E merkure, 19.06.2024, 12:00 AM (GMT+1)

Shtesë » Historia

Bislim Pireva: Dëbimi i shqiptarëve nga Sanxhaku

E enjte, 09.02.2017, 08:58 PM


Bislim PIREVA

DËBIMI I SHQIPTARËVE

NGA SANXHAKU I NISHIT

1877-1878

 

PONESH

2 familje nga Byçmeti, Medvegjë

1 familje nga Bublica, Toplicë

1 familje nga Konjufca, Bojnik

1 familje nga Rudari, Toplicë

 

GUMNISHTË

1 familje nga Gurguroci, Lebanë

2 familje nga Magashi, Bojnik

1 familje nga Prestreshi, Toplicë

2 familje nga Popoci, Lebanë

1 familje nga Vranoci, Lebanë

1 familje nga Dragobuzhda, Vrajë

4 familje nga Velegllava (buzë kufirit me Sërbinë)

2 familje nga Masurica, Vrajë

 

KRAVARICË

1 familje nga Llapashtica, Medvegjë

1 familje nga Xhigolli, Prokuple

1 familje nga Pasjaça, Toplicë

1 familje nga Jabuça, Toplicë

1 familje nga Hasanoci, rrethi i Zhitoragjës

1 familje nga Buca, Lebanë

1 familje nga Hërgaja, Toplicë

1 familje nga Dubova, Leskoc

1 familje nga Brestoci, Bojnik

1 familje nga  Dragobuzhda, Vrajë

 

SLLAKOCI I EPËRM

1 familje nga Lipoviva, Lebanë

5 familje nga Tërstena, Vrajë

1 familje nga Dobërnjaca, Vrajë

1 familje nga Momçilla, Leskoc

1 familje nga Hasanoci i Zhitoragjës

1 familje nga Gurguroci, Lebanë

1 familje nga Rafuna, Lebanë

1 familje nga Buca, Lebanë

1 familje nga Vranoci, Lebanë

2 familje nga Konjufca, Bojnik

2 familje nga Bajra, Leskoc

3 familje nga Muçaku-Lagje e Lalincës, Lebanë

4 familje nga Ramabaja, Medvegjë

1 familje nga Huruglica, Leskoc

1 familje nga Brestoci, Bojnik

1 familje nga Retkoceri, Medvegjë

 

CËRNICË

1 familje nga Vranoci, Lebanë

 

LIVOÇ I POSHTËM

1 familje nga Stublla, Medvegjë

1 familje nga Dediqi, Medvegjë

1 familje nga Brestoci, Bojnik

1 familje nga Dubova, Leskoc

1 familje nga Vllasa, rrethi i Nishit

 

LIVOÇ I EPËRM

2 familje nga Buca, Lebanë

1 familje nga Brestoci, Bojnik

1 familje nga Dubova, Leskoc

2 familje nga Jabuça, Prokuple

2 familje nga Radeci, Lebanë

 

PARALLOVË

3 familje nga Dragidelli, Toplicë

 

IZVOR

3 familje nga Gjylekari, Medvegjë

2 familje nga Krivaça, Lebanë

3 familje nga Prapashtica, buzë kufirit-Gallap

 

MAKRESH I EPËRM

4 familje nga Poroshtica, Medvegjë

1 familje nga Mërkoja, Medvegjë

 

MAKRESH I POSHTËM

1 familje nga Radeci, Lebanë

1 familje nga Vranoci, Lebanë

2 familje nga Ramabaja, Medvegjë

1 familje nga Llapashtica, Medvegjë

1 familje nga Govori, Toplicë

1 familje nga Brestoci, Bojnik

2 familje nga Bajra, Leskoc

 

KLLOBUKAR

3 familje nga Tullari, Medvegjë

5 familje nga Dragidelli, Toplicë

1 familje nga Kapiti, Medvegjë

1 familje nga Siarina, Medvegjë

2 familje nga Radeci, Lebanë

1 familje nga Lipovica, Lebanë

1 familje nga Tupalla, Medvegjë

 

