

7409 kg

21/11/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

7 v.burg,konf.i plotë i pasurisë


Ramiz Mahmuti

Studenqan kpv Studenqan

13

8 ha

6489 kg

2205 kg

4284 kg

21/11/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

8 v.burg,konf.i plotë i pasurisë


Jashar Jaha

Neprbishtë kpv Studenqan

17

21.89 ha

19297 kg

4570 kg

14727 kg

21/11/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

10 v.burg,konf. I plotë i pasurisë


Bajram Jupa

Gjinovc kpv Sopinë

11

7 ha

3904 kg

2405 kg

1499 kg

28/11/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

7 v.burg,konf.i plotë i pasurisë


Shaban Ramadani

Leshan Kpv Suharekë

12

7.50 ha

6350 kg

1220 kg

5130 kg

1949-12-09

mos dorzimi i plotë i drithit

7 vjet burg


Mehmet Baftjari

Mamushë kpv Mamushë

15

7 ha

4285 kg

1600 kg

2685 kg

14/9/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

8 vjet burg


Esat Mala

Neprebishtë kpv Studenqan

15

26 ha

16300 kg

3800 kg

12500 kg

1949-05-09

mos dorzimi i plotë i drithit

7 v burg


Dalip Halimi

Mamushë kpv Mamushë

6

3 ha

1500 kg

600 kg

900 kg

14/9/1949

 përzierja e drithit me zallë

2 vjet burg


Sinan Hajredini

Qaidak kpv Dule

11

3.50 ha

3850 kg

'''''

'''''

21/9/1949

përzierja e drithit me zallë

6 muaj burg


Sali Destani

Krushicë kpv Bukosh

11

5.37 ha

1080 kg

""""

""""

