E enjte, 29.07.2021, 09:49 AM (GMT+1)

Kulturë

Poezi nga Engjëll Koliqi

E hene, 07.05.2012, 11:34 AM


Engjëll Koliqi

 

NË SHTEGUN E RI

 

Unë dhe mbretëresha

Do të prijmë çdoherë

Me flamurin krenar

Të së lumes dashuri

-

Gëzuar

Dhe përpara!

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

NË VRESHTËN E DASHURISË

 

Rrushi i bukur

I rritur me besë

Vezullon pranverën e jetës

Unë edhe mbretëresha

Si protagonistë

Me këndje të jashtëzakonshme

E shijojmë

Dhe zemrat i ëmbëlsojmë

...

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

ME KUPTIM TË PLOTË

 

Dashuria jonë

Bazuar në besë

Po i bën ligjet më të mira

Deri te e mirëfillta kushtetutë

E njerëzisë

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

ISHA N’ËNDËRR

 

O njerëz vullnetmirë

Kur unë ju propozova

Regjimin e  ëmbël të dashurisë

Isha n’ëndërr

Duke pranuar paralajmërimet

Për amshimin tonë

Në parajsën e lumturisë

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

ME TË GJITHA FUQITË

 

Do të bëjmë

Të jehojë në mbarë botën

Zëri i arsyeshëm

I dashurisë

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

JASHTË KONTROLLIT

 

Ata atje

N’udhëkryqin e intereseve

Janë jashtë çdo kontrolli

Dhe mjerisht

Mund të marrin rrugë të gabuar

E të humbin

Vetvetin

Edhe botën

-

Jashtë kontrollit

Bëhen vetëm ecje të pakontrolluara

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

ECI ME DASHURI

 

Kudo në shtigjet e botës

Më rrethojnë lulet e lumturisë

Dhe normalisht

Eci krenar

Me shpirtin plot e përplot

Me dashuri

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

NE KULTIVUES TË DENJË

 

Në kopshtin e dashurisë

Unë dhe mbretëresha e mrekullive

Jemi kultivues të denjë

Të rrushit të jetës

Ëmbëlsohemi

Dhe marshojmë përpara

Deri në amshim

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

NË TRYEZËN TONË

 

Sot

Nesër

Dhe përherë

Ka plot e përplot

Mjalt të bekuar

Dashurie

-

Gëzuar!

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

ME PËRGJEGJËSI TË PLOTË

 

Me të lumen mbretëreshë

Bazuar në fatin e mrekullisë

Me përgjegjësi të plotë

Kemi aprovuar

Kushtetutën historike

Të dashurisë

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

S’E NDAL KËNGËN

 

Kremtja ime e dashurisë

Është e përditshme

Dhe do bëhet e amshuar

Unë këndoj gjithmonë

Me gëzim dhe krenari

S’e ndal kurrë këngën

...

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

NË RRËSHQITJEN E PARË

 

Edhepse nuk janë rrëzuar

Të gjorët në kokë

Ia kanë përgatitur terrenin vdekjes

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

KËNDOJMË

 

Gjatë të gjitha akteve të dashurisë

E ndërmjet tyre

Unë me mbretëreshën

Këndojmë me gëzim

E s’ndalemi kurrë

-

Gëzuar dhe përpara!

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

PËRGJATË GJITHË SHEKULLIT

 

Janë tërbuar

Më shumë se njëmijenjë herë

Me kapriçot e tyre

Për të komanduar

Dhe vetëm për të komanduar

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

MBAS PREDIKIMIT

 

Mbasi që kemi pranuar porositë

Duke njohur kuptimin

Dhe sekretet e shenjtërisë

Kemi menduar mirë

Dhe kemi vendosur të jemi

Protagonistë të vëretetë

Në misionin e dashurisë

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

NË KUJTIMET E FUNDIT

 

Jam i orientuar

Kryesisht në dashuri

Me porositë e gjyshërve

Për të shenjtën mirësi

Dua të ec përpara

Me të hyjnueshmet mrekulli

...

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

NDRYSHIMET E REJA

 

Botës sonë i kanë sjellë

Fat dhe lumturi

Sepse tashmë

Gjithçka

Frymon vetëm dashuri

-

Gëzuar!

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

TËRBOHEN NGA E VËRTETA

 

S’e durojnë të vërtetën

Se u prishë punë

Në botën e tyre të mashtrimeve

Prandaj tërbohen

Dhe shkatërrojnë

Çkado që gjejnë para vetit

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

BRENDA PROFESIONALIZMIT

 

Shihen vetëm argumentet

Pa ngjyra politike

As ideologjike

Vetëm me syrin e së vërtetës

Dhe të shkencës

-

Përpara!

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

MIRË

 

Janë

Vetëm mirësia dhe dashuria

Që njeriut i garantojnë amshimit

E në mbretërinë tonë

Po zbatohen deri në pikën e fundit

-

Mirë!

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

PLANIMETRI DASHURIE

 

Në procesin tonë të dashurisë

Gjithçka është përcaktuar

Dhe qëndisur mirë

Në faqet më të bukura

Të historisë sonë

Kjo mbretëri

Ka të deshifruar mirë

Dhe saktësisht

Planimetrinë e bekuar

Të dashurisë

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

BRENDA THJESHTËSISË

 

Zemrat tona vallëzojnë

Me gëzim fëmijërie

Në shpirt ndjejmë kënaqësi

Duke falënderuar

Të bekuarën dashuri

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

SIÇ NA KANË THËNË

 

N’epokën e bekuar të dashurisë

Si argatë të parë

Dhe protagonistë

E ngrisim lartë

Flamurin e bekuar

Të mirësisë

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

FLAKA NGADHNJIMTARE

 

Ka përfshirë

Mbarë botën tonë

E mbulon me ngrohtësi dashurie

Djeg gënjeshtra

Dhe interese të fëlliqta

...

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

PËRLESHJE DHE VRASJE

 

Andej

N’udhëkryqet e intereseve

Nuk ka semaforë

Dhe gjithnjë e më shumë

Ndodhin ndeshje

Dhe bëhen

Shumë vrasje

Medet!

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

ATY KU FLET LIRIA

 

Bukur lulëzon

Dhe vallëzon

Dashuria

Tërë botës i hapen

Dyert e përspektivës

Njerëzia ecë përpara

Në kërkim të amshimit

Të lumturisë

Gjithçka bëhet

Në të mirë të njerëzisë

Garlate (Lecco), 2 maj 2011

 

NEL NUOVO VARCO

 

Io e la regina

Guideremo ogni volta

Con la bandiera orgogliosa

Del beato amore

-

Evviva

E avanti!