BOSTAN

1 familje nga Mërkoja, Medvegjë

 

VLLASALI

7 familje (Bunjaku) nga Poroshtica, Medvegjë

 

MAREC

7 familje nga Llapashtica, Medvegjë

2 familje nga Siarina, Medvegjë

1 familje nga Starabaja, Medvegjë

1 familje nga Boroci, Medvegjë

4 familje nga Vraja

1 familje nga Rafuna, Lebanë

1 familje nga Buca, Lebanë

 

KRILEVË

2 familje nga Byçmeti, Medvegjë

1 familje nga Gurguroci, Lebanë

1 familje nga Sfirca, Medvegjë

1 familje nga Masurica, e cila më pas ka kaluar në Zarbicë

 

DABISHEC

5 familje nga Siarina, Medvegjë

1 familje nga Koprani, Jabllanicë

2 familje nga Maqedonci, Medvegjë

 

 

GLLOGOVICË

4 familje nga Siarina, Medvegjë

1 familje Starabaja, Medvegjë

1 famile nga Sfirca, Medvegjë

1 familje nga Mërkoja, Medvegjë

2 familje nga Vrapca, Medvegjë

1 familje nga Vranoci, Lebanë

1 familje nga Cërnoveri, Medvegjë

1 familje nga Shillova, Medvegjë

 

HAJKOBILLË

6 familje nga Siarina, Medvegjë

1 familje nga Gjylekari, Medvegjë

1 familje nga Boroci, Medvegjë

1 familje nga Retkoceri, Medvegjë

2 familje nga Tërstena, Vrajë

1 familje nga Klaiqi, Lebanë

1 familje nga Byçmeti, Medvegjë

1 familje nga Mërkoja, Medvegjë

2 familje nga Taliri, Toplicë

 

GREGJENIK

4 familje nga Siarina, Medvegjë

2 familje nga Starabaja, Jabllanicë

2 familje nga Boroci, Medvegjë

2 familje nga Sfirca, Medvegjë

2 familje nga Vrapca, Medvegjë

1 familje nga Lipovica, Lebanë

1 familje nga Govori, Toplicë

 

ZAJQEC

4 familje nga Mërkoja, Medvegjë

2 familje nga Radeci, Lebanë

1 familje nga Dediqi, Medvegjë

2 familje Hyseni nga Leskoci

 

KREMENATË

2 familje nga Vrapca, Medvegjë

2 familje nga Shahiqi, nga pjesa në Medvegjë

6 familje nga Siarina, Medvegjë

2 familje nga Maroca, Medvegjë

3 familje nga Rafuna, Lebanë

4 familje nga Tupalla, Medvegjë

2 familje nga Sfirca, Medvegjë

1 familje nga Rukoci, Medvegjë

2 familje nga Klaiqi, Lebanë

2 familje nga Llapashtica, Medvegjë

1 familje nga Radeci, Lebanë

2 familje nga Poroshtica, Medvegjë

1 familje nga Lipovica, Lebanë

1 familje nga Dërvodeli, Lebanë

1 familje nga Ramabaja, Medvegjë

 

VAGANESH

1 familje nga Byçmeti, Medvegjë

1 familje nga Poroshtica (Cubiq), Medvegjë

1 familje nga Rafuna, Lebanë

 

RAHOVICË

3 familje nga Mërkoja, Medvegjë

2 familje Taliri nga Taliri, Toplicë

2 familje nga Bërjani, Bojnik

1 familje nga Boroci, Medvegjë

1 familje nga Vrapca, Medvegjë

 

LESHTAR

3 familje nga Bugunoci, Medvegjë

4 familje nga Tupalla, Medvegjë

2 familje nga Meqedonci, Medvegjë

2 familje nga Siarina, Medvegjë

2 familje nga Maroca, Medvegjë

2 familje nga Mërkoja, Medvegjë

2 familje nga Vrapca, Medvegjë

 