13/9/1949

përzierja e drithit me zallë

6 muaj burg


Avdi Adem Gega

Studenqan kpv Studenqan

10

4.50 ha

14000 kg

1262 kg

11838 kg

27/9/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

9 vjet burg


Zenel Vesel Haxhija

Suharekë kpv.Suharekë

20

10 ha

9604 kg

2200 kg

7404 kg

27/9/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

7 v.burg


Hajdin Mahmuti

Sopinjë kpv Sopinjë

13

19.09 ha

8459 kg

908 kg

7551 kg

1919-06-10

mos dorzimi i plotë i drithit

4 vjet burg


Bajram Shaqiri

Samadragjë kpv Studenqan

12

12.26 ha

3200 kg

1017 kg

2185 kg

1949-05-10

mos dorzimi i plotë i drithit

5 vjet burg


Qerim Bajrami

Grajkovc kpv Sopinjë

6

6.26 ha

1634 kg

474 kg

1160 kg

1949-07-10

mos dorzimi i plotë i drithit

18 muaj burg


Sadri Azemi

Grajkovc kpv Sopinjë

10

8.11 ha

3350 kg

955 kg

2395 kg

1949-07-10

mos dorzimi i plotë i drithit

2 vjet burg


Osman Tahiri

Grajkovc kpv Sopinjë

6

7.87 ha

2461 kg

818 kg

1643 kg

1949-07-10

mos dorzimi i plotë i drithit

3 vjet burg


Halil Abdullahi

Leshen kpv Suharekë

4

4 ha

6220 kg

1500 kg

4720 kg

1949-07-10

mos dorzimi i plotë i drithit

5 vjet burg


Sadik Adem Feta

Mamushë kpv Mamushë

21

9.40 ha

8335 kg

2766 kg

5569 kg

1949-10-10

mos dorzimi i plotë i drithit

8 vjet burg


Ejup Muslija

Samadragjë kpv Studenqan

5

5.88 ha

2150 kg

519 kg

1631 kg

20/10/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

3 vjet burg


Zeqir Ibrahimi

Samadragjë kpv Studenqan

18

10.62 ha

5406 kg

3237 kg

2169 kg

20/10/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

8 vjet burg


Islam Sahiti

Gjinovc kpv Sopinë

15

8.55 ha

2100 kg

600 kg

1500 kg

16/11/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

6 vjet burg


Murat Xhema

Suharekë kpv.Suharekë

18

10.75 ha

8360 kg

2182 kg

6278 kg

21/10/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

15 v.burg,konf.i plotë i pasurisë


Halit Dervishi

Peqan kpv Suharekë

16

14 ha

9558 kg

3410 kg

6148 kg

16/10/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

14 v.burg,konf.i plotë i pasurisë


Beqir Brahimi

Grajkovc kpv Sopinjë

8

16.61 ha

5971 kg

2600 kg

3371 kg

1949-07-10

mos dorzimi i plotë i drithit

3 vjet burg


Zenel Fazli Bytyqi

Semetisht kpv Semetisht

25

9.97 ha

6150 kg

2700 kg

3450 kg

16/8/1950

mos dorzimi i plotë i drithit

2 vjet burg


Ramadan Maksut Bytyqi

Semetisht kpv Semetisht

15

9.50 ha

4709 kg

2460 kg

2249 kg

31/7/1950

mos dorzimi i plotë i drithit

4 vjet burg


Sylë Bajram Bytyqi

Semetisht kpv Semetisht

26

16.50 ha

5546 kg

2911 kg

2635 kg

1950-05-08

mos dorzimi i plotë i drithit

i liruar nga aktakuza


Halim Bajram Bajraktari

Bllacë kpv Dule

17

11.20 ha

2720 kg

361 kg

2359 kg

1950-05-08

mos dorzimi i plotë i drithit

i liruar nga aktakuza


Dervish Asllan Pirka

Bllacë kpv Dule

12

10.52 ha

3309 kg

583 kg

2723 kg

1950-05-08

mos dorzimi i plotë i drithit

4 vjet burg


Zenel Ahmet Hoxhaj

Peqan kpv Suharekë

18

12.44 ha

4295 kg

1360 kg

2935 kg

15/8/1950

mos dorzimi i plotë i drithit

18 muaj burg


Avdyl Sejdi Gashi

Dubrava kpv Sopinjë

10

4.10 ha

900 kg

900 kg

"""""

1950-02-08

përzierja e drithit me zallë

6 muaj burg


Emri dhe mbiemri

Fshati dhe KPV

Kat. e tokës

Nr.dhe data e aktvendimit

data e dorëzimit të aktvendimit

Të denuar në din.

 

 


Avdulla Gegaj

Studenqan kpv Studenqan

  -VI-

Nr.136/50

24/7/1950

50.000 din

 

 


Arif Morina

Samadragjë kpv Studenqan

   IV

Nr.197/50

24/7/1950

50.000 din

 

 


Nuredin Xhema

Semetisht kpv Semetisht

IV

Nr.202/50

31/7/1950

40.000 din

 

 


Shaban Musaj

Bukosh kpv Bukosh

III

Nr.201/50

31/7/1950

25.000 dun

 

 


Sylejman Xhelaj

Grajkovc kpv Sopinjë

IV

Nr.214/50

16/8/1950

50.000 din

 

 


Zekë Bytyqi

Semetisht kpv Semetisht

III

Nr.215/50

16/8/1950

45.000 din

 

 


Dalip Krasniqi

Peqan kpv Suharekë

III

Nr.740/50

17/8/1950

45.000 din

 

 


Qerkin Kuqi

Suharekë kpv.Suharekë

III

Nr.285/50

28/10/1950

30.000 kg

 

 


Dalip Osman Alka

Dikance kpv Vranishtë

6

11.85 ha

1787 kg

103 kg

1684 kg

 

mos dorzimi i plotë i drithit

50.000 din


Sefedin Mahmut Mahmuti

Mlikë kpv Vranishtë

6

4.05 ha

560 kg

nuk dorëz.fare

560 kg

 

mos dorzimi i drithit

3 muaj punë përmirësuese


Zylbehar Ibrahim Ibrahimi

Mlikë kpv Vranishtë

7

6.57 ha

873 kg

80 kg

893 kg

 

mos dorzimi i plotë i drithit

30.000 din


Ali Hajzer Hamza

Mlikë kpv Vranishtë

6

6.47 ha

1080 kg

200 kg

880 kg

 

mos dorzimi i plotë i drithit

3 muaj punë përmirësuese


Njazi Etemi

Dikance kpv Vranishtë

5

5.20 ha

651 kg

nuk dorëz.fare

651 kg

 

mos dorzimi i drithit

45 ditë punë përmirësuese


Hasime Rexhep Shashivari

Brezne kpv Bellobradë

2

2.32 ha

498 kg

308 kg

190 kg

 

mos dorzimi i plotë i drithit

3 muaj punë përmirësuese


Adil Fejzullah Osmani

Rapqë kpv Dragash

9

6.87 ha

1362 kg

848 kg

514 kg

 

mos dorzimi i plotë i drithit

50.000 din


Bajram Bislim Bajrami

Rapqë kpv Dragash

4

2.21 ha

206 kg

101 kg

105 kg

 

mos dorzimi i plotë i drithit

1 muaj punë përmirsuese


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hajdar Rama

Damjan kpv Rugovë

21

27.37 ha

14987 kg

6495 kg

8402 kg

17/9/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

5 v.burg konf.i pjsërishëm i pasu.