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

NELLA VIGNA DELL’AMORE

 

Bellissima uva

Cresciuta nella fede

Splende la primavera della vita

Io e la regina

Come protagonisti

Con piacere straordinario

Gustiamola

E dolcifichiamo i cuori

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

CON PIENO SENSO

 

Il nostro amore

Basato in fiducia

Fa le migliori leggi

Fino alla verissima costituzione

Dell’umanità

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

ERO IN SOGNO

 

O gente di buona volontà

Quando io vi ho proposto

Il dolcissimo regime dell’amore

Eroi in sogno

Accettando i preavvisi

Per la nostra eternità

Nel paradiso di felicità

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

CON TUTTE LE FORZE

 

Faremo

Di echeggiare nell’intero mondo

La ragionevole voce

Dell’amore

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

FUORI DEL CONTROLLO

 

Quelli di là

Nell’incrocio degli interessi

Sono fuori ogni controllo

E purtroppo

Possono prendere sbagliata strada

E perdere

Se stessi

Anche il mondo

-

Fuori controllo

Si fanno soltanto cammini incontrollati

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

CAMMINO CON AMORE

 

Ovunque nei varchi del mondo

Mi circondano fiori di felicità

E normalmente

Cammino orgoglioso

Con l’anima piena e strapiena

Dell’amore

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

NOI DEGNI COLTIVATORI

 

Nel giardino dell’amore

Io e la regina dei miracoli

Siamo degni coltivatori

Dell’uva della vita

Dolcifichiamoci

E marciamo avanti

Fino all’eternità

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

AL NOSTRO TAVOLO

 

Oggi

Domani

E sempre

C’e pieno e strapieno

Del beato miele

Dell’amore

-

Evviva!

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

CON PIENA RESPONSABILITÀ

 

Con la beata regina

Basati nella fortuna del miracolo

Con piena responsabilità

Abbiamo approvato

La storica costituzione

Dell’amore

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

NON FERMO LA CANZONE

 

La mia festa dell’amore

È quotidiana

E diventerà eterna

Io canto sempre

Con gioia e orgoglio

Non fermo mai la canzone

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

NELLA PRIMA SCIVOLATA

 

Anche se non sono caduti

Poveri in testa

L’hanno preparato il terreno alla morte

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

CANTIAMO

 

Durante tutti gli atti dell’amore

E tra di loro

Io con la regina

Cantiamo con gioia

E non fermiamoci mai

-

Evviva e avanti!

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

LUNGO TUTTO IL SECOLO

 

Ci sono arrabbiati

Più di milleuno volte

Con loro caprici

Di comandare

E soltanto comandare

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

DOPO LA PREDICA

 

Dopo che abbiamo accettato le raccomandazioni

Conoscendo il senso

E i segreti della santità

Abbiamo pensato bene

E abbiamo deciso di essere

Verissimi protagonisti

Nella missione dell’amore

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

NEGLI ULTIMI RICORDI

 

Mi sono orientato

Principalmente nell’amore

Con la raccomandazione dei nonni

Per la santità e carità

Voglio camminare avanti

Con i divini miracoli

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

NUOVI CAMBIAMENTI

 

Al nostro mondo li hanno portato

Fortuna e piacere

Perché ormai

Tutto quanto

Respira soltanto amore

-

Evviva!

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

SI ARRABBIANO DALLA VERITÀ

 

Non sopportano la verità

Perché li ostacola

Nel loro mondo degli inganni

Perciò si arrabbiano

E distruggono

Tutto quanto che trovano davanti loro

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

DENTRO LA PROFESSIONALITÀ

 

Si vedono solo gli argomenti

Senza colori politici

Neanche ideologici

Soltanto con l’occhio della verità

E della scienza

-

Avanti!

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

BENE

 

Ci sono

Soltanto la carità e l’amore

Che all’umanità garantiscono l’eternità

E nel nostro regno

Si applicano fino all’ultimo punto

-

Bene!

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

PLANIMETRIA DELL’AMORE

 

Nel nostro processo del’amore

Tutto quanto è determinato

E ricamato bene

Nelle più belle pagine

Della nostra storia

Questo regno

Ha decifrato bene

Ed esattamente

La benedetta planimetria

Dell’amore

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

DENTRO LA SEMPLICITÀ

 

I nostri cuori ballano

Con gioia infantile

Nello spirito sentiamo piacere

Ringraziando

Il benedetto amore

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

COM CI HANNO DETTO

 

Nella benedetta epoca dell’amore

Come primi braccianti

E protagonisti

Innalziamo alto

La benedetta bandiera

Della carità

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

LA FIAMMA TRIONFANTE

 

Ha compreso

L’intero nostro mondo

Lo copre con calore l’amore

Brucia bugie

E sporchi interessi

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

SCONTRI E UCCISIONI

 

Di là

Negli incroci degli interessi

Non c’è semaforo

E sempre di più

Succedono scontri

E si fanno

Tanti uccisioni

Purtroppo!

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

LÌ DOVE PARLA LA LIBERTÀ

 

Bellissimo fiorisce

E balla

L’amore

Li si aprono all’intero mondo

Le porte della prospettiva

L’umanità cammina avanti

Nella ricerca dell’eternità

Della felicità

Tutto quanto si fa

Per i bene dell’umanità

Garlate (Lecco), 2 maggio 2011

 

 

NJË MENDIM I RI

 

Tani kur kemi hyrë

N’epokën e dashurisë

Me mbretëreshën time

Duam të jua paraqesim

Idenë tonë të re

Për të kurorëzuar

Mirësinë

Me solidaritetin

Garlate (Lecco), 3 maj 2011

 

SIÇ MË KËNDONTE NËNA

 

Duke falënderuar fatin e mrekullisë

Jam bërë i pari

Në fronin e shenjtë

Të dashurisë

Komandoj botën

Dhe njerëzimin

Në misionin e shenjtë

Të mirësisë

Garlate (Lecco), 3 maj 2011

 

KUR PREKEN INTERESET

 

Të vetëshpallurit zotëra tërbohen

Dhe nuk harrojnë

Mbarë botën ta akuzojnë

...