STREZOC

2 familje nga Vrapca, Medvegjë

1 familje nga Poroshtica, Medvegjë

1 familje nga Dërvodeli, Lebanë

4 familje nga Shillova, Medvegjë

1 familje Bunjaku nga rrethi i Nishit

1 familje nga Zllata e Toplicës

 

BERIVOJCË

3 familje nga Boroci, Medvegjë

2 familje nga Shillova, Medvegjë

3 familje nga Lipovica, Lebanë

2 familje nga Vllasa, Medvegjë

3 familje nga Lalinca, Lebanë

Më 1934 i tërë fshati me 80 familje është shpërngulur në Turqi

 

KORETIN

3 familje nga Stublla, Medvegjë

1 familje nga Lalinca, Lebanë

 

KAMENICË

1 familje nga Vranoci, Lebanë

 

GRIZIME

1 familje (Qerimi) nga Kapiti, Medvegjë

1 familje nga Dragobuzhda, Vrajë

1 familje nga Ramadeni, Leskoc

1 familje nga Qestelina, Vrajë

 

HUBOC

2 familje nga Cërnoveri, Medvegjë

4 familje nga Bajra, Leskoc

 

MOQARE

2 familje nga Bajra, Leskoc

1 familje nga Mihoci, Vrajë

1 familje nga Maroca, Medvegjë

 

KOSTADINCË (MAGURË)

4 familje nga Dërvodeli, Lebanë

3 familje nga Bajra, Leskoc

6 familje nga Maroca, Medvegjë

1 familje nga Balltiqi, Medvegjë

 

BRATILLOC

1 familje nga Shahiqi, pjesa në Medvegjë

2 familje nga Llapashtica, Medvegjë

1 familje nga Mavriqi, Jabllanicë

 

FERIQEVË

2 familje nga Buca, Lebanë

2 familje nga Boroci, Medvegjë

3 familje nga Siarina, Medvegjë

2 familje nga Maroca, Medvegjë

2 familje nga Mavriqi, Jabllanicë

1 familje nga Dërvodeli, Lebanë

1 familje nga Skovërqi, Leskoc

2 familje nga Cërnoveri, Medvegjë

 

GMICË

5 familje nga Shillova, Medvegjë

4 familje nga Klaiqi, Lebanë

2 familje nga Rukoci, Medvegjë

1 familje nga Huruglica, Leskoc

1 familje nga Krivaça, Lebanë

1 familje nga Dërvodeli, Lebanë

2 familje nga Balltiqi, Medvegjë. Një familje më 1934 është shpërngulur në Turqi.

 

TYGJEC

2 familje nga Rafuna, Lebanë

1 familje nga Poroshtica, Medvegjë

3 familje nga Sfirca, Medvegjë

2 familje nga Boroci, Medvegjë

3 familje nga Lipovica, Lebanë

1 familje nga Vrapca, Medvegjë

2 familje nga Klaiqi, Lebanë

1 familje nga Mërkoja, Medvegjë

1 familje nga Shillova, Medvegjë

3 familje nga Siarina, Medvegjë

1 familje nga Krivaça, Lebanë

2 familje nga Prapashtica

 

SFIRCË

1 familje nga Klaiqi, Lebanë

1 familje nga Rukoci, Medvegjë

1 familje nga Siarina, Medvegjë

 

MESHINË

5 familje nga Vrapca, Medvegjë

2 familje nga Krivaça, Lebanë

1 familje nga Gubaci, Medvegjë

1 familje nga Govori, Toplicë

2 familje nga Shillova, Medvegjë

7 familje nga Rafuna, Lebanë

3 familje nga Rukoci, Medvegjë

2 familje nga Klaiqi, Lebanë

2 familje nga Dërvodeli, Lebanë

1 familje nga Maqedonci, Medvegjë

2 familje nga Buca, Lebanë

1 familje nga Bojniku

1 familje nga Sfirca, Medvegjë

2 familje nga Shahiqi, pjesa në Medvegjë

1 familje nga Retkoceri, Medvegjë

2 familje nga Skovërqi, Leskoc

1 familje nga Sllamniku i Bojnikut, e cila pas disa viteve ka migruar në Gjilan

 

