Zemra Shqiptare

  https://www.zemrashqiptare.net/


Xhelal Zejneli: Maqedonia e Veriut, pasqyrë e Zgjedhjeve Vendore

| E marte, 19.10.2021, 07:01 PM |


MAQEDONIA E VERIUT

PASQYRË E ZGJEDHJEVE VENDORE 2021 - VOTAT PËR KËSHILLAT KOMUNALË

TETOVË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

10.114

26.37%

41.39%

2

LËVIZJA BESA

  8.367

21.82%

3

ASh/A

  3.912

10.20%

4

PDSh

  2.526

  6.59%

5

MË MIRË PËR TETOVËN

  2.842

  7.41%

6

VMRO-DPMNE

  4.062

10.59%

7

LSDM

  2.672

  6.97%

8

E MAJTA (Levica)

    907 

  2.37%

9

VMRO – NarodnaPartija

(VMRO – Partia Popullore)

    483

  1.26%

GOSTIVAR

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

ASh/A

8.856

37.73%

2

BDI

8.296

3

BESA

  897

4

PDSh

  559

DIBËR

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

2.866

40.18

2

ASh/A

2.571

3

BESA

  159

KËRÇOVË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

7.125

42.88%

2

ASh/A

1.497

STRUGË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

8.737

43.84%

2

ASh/A

6.535

3

BESA

1.017

4

PDSh

  453

OHËR

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

2.349

2

BESA

  279

SARAJ

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

9.738

42.87%

2

ASh/A

2.770

3

BESA

  951

4

PDSh

    91

ÇAIR

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

10.887

43.05%

2

ASh/A

  6.805

3

BESA

  1.057

4

PDSh

   254

SHUTO ORIZARË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

1.434

33.31%

2

ASh/A

  666

3

BESA

  100

4

PDSh

    92

HARAQINË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

2.124

49.19%

2

ASh/A

  766

3

BESA

  315

BUTEL

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

2.394

2

ASh/A

1.149

PETROVEC

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

355

GAZI BABË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

1.440

44.90%

2

ASh/A

  688

TEARCË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

2.880

40.41%

2

ASh/A

1.774

3

BESA

1.623

4

PDSh

  910

BOGOVINË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

4.411

35.86%

2

ASh/A

2.458

3

BESA

2.129

4

PDSh

  449

ZHELINË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

3.534

36.66%

2

BESA

3.448

3

ASh/A

  835

4

PDSh

  176

BËRVENICË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

1.156

41.72%

2

ASh/A

  986

3

BESA

  892

4

PDSh

  235

VRAPÇISHT

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

ASh/A

3.599

34.81%

2

BDI

3.231

3

BESA

  557

4

PDSh

    53

JEGUNOVC

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

799

44.68%

2

ASh/A

397

3

BESA

135

4

PDSh

  60

KUMANOVË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

5.060

47.37%

2

ASh/A

2.556

3

BESA

1.232

4

PDSh

  300

MANASTIR

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

1.499

2

ASh/A

390

                                                                      

LIKOVË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

5.653

35.70%

2

ASh/A

1.944

3

BESA

  708

4

PDSh

  339

STUDENIÇAN

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

PDSh

1.784

42.79%

2

BDI

1.775

3

ASh/A

1.488

4

BESA

  336

RESNJË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

389

46.88%

2

BESA

207

3

ASh/A

34

ÇUÇERSANDEVË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

554

2

ASh/A

528

KRUSHEVË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

ASh/A

367

68.07%

2

BDI

297

MAVROVË-ROSTUSHË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

353

QENDRA ZHUPË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

121

25.60%

ÇASHKË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

1.339

61.86%

DOLLNEN

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

1.036

58.63%

2

BESA

417

3

Alternativa

370

4

ASh

300

PLLASNICË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

873

33.92%

VELES

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1

BDI

1.017

Numri i përgjithshëm i votave për këshilla komunalë që i kanë marrë partitë

BDI                103.834 vota në 32 komuna;

ASh/A 53.481vota në 24 komuna;

BESA              24.826 vota në 20 komuna;

PDSh              8.281 vota në 15 komuna.

---------------------------------------------------------

BDI = 103.834 vota;

ASh/A + BESA + PDSh = 86.588 vota.

............................................................................

BDI-ja ka 17.246 vota më tepër se tri partitë e tjera të opozitës shqiptare.

Shënim: Të dhënat për komunat e sipërthëna janë marrë nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Është e mundur që në këtë pasqyrë të mos kem përfshirë ndonjë komunë.

XhelalZejneli