Garlate (Lecco), 3 maj 2011

 

ME SHIUN E STINËS SË PESTË

 

Dashuria jonë

Është bërë e bereqetshme

Dhe ka marrë timonin e botës

Për të komanduar

E për të vendosur

Sot dhe në amshim

-

Gëzuar!

Garlate (Lecco), 3 maj 2011

 

ME MJETE ADEKUATE

 

Do i nisim

Dhe do i mbarojmë

Të gjitha proceset jetike

Të historisë

Gjithherë

Dhe çdokund

Vetëm me dashuri

Garlate (Lecco), 3 maj 2011

 

ME SHPRESA TË REJA

 

Ecim përpara

Në botën e dashurisë

Dhe gëzojmë

Dhuratën e Zotit

Që është

Amshimi

I lumturisë

Garlate (Lecco), 3 maj 2011

 

NË PROCESIN E RI

 

Secili le ta përqafojë secilin

Me krahë të fortë

Të dashurisë

Në rrugën e mundimshme

Por historike

Të mirësisë

-

Gëzuar

Dhe përpara!

Garlate (Lecco), 3 maj 2011

 

PËRGJIGJE E SAKTË

 

Në pyetjen delikate

Për ardhmërinë e botës

Dhe të njerëzimit

Dua të jap përgjigjen e saktë

-

Përspektivë të ndritur

Ka vetëm një formulë

Formula e shenjtërueshme

E dashurisë

Garlate (Lecco), 3 maj 2011

 

KURRË S’ËSHTË VONË

 

Eni

Eni o njerëz vullnetmirë

Mos ngurroni

Përqafojeni dashurinë

Dhe veproni

Se kemi kohë

Për serinë e mrekullive

Që po i pret epoka e re

Garlate (Lecco), 3 maj 2011

 

ME GARANCI TË PLOTË

 

Jemi nisur të sigurtë

Me mbretëreshën e mrekullive

Dhe vazhdojmë me krenari

Misionin e bekuar të dashurisë

Ndërrojmë botën

Dhe çdo gjë ia përshtasim njerëzisë

Garlate (Lecco), 3 maj 2011

 

NË KOHËN E RE

 

Ju ftoj të gjithëve

Të jemi njerëz të ri

Argatë të denjë

Të së lumes dashuri

-

Përpara!

Garlate (Lecco), 3 maj 2011

 

E VËRTETA QË NA THËRRET

 

O njerëz të mirë

Dëgjojeni

Dhe të jeni të gatshëm

Të niseni menjëherë

-

E vërteta që na thërret

Është dashuria

-

Përpara!

Garlate (Lecco), 3 maj 2011

 

NGA TË GJITHA ANËT

 

Rrezet e dashurisë

Janë gjithnjë e më të ngrohta

Gjithnjë e më të vezullueshme

Gjithnjë e më të këndshme

...

Nga të gjitha anët

Vijnë me sygjerime

Për të përqafuar me gëzim

Regjimin e bekuar

Të dashurisë

Garlate (Lecco), 3 maj 2011

 

MES NDRYSHIMEVE TË KOHËS

 

Ne jemi gjithnjë në pritje

Të mrekullive të reja

Të së lumes dashuri

Gjithçka e bukur

Që kemi paralajmëruar

Po na vjen

Dhe po na shërben

Garlate (Lecco), 3 maj 2011

 

NUK NDALEMI NE

 

Megjithë pengesat e shumta

Dhe vështirësitë që na paraqiten

Ne jemi të vendosur

Nuk ndalemi kurrë

Dhe vazhdojmë

Deri në plotësimine krejtësishëm

Në masën qindpërqind

Të misionit historik

Të dashurisë

Garlate (Lecco), 3 maj 2011

 

DUKE RESPEKTUAR RADHËN

 

Presim

Me gjakftohtësi

Dhe me besën tonë tradicionale

Mrekullitë e bekuara

Të së lumes dashuri

Ashtu siç na kanë mësuar gjyshërit

Duke pritur...

Vjen dita jonë

Dhe fitojmë

Me dashurinë ngadhnjimtare!

Garlate (Lecco), 3 maj 2011

 

ATJE NË SHTRATIN E DASHURISË

 

Me mbretëreshën time

Na presin mrekullitë

Që botën dhe shekullin

I bëjmë më të bukur

Dhe të këndshëm

Gëzuar!

Garlate (Lecco), 3 maj 2011

 

DASHURI QË JEHON

 

Kjo dashuria jonë

Është e posaçme

Dhe shumë e rëndësishme

Sepse jehon

Dhe vepron

Në të gjitha horizontet

Dhe në të gjitha pëllëmbët

E kësaj bote

Shekull mbas shekulli

Deri në amshim

Garlate (Lecco), 3 maj 2011

 

DUKE KËNDUAR

 

Realizojmë objektivat tanë

Sipas normave të bekuara

Të dashurisë

Në shërbim të mirësisë

Së mbarë njerëzisë

-

Përpara!

Garlate (Lecco), 3 maj 2011

 

SIPAS NEVOJËS

 

Ndërmarrim masat e nevojshme

Në të mirë të misionit të dashurisë

Gjithherë

Në dobi të njerëzisë

Garlate (Lecco), 3 maj 2011

 

NË LISTAT E REJA

 

Si zakonisht

Që ndodhë në histori

Edhe në këtë periudhë kohore

Në vendin tim

Në listat e reja zgjedhore

Ka emra të rinj

...

Garlate (Lecco), 3 maj 2011

 

JEMI KAMPIONË

 

Në serinë e akteve të dashurisë

Unë me mbretëreshën

Gjithnjë jemi të parët

Nga zotërat të shpallur

Kampionë botërorë

-

Gëzuar!