BUSHINCË

3 familje nga Orana, Bojnik

3 familje nga Rukoci, Medvegjë

2 familje nga Poroshtica, Medvegjë

 

CAREVC

1 familje nga Buca, Lebanë

 

MIGANOC

2 familje nga Dërvodeli, Lebanë

 

GURGULLOC

2 familje nga Boroci, Medvegjë

1 familje nga Klaiqi, Lebanë

1 familje nga Ramabaja, Medvegjë

 

BUSAVATË

4 familje nga Orana, Bojnik

2 familje nga Prekorogja, Kurshumli

 

BOZHEC

2 familje nga Konjufca, Bojnik

 

RUBOC

1 familje nga Retkoceri, Medvegjë

1 familje nga Koprani, Jabllanicë

2 familje nga Gajtani, Medvegjë

2 familje nga Vllasa-Lagje e Gërbacit, Medvegjë

1 familje nga Llozana, Bojnik

1 familje nga Sfirca, Medvegjë

 

HAJNOC

3 familje nga Vrapca, Medvegjë

7 familje nga Shillova, Medvegjë

1 familje nga Kacabashi, Bojnik

 

TIRINCË

2 familje nga Rukoci, Medvegjë

 

BLLATË

4 familje nga Bajra, Leskoc

1 familje nga Ivaja, Bojnik

1 familje nga Ostrogllava, Vrajë

2 familje nga Ramabaja, Medvegjë

1 familje nga Starabaja,  Medvegjë

2 familje nga Buca, Lebanë

2 familje nga Sfirca, Medvegjë

1 familje nga Rukoci, Medvegjë

1 familje nga Ramadeni, Polanicë

 

DAZHNICË

5 familje nga Gërbaci, Medvegjë

4 familje nga Ramabaja, Medvegjë

2 familje nga Lipovica, Lebanë

1 familje nga Vrapca, Medvegjë

1 familje nga Ramadeni, Polanicë

1 familje nga Cërnoveri, Medvegjë

 

HOGOSH

1 familje nga Vraja

1 familje Bunjaku nga rrethi i Nishit

4 familje nga Maroca (jashtë fshatit), Medvegjë

2 familje nga Ramabaja (jashtë fshatit), Medvegjë

 

SHAHIQ

2 familje nga Buca, Lebanë

1 familje nga Poroshtica, Medvegjë

2 familje nga Huruglica, Leskoc

1 familje nga Klaiqi, Lebanë

 

GJYRISHEC

3 familje nga Rafuna, Lebanë

1 familje nga Rukoci, Medvegjë

1 familje nga Huruglica, Leskoc

 

ZHUJË

2 familje nga Maroca, Medvegjë

1 familje nga Shahiqi, pjesa në Medvegjë

 

LISOCKË

3 familje nga Huruglica, Leskoc

4 familje nga Dërvodeli, Lebanë

9 familje nga Ramadeni, Jabllanicë

3 familje nga Tërstena, Vrajë

2 familje nga Lipovica, Lebanë

1 familje nga Gërbaci, Medvegjë

1 familje nga Siarina, Medvegjë

2 familje nga Dragobuzhda, Vrajë

1 familje nga Sfirca, Medvegjë

1 familje nga Dopuleva, Vrajë

 

