Zemra Shqiptare

  https://www.zemrashqiptare.net/


Engjëll Koliqi - Poezi të 6 marsit 2011 - poesie del 6 marzo 2011

| E enjte, 28.07.2011, 06:55 PM |


DUKE RRËFYER

 

Një copë gjallë historisë

Kam sjellë mes njerëzve

Me rregulla bekuara dashurisë

                        Garlate (Lecco), 6 mars 2011

 

SE NJOHIM VAJTIMIN

 

Megjithë vështirësitë

Dhe tragjeditë e rënda

kishim

gjitha stinët

vite e shekuj

çaste kritike

Kemi kënduar

Edhe sot këndojmë

E do këndojmë

Gjithmonë

                        Garlate (Lecco), 6 mars 2011

 

KY PROCES I RI

 

Hapë edhe dyer vjetra

Riaktivizon shumë lëvizje

dashurisë

-

Gëzuar!

                        Garlate (Lecco), 6 mars 2011

 

NGA GARA E PARË

 

Ne jemi gjithnjë parët

Pa konkurrencë

procesin  e bekuar dashurisë

                        Garlate (Lecco), 6 mars 2011

 

RENDIN E DASHURISË

 

Gjithçka bëhet me kohë

Dhe me kërkesa

E për dobi njerëzve

gjitha stinët janë pranverë

gjithë hapat

Kanë masë jete

Përpara

Dhe vetëm përpara!

                        Garlate (Lecco), 6 mars 2011

 

MESAZH I QARTË

 

Eni o njerëz vullnetmirë

Kuptojeni dhe veproni

Mesazhi im i dashurisë

Është shumë i qartë

Dhe thirrje e fuqishme

Për gjithë

                        Garlate (Lecco), 6 mars 2011

 

FILLIM E MBARIM

 

Jemi prezantuar

Prezantohemi

Dhe do prezantohemi

Si arkitektë mirëfilltë

Dhe ndërtimtarë

lumes dashuri

                        Garlate (Lecco), 6 mars 2011

 

PO DHE PO

 

Tashmë e keni kuptuar gjithë

Kur është fjala për dashurinë

Unë dhe mbretëresha

Nuk bëjmë shumë fjalë

Veçse vendosim

Po

Dhe po

                        Garlate (Lecco), 6 mars 2011

 

MIRËNJOHJE

 

Për gjitha lëvizjet e ëmbëla

Edhe për shikimet inkurajuese

Mbretëreshës sime

Publikisht i shpreh

Njëmijenjë mirënjohje

Përpara mbretëreshë

Dhe vetëm përpara

rrugën e amshuar

dashurisë!

                        Garlate (Lecco), 6 mars 2011

 

ME SIGURI PLOTË

 

Kemi filluar misionin e dashurisë

Dhe po marshojmë

Me sukses

E me siguri

Shtigjeve tamshuara

lumturisë

                        Garlate (Lecco), 6 mars 2011

 

ME LIGJE PROGRESI

 

Dashuria jonë

Konfronton gjitha stinët

Kalon vite e shekuj

Dhe arrin amshim

Ora e botës

Matë kohën vetëm për ne

                        Garlate (Lecco), 6 mars 2011

 

NJË FAQE E RE

 

Gëzohuni

O njerëz mirë

Dhe çmojeni

-

NIlirinë tonë

Është hapur

Një faqe e re e historisë

                        Garlate (Lecco), 6 mars 2011

 

RACCONTANDO

 

Un vivo pezzo della storia

Ho portato tra la gente

Con benedette regole della storia

                        Garlate (Lecco), 6 marzo 2011

 

NON CONOSCIAMO IL LAMENTO

 

Tuttavia le difficoltà

E pesanti tragedie

Che avevamo

In tutte le stagioni

Negli anni e nei secoli

Nei più critici momenti

Abbiamo cantato

Cantiamo anche oggi

E canteremo

Sempre

                        Garlate (Lecco), 6 marzo 2011

 

QUESTO NUOVO PROCESSO

 

Apre anche vecchie porte

Riattiva tanti movimenti

Dellamore

-

Evviva!

                        Garlate (Lecco), 6 marzo 2011

 

DALLA PRIMA GARA

 

Noi siamo sempre primi

Senza concorrenza

Nel benedetto processo dellamore

                        Garlate (Lecco), 6 marzo 2011

 

NELLORDINE DELLAMORE

 

Tutto quanto si fa in tempo

E con richieste

Al favore della gente

Tutte le stagioni sono primavera

Tutti passi

Hanno misura della vita

Avanti

E soltanto avanti!

                        Garlate (Lecco), 6 marzo 2011

 

CHIARO MESSAGGIO

 

Venite o gente di buona volontà

Capitello e operate

Il mio messaggio dellamore

È molto chiaro

E fortissima chiamata

Per tutti

                        Garlate (Lecco), 6 marzo 2011

 

INIZIO E FINE

 

Ci siamo presentati

Ci presentiamo

E ci presenteremo

Come verissimi architetti

E costruttori

Del beato amore

                        Garlate (Lecco), 6 marzo 2011

 

SÌ E SÌ

 

Ormai avete capito tutti

Quando è parola per lamore

Io e la regina

Non facciamo tante parole

Soltanto decidiamo

E sì

                        Garlate (Lecco), 6 marzo 2011

 

RICONOSCIMENTI

 

Per tutti dolcissimi movimenti

Anche per sguardi incoraggianti

Alla mia regina

Pubblicamente esprimo

Milleuno riconoscimenti

Avanti regina

E solo avanti

Nelleterna strada

Dellamore

                        Garlate (Lecco), 6 marzo 2011

 

CON PIENA SICUREZZA

 

Abbiamo cominciato la missione dellamore

E marciamo

Con successo

E con sicurezza

Negli eterni varchi

Di felicità

                        Garlate (Lecco), 6 marzo 2011

 

CON LEGGI DEL PROGRESSO

 

Il nostro amore

Confronta tutte le stagioni

Trascorre anni e secoli

E arriva nelleternità

Lorologio del mondo

Misura il tempo solo per noi

                        Garlate (Lecco), 6 marzo 2011

 

UNA NUOVA PAGINA

 

Rallegratevi

O buona gente

E apprezzatela

-

Nella nostra Illiria

Si è aperta

Una nuova pagina della storia

                        Garlate (Lecco), 6 marzo 2011