Garlate (Lecco), 3 maj 2011

 

DUKE VALLËZUAR

 

Kremten e dashurisë

E bëjmë madhështore

Dhe t’amshuar

Këtu në fronin tonë

Dhe kudo

Garlate (Lecco), 3 maj 2011

 

LARG PROBLEMEVE

 

Në çdo hap që bëjmë

Me mbretëreshën time

Jemi shumë të kujdesshëm

Që të jemi

Sa më larg problemeve

Dhe pengesave

Garlate (Lecco), 3 maj 2011

 

UN NUOVO PENSIERO

 

Ora quando siamo entrati

Nell’epoca dell’amore

Con la mia regina

Vogliamo presentarvi

La nostra nuova idea

Di incoronare

La carità

Con solidarietà

Garlate (Lecco), 3 maggio 2011

 

COME MI CANTAVA LA MADRE

 

Ringraziando la fortuna del miracolo

Sono diventato primo

Nel santissimo trono

Dell’amore

Comando il mondo

E l’umanità

Nella santissima missione

Di carità

Garlate (Lecco), 3 maggio 2011

 

QUANDO SI TOCCANO GLI INTERESSI

 

Gli autoproclamati dei ci sono arrabbiati

E non dimenticano

Accusare ò’intero mondo

Garlate (Lecco), 3 maggio 2011

 

CON LA PIOGGIA DELLA QUINTA STAGIONE

 

Il nostro amore

È diventato cereale

E ha preso il volante del mondo

Di comandare

E di decidere

Oggi e nell’eternità

-

Evviva!

Garlate (Lecco), 3 maggio 2011

 

CON ADEGUATI MEZZI

 

Gli inizieremo

E li finiremo

Tutti progetti vitali

Della storia

Sempre

E dappertutto

Soltanto con amore

Garlate (Lecco), 3 maggio 2011

 

CON NUOVE SPERANZE

 

Camminiamo avanti

Nel mondo dell’amore

E godiamo

Il dono di Dio

Che è

L’eternità

Della felicità

Garlate (Lecco), 3 maggio 2011

 

NEL NUOVO PROCESSO

 

Ognuno va abbracciare ognuno

Con forti ali

Dell’amore

Nella strada sofferente

Però storica

Della carità

-

Evviva

E avanti!

Garlate (Lecco), 3 maggio 2011

 

RISPOSTA ESATTA

 

Nella delicata domanda

Per l’avvenire del mondo

E dell’umanità

Voglio dare l’esatta risposta

-

Illuminata prospettiva

Ha soltanto una formula

La santissima formula

Dell’amore

Garlate (Lecco), 3 maggio 2011

 

NON È MAI TARDI

 

Venite

Venite o gente di buona volontà

Non esitare

Abbracciatevi l’amore

Ed operate

Perché abbiamo tempo

Per la serie dei miracoli

Che li aspetta la nuova epoca

Garlate (Lecco), 3 maggio 2011

 

CON PIENA GARANZIA

 

Ci siamo partiti sicuri

Con la regina dei miracoli

E continuiamo con orgoglio

La benedetta missione dell’amore

Cambiamo il mondo

E ogni cosa l’adattiamo all’umanità

Garlate (Lecco), 3 maggio 2011

 

NEL NUOVO TEMPO

 

V’invitiamo tutti

Di essere nuova gente

Degni braccianti

Del beato amore

-

Avanti!

Garlate (Lecco), 3 maggio 2011

 

LA VERITÀ CHE CI CHIAMA

 

O buona gente

Ascoltatela

E siate pronti

Di partire subito

-

La verità che ci chiama

È l’amore

-

Avanti!

Garlate (Lecco), 3 maggio 2011

 

DA TUTTE LE PARTI

 

I raggi dell’amore

Sono sempre più caldi

Sempre più splendenti

Sempre più piacevoli

Da tutte le parti

Vengono con suggerimento

Di abbracciare con gioia

Il benedetto regime

Dell’amore

Garlate (Lecco), 3 maggio 2011

 

TRA I CAMBIAMENTI DEL TEMPO

 

Noi sempre siamo in attesa

Dei nuovi miracoli

Del beato amore

Tutto quanto bello

Che abbiamo preavvisato

Ci arriva

E ci serve

Garlate (Lecco), 3 maggio 2011

 

NON CI FERMIAMO NOI

 

Tuttavia tantissimi ostacoli

E le difficoltà che ci si presentano

Noi siamo decisi

Non fermiamoci mai

E continuiamo

Fino al totale compimento

Nella massa di cento percento

Della storica missione

Dell’amore

Garlate (Lecco), 3 maggio 2011

 

RISPETTANDO LA FILA

 

Aspettiamo

Sangue freddi

Con la nostra tradizionale fede

I benedetti miracoli

Del beato amore

Così come ci hanno insegnati i nonni

Aspettando …

Arriva il nostro giorno

E vinciamo

Con l’amore trionfante!

Garlate (Lecco), 3 maggio 2011

 

LÌ NEL LETTO DELL’AMORE

 

Con la mia regina

Ci aspettano i miracoli

Che il mondo e il secolo

Li fanno più belli

E piacevoli

Evviva!

Garlate (Lecco), 3 maggio 2011

 

AMORE CHE ECHEGGIA

 

Questo nostro amore

È particolare

E molto importante

Perché echeggia

E opera

In tutti gli orizzonti

E in tutti palmi

Di questo mondo

Secolo dopo secolo

Fino all’eternità

Garlate (Lecco), 3 maggio 2011

 

CANTANDO

 

Realizziamoli i nostri oggettivi

Secondo le benedette norme

Dell’amore

Al servizio della carità

Dell’intera umanità

-

Avanti!

Garlate (Lecco), 3 maggio 2011

 

SECONDO LA NECESSITÀ

 

Intraprendiamole le masse necessarie

Al favore della missione dell’amore

Sempre al favore

Dell’umanità

Garlate (Lecco), 3 maggio 2011

 

NELLE NUOVE LISTE

 

Come al genere

Che succede nella storia

Anche in questo periodo del tempo

Nel mio paese

Nelle nuove liste elettorali

Ci sono nuovi nomi

Garlate (Lecco), 3 maggio 2011

 

SIAMO CAMPIONI

 

Nella serie degli atti dell’amore

Io con la regina

Siamo sempre primi

Da dei proclamati

Campioni mondiali

-

Evviva!

Garlate (Lecco), 3 maggio 2011

 

BALLANDO

 

La festa dell’amore

La facciamo grandiosa

Ed eterna

Qui nel nostro trono

E ovunque

Garlate (Lecco), 3 maggio 2011

 

LONTANI DAI PROBLEMI

 

In ogni passo che facciamo

Con la mia regina

Siamo molto attenti

Di essere

Quanto è possibile lontani dai problemi

E degli ostacoli

Garlate (Lecco), 3 maggio 2011

 

 

SI KAMPIONË TË MIRËFILLTË

 

Në botën e dashurisë

Tashmë

Me mbretëreshën time

Jemi bërë të njohur

Dhe shumë të rëndësishëm

Si protagonistë

Dhe kampionë

Sot

E përgjithmonë!