POLIÇKË

8 familje Vaku nga Lipovica, Lebanë

4 familje nga Mëshica e Gërbacit, Medvegjë

3 familje nga Ramadeni, Polanicë

1 familje nga Smërqaku-Lagje e Vranocit, Lebanë

2 familje nga Starabaja, Medvegjë

2 familje nga Klaiqi, Lebanë

1 familje nga Dopuleva, Vrajë

1 familje nga Ramabaja, Medvegjë

1 familje nga Tërstena, Vrajë

1 familje nga Radeci, Lebanë

1 familje nga Gagica, Leskoc

 

VRIÇEC

1 familje nga Boroci, Medvegjë

1 familje nga Gagica, Leskoc

1 familje nga Dopuleva, Vrajë

1 familje nga Ramadeni, Polanicë

 

VELEGLLAVË

3 familje nga Bajra, Leskoc

5 familje nga Lipovica, Lebanë

1 familje nga Dopuleva, Vrajë

1 familje nga Klaiqi, Lebanë

1 familije nga Radeci, Lebanë

1 familje nga Gjylekreshta, Medvegjë

 

LAÇIQ

5 familje nga Gagica, Leskoc

1 familje nga Mihoci, Vrajë

1 familje nga Lipovica, Lebanë

1 familje nga Mellova, Leskoc

1 familje nga Huruglica, Leskoc

1 familje nga Ramadeni, Polanicë

1 familje nga Klaiqi, Lebanë

1 familje nga Vranoci, Lebanë

1 familje nga Kapiti, Medvegjë

 

DESIVOJCË

4 familje nga Bajra, Leskoc

3 familje nga Dragobuzhda, Vrajë

2 familje nga Rafuna, Lebanë

4 familje nga Gurguroci, Lebanë

3 familje nga Huruglica, Leskoc

2 familje nga Klaiqi, Lebanë

1 familje nga Rukoci, Medvegjë

1 familje nga Ramadeni, Polanicë

1 familje nga Mellova, Leskoc

1 familje nga Beshtica-Lagje e Gagicës, Leskoc

1 familje nga Shahiqi, pjesa në Medvegjë

3 familje nga Surdulli, Surdulicë

 

TËRSTENË

1 familje nga Bajra, Leskoc

1 familje nga Huruglica, Leskoc

2 familje nga Dërvodeli, Lebanë

1 familje nga Boroci, Medvegjë

1 familje nga Dragobuzhda, Vrajë

1 familje nga Tërstena, Vrajë

1 familje nga Cakiqi

 

SEDLLAR

1 familje nga Ramadeni, Polanicë

1 familje nga Qestelina, Vrajë

1 familje nga Dragobuzhda, Vrajë

 

SUHARNË

2 familje nga Dobërnjaca, Vrajë

3 familje nga Dragobuzhda, Vrajë

 

PRIBOC

5 familje nga Huruglica, Leskoc

 

KARAÇEVË E POSHTME

3 familje nga Dobërnjaci, Vrajë

2 familje nga Bërnjashi, Vrajë

1 familje nga Surdulli, Surdulicë

 

ROGANË

5 familje nga Huruglica, Leskoc

2 familje nga Qestelina, Vrajë

1 familje nga fshati Rrap, Vrajë

 

HODONOC- Stara Kuq

3 familje nga Bajra, Leskoc

2 familje nga Ramadeni, Polanicë

1 familje nga Ostrogllava, Vrajë

 

ZHEGËR

1 familje nga Tërstena, Vrajë

3 familje nga Stublla, Medvegjë

 

PASJAN

1 familje nga Siarina, Medvegjë

3 familje nga Maqedonci, Medvegjë

1 familje nga Llapashtica, Medvegjë

1 familje nga Stublla, Medvegjë

1 familje nga Cërnoveri, Medvegjë

1 familje nga Retkoceri, Medvegjë

1 familje nga Lalinca, Lebanë

 

UGLAR

3 familje nga Lalinca, Lebanë

1 familje nga Dubova, Leskoc

2 familje nga Kapiti, Medvegjë

1 familje nga Ramabaja, Medvegjë

 

CAPAR

2 familje nga Mërkoja, Medvegjë

 