Kqira Bekë Sadrija

Zhub kpv Drenovc

39

28.05 ha

11495 kg

8481 kg

3014 kg

19/11/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

3 vjet burg


Sylë Dervishi

Kralan

14

21.30 ha

8191 kg

2979 kg

5212 kg

1949-04-10

mos dorzimi i plotë i drithit

4 vjet burg


Ukë Ahmeti

Kralan

20

2.80 ha

1021 kg

600 kg

421 kg

13/9/1949

përzierja e drithit me rërë

3 muaj punë përmirsuese


Llesh Nikolla

Brdosan kpv Bec

 

4.50 ha

5710 kg

3134 kg

2576 kg

1949-04-10

mos dorzimi i plotë i drithit

25.000 din


Mursel Musa

Bobaj Boke

7

10.88 ha

1294 kg

787 kg

507 kg

1949-04-10

mos dorzimi i plotë i drithit

3000 din


Qup Hajdari

Novosella e Eperme

10

14.41 ha

1500 kg

460 kg

1040 kg

14/10/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

20.000 din


Dedë Gjoka

Dett

14

6.61 ha

2424 kg

1323 kg

1101 kg

14/10/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

20.000 din


Zef Gjoka

Dett

20

9.91 ha

4445 kg

2400 kg

2045 kg

14/10/1949

mos dorzimi i plotë i drithit

20.000 din


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 [1] [1]{Javno Tuzilastvo Vitina, AKMO, Prishtina, str.pov. 27.X.1950, AK…kutia Nr.3.}

 (Vota: 1)

Komentoni
Komenti:

Artikuj te tjere

Hilmi Saraçi: Masakra serbe në Studime të Poshtme (Martiraj) 1998-1999 Sylejman Aliu: Filozofia e Krrokamës - Rexhep Qosja në pasqyrë (II) Sylejman Aliu: Filozofia e Krrokamës - Rexhep Qosja në pasqyrë (I) Hilmi Saraçi: Masakra serbe në qytetin e Vushtrrisë (1998 - 1999) Sabile Keçmezi-Basha: Angazhimi i grave në jetën politike e vendimmarrëse në Kosovë Tefik Ramadani-Qarri: Gjurmeve te krimeve partizane mbi Shqiptaret Qazim Namani: Kultura materiale dhe historia e qytetit të Prishtinës Sabile Keçmezi- Basha: Çështje të përdorimi të nocioneve: ilegale, klandestine dhe e fshehtë Hilmi Saraçi: Lashtësia, emertimi dhe trashegimia kulturore, historike, arkeologjike e qytetit të Vushtrrisë Shevki Sh. Voca: Vrasja e Kryetarit Kenedi - Atentati i shekullit XX Mahmut Elez Mahmuti - Kqiku: Përveç datave kurgja tjetër nuk ka të vërtetë Valon Kurtishi: Faleminderit Austro - Hungari, i përjetshëm kujtimi për Franc Jozefin e I Hilmi Saraçi: Luftëtarë të njohur të Artakollit (1918-1947) Milazim Kadriu: Radio Kosova e Lirë, lajmëtare e fitoreve të mëdha Ukshin Zajmi: Në përkujtim të 100 vjetorit të Normalës së Elbasanit Sabile Keçmezi-Basha: Pagëzimi, pseudonimet dhe rezistenca Qazim Namani & Enver Rexha: Gërmadhat e Gjytetit në Bellasicë Sabile Keçmezi-Basha: Aktet gjenocidale të UDB-së ndaj të burgosurve politikë shqiptarë Qazim Namani & Arzije Zeneli: Vlerat kulturore të kullës së Xhemajl Haxhisë... Isuf B. Bajrami: Kontributi i Kulturës Kombëtare në rrjedhat e Pavarësisë së Shqipërisë

Gallery

Pëllumb Gorica: Magjia e bukurive të nëntokës sulovare
Fotaq Andrea: Një vështrim, një lot, një trishtim – o Zot sa pikëllim!
Pëllumb Gorica: Grimca kënaqësie në Liqenin e Komanit
Shkolla Shqipe “Alba Life” festoi 7 Marsin në Bronx
Kozeta Zylo: Manhattani ndizet flakë për Çamërinë Martire nga Rrënjët Shqiptare dhe Diaspora