Garlate (Lecco), 4 maj 2011

 

MES HAPAVE

 

Pa kërkuar kurrë pushim

Mbledhim rezultatet brilante

Dhe sukseset e mrekullueshme

Të së lumes dashuri

Garlate (Lecco), 4 maj 2011

 

DUKE SHQYRTUAR RRETHANAT

 

Pa u ngutur fare

Vendosim

Dhe bëjme projektet e reja

Për ardhmërinë e dashurisë

Në botën tonë

Deri në amshim

...

Garlate (Lecco), 4 maj 2011

 

MENDIME DHE VENDIME

 

Në regjimin tonë

Tashmë është bërë traditë

I mbledhim të gjitha mendimet

Dhe i marrim vendimet

Vetëm sipas normave

Të së shenjtërueshmes dashuri

Garlate (Lecco), 4 maj 2011

 

PËR TË DYTËN HERË

 

Të vendosur

Kanë treguar

Të gjitha vlerat

Dhe kapacitetet

Me mjeshtri

Edhe me dashuri

-

Përpara!

Garlate (Lecco), 4 maj 2011

 

PROJEKTET VAZHDOJNË

 

Tashmë dihet qartë

Në regjimin tonë

Dashuria është sanksionuar

Me kushtetutë

Dhe me ligje

Vazhdojnë projektet

Edhe mbas përmbushjes

Së misionit

Deri në amshim

Këndon dashuria

Garlate (Lecco), 4 maj 2011

 

FITORJA E RADHËS

 

Jo vetëm që na forcon

Por edhe na bën

Protagonistë të amshuar

Të fronit të bekuar

Të dashurisë

-

Gëzuar

Dhe përpara!

Garlate (Lecco), 4 maj 2011

 

SY MË SY

 

Dua të merrem vesh

Me mbretëreshën time

Dhe me njerëzit vullnetmirë

Nga afër

Sy më sy

Për të gjitha detyrat

Dhe vendimet

E së lumes dashuri

Garlate (Lecco), 4 maj 2011

 

FARE QARTË

 

Në vendin tim

Dhe në botën mbarë

Me siguri të plotë

Do të komandojë

Dhe do të vendosë

Dashuria

Dhe vetëm dashuria

!!!

Garlate (Lecco), 4 maj 2011

 

NE VAZHDOJMË...

 

Kot së koti na pengojnë

S’na ndalin dot

-

Ne vazhdojmë

Deri në amshim

Duke realizuar

Projektet e shenjta

Të së lumes dashuri

Garlate (Lecco), 4 maj 2011

 

ÇASTET TONA

 

Jemi më të pashmit

Më të fortit

Më të kërkuarit

Dhe më të dashurit

Sepse këto në të cilat veprojmë

Janë çastet tona

Kjo është

Epoka jonë

E dashurisë

Garlate (Lecco), 4 maj 2011

 

NË VULËN E RE

 

Ngjyra vjolë

E këtij shekulli

Dhe e përhershme

I përket dashurisë

Dhe vetëm dashurisë

Garlate (Lecco), 4 maj 2011

 

TË TREMBUR

 

Nuk na vjen e çuditshme

Kur i shohim ata andej

Të mbetur

Udhëkryqeve t’intereseve

Në kërkim strehimi

Sepse

Pa e njohur kurrë mirësinë

Janë trembur

Nga rrezet tona vezulluese

Të dashurisë

...

Garlate (Lecco), 4 maj 2011

 

KANDIDATË TË DASHURISË

 

Në listat tona zgjedhore

Për çdo regjim të ri

Sipas traditave të shenjta

Do të vëjmë

Vetëm kandidatë dashurie

-

Gëzuar

Dhe përpara!

Garlate (Lecco), 4 maj 2011

 

SIÇ E DO KOHA

 

Ne sillemi

Me plot përgjegjësi

I kryejmë detyrat

Dhe ecim përpara

Sipas normave të bekuara

Të së shenjtërueshmes dashuri

Garlate (Lecco), 4 maj 2011

 

NË CAKUN E DASHURISË

 

Kemi zënë vendet me krenari

Unë edhe mbretëresha

Nga sot e tutje

Për ne dhe për ju

Do i bëjmë çdo ditë

Njëmijenjë mrekulli

-

Këtu jemi argatë të denjë

Këtu jemi protagonistë

Këtu jemi padronë

-

Gëzuar!

Garlate (Lecco), 4 maj 2011

 

MENDONI DHE LËVIZNI

 

Mendoni mirë

O ju njerëz të mbretërisë sime

Dhe pa vonuar

Lëvizni

Në rrugën e proceseve

Të së lumes dashuri

Atje në amshim

Na pret lumturia

Garlate (Lecco), 4 maj 2011

 

NË ZEMËR TË PROBLEMIT

 

Gjithmonë

Dhe çdokund

Janë intereset

Që në fund

Nuk përmbushin

Ansjë interes

Ndjekësit e hiçit

Mund të bëjnë vetëm hiç

Garlate (Lecco), 4 maj 2011

 

SIPAS DISAVE

 

Ndryshimet e botës

Edhe nuk janë të nevojshme

Sepse duhet ruajtur

Medet

Intereset e atyre

Që po na shkatërrojnë

Nën maskat e politikës

Garlate (Lecco), 4 maj 2011

 

KËNGËT S’NDALEN

 

Kremtja jonë e dashurisë

Vazhdon

Edhe në këtë stinë të pestë

S’ndalen këngët e bekuara

Zëri ynë dëgjohet

Deri në kupë të qiellit

-

Gëzuar!

Garlate (Lecco), 4 maj 2011

 

NË PIKËN E NDERIT

 

Ne jemi të pamungueshëm

Sepse i kemi vendet tona

Jemi të zgjedhur

Dhe të përqafuar

Me konsensus të plotë

Meritat na takojnë

Ne edhe ju

Gëzuar!

Garlate (Lecco), 4 maj 2011

 

EDHE TI

 

Eja pa vonuar

Se po të thërret dashuria

Për një mision historik

Të caktuar

-

Përpara!

Garlate (Lecco), 4 maj 2011

 

PËR TË MIRËN TONË

 

Këtu në fron

Dhe në mbarë mbretërinë

Vendosë

Këndon e vallëzon

E lumja dashuri

Mbi krahët e fatit

Dhe të realitetit të ri

-

Përpara!