VËRBICË E ZHEGOCIT

2 familje nga Pllana e Vogël

4 familje nga Bugunoci, Medvegjë

 

DOBËRÇAN

2 familje nga Masurica, Vrajë

2 familje nga Lebovci, Vrajë

1 familje nga Buca, Lebanë

1 familje nga Shahiqi, pjesa në Medvegjë

1 familje nga Tërstena, Vrajë

 

KMETOC

2 familje nga Sfirca, Medvegjë

1 familja nga Dragobuzhda e Vrajës, e cila më 1934 është shpërngulur në Turqi

 

SHILLOVË

2 familje nga Pllana

1 familje nga Momqilla, Leskoc

2 familje nga Mehana, Kurshumli

 

PASJAK

4 familje nga Statoci, Prokuple

4 familje nga Konjuhi, Bojnik

1 familje nga Llapatinca, Medvegjë

2 familje nga Kostanica, Prokuple

2 familje nga Gjigoli, Prokuple

4 familje nga Dubova, Leskoc

 

STANISHOR

2 familje nga Mihajlica, Bojnik

1 familje nga Tupalla, Medvegjë

1 familje nga Statoci, Prokuple

 

DRAGANC

3 familje nga Ramabaja, Medvegjë

1 familje nga Deshilloci, Meroshina-Toplicë

 

KUFCË E EPËRME-KOSAÇË

1 familje nga Sllamniku, Bojnik

2 familje nga Byçmeti, Medvegjë

1 familje nga Velegllava (buzë kufirit me Sërbinë)

1 familje nga Ramabaja, Medvegjë

1 familje nga Stublla, Medvegjë

 

RUPOTOVË E VOGËL

3 familje nga Dubova, Leskoc

 

BUKOVIK

6 familje nga Bërnjashi, Vrajë

1 familje nga Baliqi, Kurshumli

 

POGRAGJË

3 familje nga Kacabashi, Bojnik

 

STUBLINË

3 familje nga Bublica, Prokuple

3 familje nga Dediqi, Medvegjë

2 familje nga Stublla, Medvegjë

2 familje nga Mellova, rrethi i Leskocit

2 familje nga Dubova, Leskoc

2 familje nga Huruglica, Leskoc

2 familje nga Bogujevci, Prokuple

 

DOBROSIN

1 familje nga Mellova, rrethi i Leskocit

1 familje nga Dubova, Leskoc

1 familje nga Gjyrevci, Toplicë

1 familje nga Bublica, Prokuple

 

INATOC-KOKAJ

4 familje nga Klaiqi, Lebanë

1 familje nga Dragidelli, Leskoc

 

BUHIQ

1 familje nga Lipovica, Lebanë

 

KONÇUL

5 familje nga Ostrogllava, Vrajë

4 familje nga Mellova, rrethi i Leskocit

 

VITI

SADOVINË E QERKEZVE

5 familje nga Konjufca, Bojnik

2 familje nga Rukoci, Medvegjë

5 familje nga Turjana, Leskoc

2 familje nga Pllavca, Bojnik

 

TËRSTENIK

3 familje nga Byçmeti, Medvegjë

2 familje nga Konjufca, Bojnik

1 familje nga Obrazhda, Vrajë

 

BEGUNCË

2 familje nga Ramabaja, Medvegjë

 

POZHRAN

7 familje nga Dragobuzhda, Vrajë

1 familje nga Bogujevci, Prokuple

1 nga Ostrogllava, Vrajë

2 familje nga Bërjani, Bojnik

1 familje nga Drainca, Surdulicë

1 familje nga Huruglica, Leskoc

1 familje nga Gurguroci, Lebanë

1 familje nga Zagragja, Kurshumli

1 familje nga Qunguli, Toplicë

2 familje nga Bublica, Prokuple

1 familje nga Vranoci, Lebanë

1 familje nga Cërnoveri, Medvegjë

2 familje nga Tërstena, Vrajë

2 familje nga Lipovica, Lebanë

1 familje nga Momqilla, Pusta Rekë

1 familje nga Ivaja, Bojnik

1 familje nga Gurguroci, Lebanë

2 familje nga Dobërnjaci, Vrajë

 

