Zemra Shqiptare

  https://www.zemrashqiptare.net/


Fahri Xharra: Tokat serbe para Nemanjiçëve

| E diele, 04.10.2020, 11:33 AM |


“Tokat serbe  para Nemanjiçëve”   ( Srpske Zemlje pre Nemanjiça)

Shkruan Fahri Xharra

Serbët nuk pushojnë së shkruar për” tokat serbe’ të cilat nuk kanë egzistuar kurrë, por ata janë aq këmbëngulës në “historinë” e tyre të rrejshme sa që bota dasht e pa dasht e këthen vëmendjen tek popull i shpifur. Sa do i shpifur , ata janë ata janë dhe janë gjithmonë të rrezikshëm për paqen në Ballkan. apetitet e tyre për rritje nuk kanë të ndalur janë shumë të mëdha dhe gjithmonë në rrezikun tonë.

Para se të kaloj në spjegimin  e këij libri plotë fantazira shkencore dhe historike , me duhet të ceku disa detaje të cila flasin shumë  dhe me mendje të shëndoshë arrihet deri te një përfundim shumë i qartë, se e gjithë e shkruar e tyre është një fantazi e cila shpesh të bën të vjellësh nga pafytyrësia e tyre . Në librin “Stara Serbija” flitet për Kosovëbn dhe Gjakovën. Gjakova e dikurshme , emni Gjakovë e morri pas Hadum Agës dhe xhamisë së tij .

”Xhamia e Hadumit është një objekt fetar në Gjakovë,  Kosovë. Objekti është ndërtuar gjatë sundimit të Perandorisë së Osmanlinjve,  në dekadën e fundit të shekullit XVI.[1] Në defterin zyrtar te Perandorisë të vitit 1571,  Gjakova (?) përmendet si fshat,  ndërsa tregu i saj konsiderohet si qendër tregtare rajonale. Në atë periudhë,  konkretisht në në vitet 1594/1595,  Hadum Sylejman Efendia - i njohur si "Hadum Aga",  vendos ta financojë ndërtimin e një xhamie e cila do ta bartte emrin e tij.  (F. Xh. Humbi Rudina, si lindi Gjakova? !8.02. 2004)

Po si është ndryshe  dhe më saktë: “. Në fakt,  në bazë të të dhënave historike,  Gjakova njihet qysh nga dekada e pestë e shekullit XIV,  më saktësisht nga viti 1348,  kur i takonte nahijes së Altin Ilisë,  me qendër në Junik.” ( po aty ).

Në defterin zyrtar te Perandorisë të vitit 1571,  Gjakova (?) përmendet si fshat,  ndërsa tregu i saj konsiderohet si qendër tregtare rajonale. Në atë periudhë,  konkretisht në në vitet 1594/1595,  Hadum Sylejman Efendia - i njohur si "Hadum Aga",  vendos ta financojë ndërtimin e një xhamie e cila do ta bartte emrin e tij.  (F. Xh. Humbi Rudina, si lindi Gjakova? !8.02. 2004)

Po si është ndryshe  dhe më saktë: “. Në fakt,  në bazë të të dhënave historike,  Gjakova njihet qysh nga dekada e pestë e shekullit XIV,  më saktësisht nga viti 1348,  kur i takonte nahijes së Altin Ilisë,  me qendër në Junik.” ( po aty ).

“Sipas regjistrimeve regjistrimeve të vitëve 1571 dhe 1591 regjioni Verilindor i Sanxhakut të Dukaxhinit,  ose sipa emrit të dhënë  në shek.XVI-të,  regjioni i Hasit  ishte tërësisht i banuar nga shqiptarët . Regjioni i Hasit ishte i ndarë në tri nahije:  Nahija e Rudinës (Gjakova e sotme dhe fashtrat e saja në jug),  Nahija e e Domeshtiçit (fshatrat në mes Gjakovës së sotme dhe Prizrenit) si dhe Nahija e Pashtrikut ( fshatrat në lindje dhe në perëndim të malit Pashtrik).Kjo mbyllet me faktin që ngjajshëm me banorët  e regjioneve malore të Shqipërisë Veriore edhe banorët e këtyre tri nahijeve kishin emrat tipik Shqiptarë: Gjin,  Gjon,  Gac,  Bac,  Kol,  Gjec,  Doda,  Prend,  Biba,  Nue,  Dida,  Shtepan,  Vata, ( Burimi: http://archive.is/tr44YThe albanians in Kosova through the centuries,  by S.Pulaha - www.ezboard.com )

Në librin e cekur më lartë të Selami Pulahës ceket : Ndikimi i Antroponimisë Sllave në këto anë ishte shumë i vogël. Ndryshimet në mes të banorëve me antroponimi  shqiptare dhe antroponimi sllavo -(ortodokse fxh) janë të pa besueshme të Prej  2507 krerëve shtëpi mbajtës  të cilat ishin të krishterë,  1768 kishin emër  katolik Shqiptar,  648 emra të përzier katolik shqiptaro-sllav (ortodoks, shkizmatik fxh) dhe vetëm 96 ishin e emër  sllav (shkizmatik fxh)

Edhe një pyetje cili serbe që 8oo vjet e mban emrin Altin ?

Të flasim për librin serb “ Tokat serbe para Nemaniqëve” Po cilat ishin ato toka ?

Sipas librit “ Historia serbe para Nemaniqëve, sjellë një kontribut të madh shkencor në njohjen e epokës historike serbe të kohës në mes shek. 7-të deri 10-të, nga e cila kohë janë ruajtur edhe shënime të pakta.

... Libri pastaj shkrimet arkeologjike sdhe shënimet për fiset serbe të cilat dikur kishin jetuar në tokat serbe- Timo?ani, Obodriti ili Moravljani

Ne lirisht mund të themi që serbët nuk kanë qenë kurrë të ndarë në fise.  Një rrenë historike pra ! Nëse nuk kishte serb në kohën e Nemaniqëve, po si mund të kishte para tyre ?

Akademiku serb Sima Çirkoviq në librin e tij ; “Srbi megju evropskim narodima” – Serbët në mesin e popujve të Europes shkruan :” Kur sulltani i Otomanëve në vitin 1830 e parnoi qeverinë vazale të Knezhevines serbe, Milosh Obrenoviqi iu drejtuar autoriteteve prezente:

“Kështu vëllezër që nga dje jemi popull i pranuar “Pra ju miq të askujt nuk ju dhimbsen tokat shqiptare që një fis ardhacakësh me ndihmën e osmanë u bë POPULL në 1850 ? Keni shkruar diçka për ketë ?

Pra ju miq të askujt, nuk ju dhimbsen tokat shqiptare që një fis ardhacakësh me ndihmën e osmanëve u bë POPULL në 1850 ? Keni shkruar diçka për ketë ?

Pra nëse zyrtarisht vet serbët e vërtetojnë që u formuan si popull në vitin 1850, si mund te kishte serb  nga shek. 7

Serbët ishin avarët e Iranit , shikoni hartën

Fahri Xharra,02.10.2020 Gjakovë