Garlate (Lecco), 4 maj 2011

 

COME VERISSIMI CAMPIONI

 

Nel mondo dell’amore

Ormai

Con la mia regina

Ci siamo diventati conosciuti

E molto importanti

Come protagonisti

E come campioni

Oggi

E per sempre!

Garlate (Lecco), 4 maggio 2011

 

TRA I PASSI

 

Senza mai cercare riposo

Raccogliamo i brillanti risultati

E meravigliosi successi

Del beato amore

Garlate (Lecco), 4 maggio 2011

 

ESAMINANDO LE CIRCOSTANZE

 

Senza niente affrettarci

Decidiamo

E facciamo nuovi progetti

Per l’avvenire dell’amore

Nel nostro mondo

Fino all’eternità

Garlate (Lecco), 4 maggio 2011

 

PENSIERI E DECISIONI

 

Nel nostro regime

Ormai è diventato tradizione

Raccogliamo tutti pensieri

E prendiamole tutte le decisioni

Soltanto secondo le norme

Del santissimo amore

Garlate (Lecco), 4 maggio 2011

 

PER LA SECONDA VOLTA

 

Decisi

Hanno dimostrato

Tutti valori

E le capacità

Con professionalità

Anche con amore

-

Avanti!

Garlate (Lecco), 4 maggio 2011

 

CONTINUANO I PROGETTI

 

Ormai si sa chiaro

Nel nostro regime

L’amore si è sanzionato

Con costituzione

E con leggi

Continuano progetti

Anche dopo l’adempimento

Della missione

Fino all’eternità

Canta l’amore

Garlate (Lecco), 4 maggio 2011

 

LA VITTORIA DI FILA

 

Non sol oche ci rinforza

Ma anche ci fa

Eterni protagonisti

Del benedetto trono

Dell’amore

-

Evviva

E avanti!

Garlate (Lecco), 4 maggio 2011

 

OCCHIO ALL’OCCHIO

 

Voglio mettermi d’accordo

Con la mia regina

E con la gente di buona volontà

Da vicino

Occhio all’occhio

Per tutti compiti

E le decisioni

Del beato amore

Garlate (Lecco), 4 maggio 2011

 

TUTTO CHIARO

 

Nel mio paese

E nell’intero mondo

Con piena sicurezza

Comanderà

E deciderà

L’amore

E soltanto l’amore

!!!

Garlate (Lecco), 4 maggio 2011

 

NOI CONTINUIAMO …

 

Inutilmente ci ostacolano

Non ci fermano per niente

-

Noi continuiamo

Fino all’eternità

Realizzando

I santissimi progetti

Del beato amore

Garlate (Lecco), 4 maggio 2011

 

I NOSTRI MOMENTI

 

Siamo i più visivi

I più forti

I più ricercati

I più amati

Perché questi in quali operiamo

Sono i nostri momenti

Questa è

La nostra epoca

Dell’amore

Garlate (Lecco), 4 maggio 2011

 

NEL NUOVO TIMBRO

 

Il colore viola

Di questo secolo

E perpetua

Appartiene all’amore

E soltanto all’amore

Garlate (Lecco), 4 maggio 2011

 

SPAVENTATI

 

Non ci viene strano

Quando li vediamo quelli di là

Rimasti

Negli incroci degli interessi

In ricerca dell’asilo

Perché

Senza mai conoscere la carità

Ci sono spaventati

Dai nostri splendidi raggi

Dell’amore

Garlate (Lecco), 4 maggio 2011

 

CANDIDATI DELL’AMORE

 

Nelle nostre liste elettorali

Per ogni nuovo regime

Secondo le santissime tradizioni

Metteremo

Soltanto candidati dell’amore

-

Evviva

E avanti!

Garlate (Lecco), 4 maggio 2011

 

COM IL TEMPO VUOLE

 

No ici comportiamo

Con piena responsabilità

Finiamoli i compiti

E camminiamo avanti

Secondo le benedette norme

Del santissimo amore

Garlate (Lecco), 4 maggio 2011

 

NELLA DESTINAZIONE DELL’AMORE

 

Abbiamo presi i posti con orgoglio

Io e la regina

Da oggi in poi

Per noi e per voi

Ogni giorno faremo

Milleuno miracoli

-

Qui siamo degni braccianti

Qui siamo protagonisti

Qui siamo padroni

-

Evviva!

Garlate (Lecco), 4 maggio 2011

 

PENSATE E MUOVETEVI

 

Pensate bene

Voi – la gente del nostro regno

E senza ritardare

Muovetevi

Nella strada dei processi

Del beato amore

Lì nell’eternità

Ci aspetta la felicità

Garlate (Lecco), 4 maggio 2011

 

NEL CUORE DEL PROBLEMA

 

Sempre

E ovunque

Ci sono gli interessi

Che alla fine

Non compiono

Nessun’interesse

I seguaci di nulla

Possono fare soltanto nulla

Garlate (Lecco), 4 maggio 2011

 

SECONDO ALCUNI

 

I cambiamenti del mondo

Ancora non sono necessari

Perché si devono difendere

Purtroppo

Gli interessi di coloro

Che ci distruggono

Sotto le maschere politiche

Garlate (Lecco), 4 maggio 2011

 

NON FERMANO LE CANZONI

 

La nostra festa dell’amore

Continua

Anche in questa quinta stagione

Non si fermano le benedetti canzoni

La nostra voce si sente

Fino alla cupola del cielo

-

Evviva!

Garlate (Lecco), 4 maggio 2011

 

NEL PUNTO DELL’ONORE

 

Noi siamo non mancanti

Perché li abbiamo i nostri posti

Siamo eletti

E abbracciati

Con pieno consenso

I meriti ci toccano

A noi e a voi

Evviva!

Garlate (Lecco), 4 maggio 2011

 

ANCHE TU

 

Vieni senza ritardare

Perché ci chiama l’amore

Per una storica missione

Determinata

-

Avanti!

Garlate (Lecco), 4 maggio 2011

 

PER IL NOSTRO BENE

 

Qui nel trono

E nell’intero regno

Decide

Canta e balla

Il beato amore

Sulle ali della fortuna

E della nuova realtà

-

Avanti!

Garlate (Lecco), 4 maggio 2011

 

 

 

NË PËRMBYLLJE TË FUSHATËS

 

Premtimet e mëdha

Më shumë të thata se t’arsyeshme

Vallëzojnë

Mbi kokat e njerëzve

...