QIFLLAK

1 familje nga Vllasa, Leskoc

1 familje nga Zhinipotoku, Leskoc

1 familje nga Halinovci, Leskoc

1 familje nga Stublla, Medvegjë

 

RAMJAN I EPËRM

9 familje nga Bublica, Prokuple

7 familje nga Halinovci, Leskoc

3 familje nga Vranoci, Lebanë

1 familje nga Gjynla, Kurshumli

1 familje nga Gurguroci, Lebanë

1 famlilje nga Cërnoveri, Medvegjë

 

ZHITI

1 familje nga Dragobuzhda, Vrajë

1 familje nga Llozana, Bojnik

2 familje nga Dubova, Leskoc

3 familje nga Brestoci, Bojnik

 

DROBESH

2 familje nga Konjufca, Bojnik

1 familje nga Sllamniku, Bojnik

1 familje nga Grainca, Leskoc

1 familje nga Mihajlica e Bojnikut, e cila më 1913 migroi në Turqi

1 familje nga Huruglica e Leskocit, e cila më 1913 migroi në Turqi

1 familje nga Tërpeza e cila më 1926 migroi në Turqi

 

BUZOVIK

disa familje nga Llozana, Bojnik

disa familje nga Vranoci, Lebanë

disa familje nga Kapiti, Medvegjë

**Gjatë viteve 1912-1918 afër 35 familje muhaxhere, sidomos kapite migruan në Turqi.

 

GJYLEKAR

1 familje nga Byçmeti, Medvegjë

1 familje nga Retkoceri, Medvegjë

1 familje nga Ivaja, Bojnik

 

MOGILLË

1 familje nga Pllavci, Leskoc

 

LUBISHTË

2 familje nga Gërnqari, Leskoc

 

VERBAN

1 familje nga fshati Kodra rrethina e Leskocit

 

BINÇË

1 familje nga Llozana e Bojnikut, e cila më 1913 migroi në Turqi

1 familje na Leskoci, e cila më 1913 migroi në Turqi

 

GOSHICË

2 familje nga Pllana, disa më 1913 migruan në Turqi

3 familje nga Deshilloci-Miroshina, e disa më 1913   migruan në Turqi

3 familje nga Prestreshi, të cilat më 1913  migruan në Turqi

 

BEGUNCË

1 familje nga Ramabaja, Medvegjë

 

REMNIK

1 familje nga Magashi, Bojnik

 

NOSALË

1 familje nga Prekopçelica, Lebanë

 

BUDRIKË E EPËRME

1 familje nga Bublica, Prokuple

 

RADIVOJCË

2 familje nga Llapashtica, Medvegjë

2 familje nga Bajra, Leskoc

1 familje nga Pasjaça, Toplicë

1 familje nga Smërçku-Lagje e Vranocit

1 familje nga Tërstena, Vrajë

1 familje nga Dragobuzhda, Vrajë

 

Këto të dhëna janë mbledhur përiudhë të gjatë kohore. Ai që nuk e din prej nga vie, nuk ke pse ta pyesish për ku shkon. Urdhëroni dhe plotësoni..................(Vota: 4 . Mesatare: 5/5)

Komentoni
Komenti:


Gallery

Pëllumb Gorica: Magjia e bukurive të nëntokës sulovare
Fotaq Andrea: Një vështrim, një lot, një trishtim – o Zot sa pikëllim!
Pëllumb Gorica: Grimca kënaqësie në Liqenin e Komanit
Shkolla Shqipe “Alba Life” festoi 7 Marsin në Bronx
Kozeta Zylo: Manhattani ndizet flakë për Çamërinë Martire nga Rrënjët Shqiptare dhe Diaspora