Ndryshojnë vetëm taktikat

E aty-këtu

Edhe garniturat qeverisëse

Por intereset vazhdojnë

Me të njëjtin ritëm

Shumë njerëz shkatërrojnë

Medet

...

Garlate (Lecco), 5 maj 2011

 

ME RREGULLA NDËRKOMBËTARE

 

Shpesh

Duke u marrë me halle të të tjerëve

Duhet të harrojmë

Se jemi padronë

Në shtëpinë tonë

Edhe kur jemi të pavarur

Duhe t’u lëmë të tjerëve

Hise në sovranitet

Medet

...

Garlate (Lecco), 5 maj 2011

 

JEMI PËR MREKULLI

 

Mos u habitni

O njerëz të mirë

Këtu në fronin e dashurisë

Unë edhe mbretëresha

Jemi dhe mbetemi

Vetëm për mrekulli

Të kënaqësisë

Dhe të lumturisë

Garlate (Lecco), 5 maj 2011

 

DUKE HAPUR DERËN

 

Ia kam dëgjuar zërin mbretëreshës

Duke u kënduar

Mrekullive të bekuara të dashurisë

Garlate (Lecco), 5 maj 2011

 

NË PROGRAMIN TONË

 

Që nga pika e parë

E deri në fund

Kemi analiza

Propozime dhe vendime

Për të bekuarën dashuri

Garlate (Lecco), 5 maj 2011

 

TË BEFASUAR

 

Analistët e situatës

Dhe të stinës

Në mbretërinë tonë

Janë befasuar

Për të mirë

Me mrekullitë e reja

Të dashurisë

Garlate (Lecco), 5 maj 2011

 

PSE S’MË BESONI !?

 

O njerëz të mirë

Gjithçka ju them

E kam marrë nga realiteti

Përmes argumenteve

Dhe jam shumë i bindur

Se dashuria fiton

Dhe komandon

-

Pse hezitoni

Pse s’më besoni

Pse...

Pse

?!...

Garlate (Lecco), 5 maj 2011

 

ME BRITMËN E FUNDIT

 

Medet

I shkreti vetë

I ka treguar farefisit

Dhe mbarë botës

Se ka qenë i krisur

Shumë dembel

Dhe kriminel

Medet

Garlate (Lecco), 5 maj 2011

 

NË LOJËN TONË

 

Gjithçka shkon

Me rregulla të reja

Që i përgjigjen

Dhe i përshtaten

Dashurisë

Dhe njerëzisë

Garlate (Lecco), 5 maj 2011

 

ME ZGJIDHJEN E RE...

 

Në stacionin kryesor

Të dashurisë

Me zgjidhjen e re

Nuk do të kemi më

Nyje pengesash

Dhe do të ecim përpara

Me fitore të reja

Dhe me krenari dashurie

Deri në amshim

Garlate (Lecco), 5 maj 2011

 

NË PROJEKTIN E RI

 

I kemi paraparë

Të gjitha mënyrat

E të gjitha varianteve

Të procesit të bekuar

Të dashurisë

Ne jemi projektuesit

Edhe realizuesit

Përpara!

Garlate (Lecco), 5 maj 2011

 

PËRFAQËSUES TË DASHURISË

 

Në këtë botë

Të kësaj historie të re

Jemi dërguar

Nga vetë Zoti

Si përfaqësues të zgjedhur

Të dashurisë

Gëzuar!

Garlate (Lecco), 5 maj 2011

 

NA KANË THIRRUR

 

O njerëz të mirë

Ne këtu nuk jemi kot së koti

Vetëm me kokën tonë

Jemi në misionin historik

Të dashurisë

Të thirrur specialë

Nga zëri i njerëzisë

T’i japim vulë

Epokës së dashurisë

...

Garlate (Lecco), 5 maj 2011

 

KEMI VENDOSUR

 

Qëkur e kemi fituar fronin

Deri në amshim

Me mbretëreshën time të bekuar

Kemi vendosur

T’i shërbejmë dashurisë

Të gatshëm gjithmonë

Për të qenë

Argatë të vyeshëm

Të mirësisë

Garlate (Lecco), 5 maj 2011

 

KUR RREGULLOHEN GJËRAT

 

Historia fatmirësisht ndërron drejtimin

Dhe kthehet kah nevojat e njerëzve

Duke ndjekur zërin e arsyeshëm të dashurisë

-

Gëzuar!

Garlate (Lecco), 5 maj 2011

 

NË VARGUN E SUKSESEVE

 

Sipas ligjeve të mrekullisë

Dashuria jonë e shëndoshë

Na vën gjithmonë

Në vendin e parë

Dhe ngrisim lart

E më lart

Flamurin e mirësisë

Garlate (Lecco), 5 maj 2011

 

VEÇANTITË TONA

 

Nuk jemi si të tjerët

Dhe njihemi

Me parimet tona të posaçme

Dhe me kapacitetet

Për misionin e shenjtë

Të dashurisë

Garlate (Lecco), 5 maj 2011

 

SIPAS NEVOJËS

 

Herë ecim përpara

Herë ndalemi

Mirë shikojmë

Dhe fillojmë

Procesin e bekuar

Të dashurisë

Sipas nevojës

Së njerëzisë

Dhe të botës

Herë vallëzojmë

E kremtojmë

Herë shumë punojmë

...

Garlate (Lecco), 5 maj 2011

 

TITUJT FLASIN SHUMË

 

Në poezitë e mia

Titujt flasin bukur shumë

Shumë gjëra thonë

Dhe tregojnë

Në mos jo krejt poezinë

Shfletojnë

Dhe analizojnë

Vetëm dukurinë

Garlate (Lecco), 5 maj 2011

 

VETË ZHURMA

 

Ata atje

Në kuvendin e hiçit

Janë vetëm sa për të qenë

Dhe nuk bëjnë asgjë

Përveç zhurmave

-

Mos i dëgjoni

Garlate (Lecco), 5 maj 2011

 

STINËN E RE E KOMANDOJMË NE

 

Me motorin e fuqishëm të dashurisë

Që vetë Zoti na e ka dhuruar

Stinën e re

E komandojmë ne

Dhe vetëm ne

-

Përpara

Me plot suksese!

Garlate (Lecco), 5 maj 2011

 

NELLA CHIUSURA DELLA CAMPAGNA

 

Le grande promesse

Più secche che ragionevole

Ballano

Sulle teste della gente

Cambiano soltanto le tattiche

E aldilà

Anche le combinazioni governative

Ma gli interessi continuano

Con lo stesso ritmo

Tanta gente distruggono

Purtroppo

Garlate (Lecco), 5 maggio 2011

 

CON REGOLE INTERNAZIONALI

 

Spesso

Preoccupando con i guai degli altri

Dobbiamo dimenticare

Che siamo padroni

Nella nostra casa

Anche quando ci sentiamo indipendenti

Dobbiamo lasciare agli altri

Parte di sovranità

Purtroppo

Garlate (Lecco), 5 maggio 2011

 

SIAMO PER MIRACOLI

 

Non stupitevi

O buona gente

Qui nel trono dell’amore

Io e la regina

Siamo e rimaniamo

Soltanto per miracoli

Del piacere

E di felicità

Garlate (Lecco), 5 maggio 2011

 

APRENDO LA PORTA

 

Ho sentito la voce della regina

Cantando

Ai benedetti miracoli dell’amore

Garlate (Lecco), 5 maggio 2011

 

NEL NOSTRO PROGRAMMA …

 

Dal primo punto

E fino alla fine

Abbiamo analisi

Proposte e decisioni

Per il benedetto amore

Garlate (Lecco), 5 maggio 2011

 

SORPRESI

 

Gli analisti della situazione

E della stagione

Nel nostro regno

Ci sono sorpresi

In buon senso

Con i nuovi miracoli

Dell’amore

Garlate (Lecco), 5 maggio 2011

 

PERCHÉ NON MI CREDETE

 

O buona gente

Tutto quanto che vi dico

Ho preso dalla realtà

Attraverso gli argomenti

E sono molto convinto

Che l’amore vince

E comanda

-

Perché esitate

Perché non mi credete

Perché …

Perché

?!...

Garlate (Lecco), 5 maggio 2011

 

CON ULTIMO GRIDO

 

Purtroppo

Povero stesso

Ha indicato alla parentela

E all’intero mondo

Che è stato fuori testa

Molto pigro

E criminale

Purtroppo!

Garlate (Lecco), 5 maggio 2011

 

NEL NOSTRO GIOCO

 

Tutto quanto va

Con nuove regole

Che rispondono

E si adattano

All’amore

E all’umanità

Garlate (Lecco), 5 maggio 2011

 

CON LA NUOVA SOLUZIONE …

 

Nella principale stazione

Dell’amore

Con la nuova soluzione

Non avremo più

Nodi degli ostacoli

E camminiamo avanti

Con nuove vittorie

E con orgoglio dell’amore

Fino all’eternità

Garlate (Lecco), 5 maggio 2011

 

NEL NUOVO PROGETTO

 

Li abbiamo preavvisati

Tutti modi

Di tutti varianti

Del benedetto processo

Dell’amore

Noi siamo i progettanti

Anche realizzatori

Avanti!

Garlate (Lecco), 5 maggio 2011

 

RAPPRESENTANTI DELL’AMORE

 

In questo mondo

Di questa nuova storia

Siamo invitati

Da Dio stesso

Come eletti rappresentanti

Dell’amore

Evviva!

Garlate (Lecco), 5 maggio 2011

 

CI HANNO CHIAMATO

 

O buona gente

Non siamo noi qui inutilmente

Soltanto con la nostra testa

Siamo alla storica missione

Dell’amore

Chiamati specialmente

Dalla voce dell’umanità

Di dare timbro

All’epoca di felicità

Garlate (Lecco), 5 maggio 2011

 

ABBIAMO DECISO

 

Da quando l’abbiamo guadagnato il trono

Fino all’eternità

Con la mia benedetta regina

Abbiamo deciso

Di servire all’amore

Sempre pronti

Di essere

Utili braccianti

Della carità

Garlate (Lecco), 5 maggio 2011

 

QUANDO SI REGOLANO LE COSE

 

La storia per la buona fortuna cambia la destinazione

E si rivolge verso le necessità della gente

Seguendo la ragionevole voce dell’amore

-

Evviva!

Garlate (Lecco), 5 maggio 2011

 

NELLA FILA DEI SUCCESSI

 

Secondo le leggi del miracolo

Il nostro sano amore

Sempre ci mette

Al primo posto

E innalziamo alto

E più alto

La bandiera della carità

Garlate (Lecco), 5 maggio 2011

 

LE NOSTRE PARTICOLARITÀ

 

Non siamo come gli altri

E ci conosciamo

Con i nostri particolari principi

E con le capacità

Per la santissima missione

Dell’amore

Garlate (Lecco), 5 maggio 2011

 

SECONDO LA NECESSITÀ

 

A volte camminiamo avanti

A volte fermiamoci

Guardiamo bene

E cominciamo

Il benedetto processo

Dell’amore

Secondo la necessità

Dell’umanità

E del mondo

A volte balliamo

E festeggiamo

A volte lavoriamo

Garlate (Lecco), 5 maggio 2011

 

I TITOLI PARLANO TANTO

 

Nelle mie poesie

I titoli parlano abbastanza

Tante cose dicono

E indicano

Se non in tutta la poesia

Sfiorano

E analizzano

Soltanto il fenomeno

Garlate (Lecco), 5 maggio 2011

 

SOLTANTO RUMORI

 

Coloro di là

Nel parlamento di nulla

Sono soltanto quanto per essere

E non fanno niente

Oltre che rumori

-

Non ascoltateli!

Garlate (Lecco), 5 maggio 2011

 

LA NUOVA STAGIONE LA COMANDIAMO NOI

 

Con il potente motore dell’amore

Che Dio stesso ci ha donato

La nuova stagione

La comandiamo noi

E soltanto noi

-

Avanti

Piani dei successi!

Garlate (Lecco), 5 maggio 2011(Vota: 0)

Komentoni
Komenti:


Gallery

Pëllumb Gorica: Magjia e bukurive të nëntokës sulovare
Fotaq Andrea: Një vështrim, një lot, një trishtim – o Zot sa pikëllim!
Pëllumb Gorica: Grimca kënaqësie në Liqenin e Komanit
Shkolla Shqipe “Alba Life” festoi 7 Marsin në Bronx
Kozeta Zylo: Manhattani ndizet flakë për Çamërinë Martire nga Rrënjët Shqiptare dhe Diaspora