http://www.zemrashqiptare.net/
Zemra Shqiptare

Kastriot Myftaraj: Shtet paralel islamik
| E Diel, 10.09.2017, 12:19 PM |

Në Shqipëri është krijuar me ligj një shtet paralel islamik

Nga Kastriot Myftaraj

Shteti islamik paralel është krijuar në Shqipëri në 22 janar 2009, kur Kuvendi i Shqipërisë miratoi, me votat e të gjitha partive parlamentare (PD dhe LSI në atë kohë në pushtet, PS, PDIU etj.) ligjin nr.10 056, datë 22.1.2009, “Për ratifikimin e ‘Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Mysliman të Shqipërisë për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjellta".

Neni 2 i ligjit të mësipërm.

“Komuniteti Mysliman i Shqipërisë është organizim i personave besimtarë myslimanë që shfaqin, shprehin dheiose ushtrojnë bindjet, parimet dhe praktikat fetare të përcaktuara në burimet e legjislacionit islam, shkollën juridike fetare ‘Hanefi’ dhe statutin e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë.”

Islami është e vetmja nga fetë që kanë arritur marrëveshje me shtetin shqiptar që ka përcaktuar se parimet, bindjet dhe praktikat e saj e kanë prejardhjen nga burimet e legjislacionit, në këtë rast islam. Por legjislacioni islam ka të bëjë me shtetformimin islam, me ndërtimin e shtetit teokratik islamik, jo me ushtrimin e fesë në kuadrin kushtetues laik. Koncepti “burimet e legjislacionit islam” do të thotë që Kurani dhe hadithet (fjalët e Muhamedit) shihen si burime të së drejtës shtetërore, përkatësisht si baza e ligjeve themeltare dhe organike të shtetit, që nga Kushtetuta, legjislacioni penal, civil etj.

Vendosja e konceptit “burimet e legjislacionit islam” në krye të hierarkisë së akteve të fesë islame në Shqipëri, ka kuptimin që për çdo praktikues të fesë islame në Shqipëri nuk kanë vlerë ligjet shtetërore, duke përfshirë Kushtetutën, Kodin Penal, Kodin e Procedurës Penale, kur ato bien ndesh me burimet e legjislacionit islam, jo e kundërta.

Dhe kur shteti njeh me ligj se burimet e legjislacionit islam përbëjnë bazën rregullat sipas të cilave do të ushtrohet feja islame në Shqipëri atëherë kjo do të thotë se është krijuar me ligj një shtet paralel islamik në të cilin Islami është fe zyrtare, në kundërshtim me Kushtetutën e Shqipërisë që thotë se në vendin tonë nuk ka fe zyrtare.

Për çdo shtet, bashki, institucion, organizatë, shoqatë, aktet ligjore mbi bazën e të cilëve kryhet veprimtaria e tyre janë të renditur sipas një hierarkie. Në rastin e një organizate si Komuniteti Musliman, që ushtron një fe si Islami, që ka një veçanësi, që në versionin themeltar të saj njësohet libri i shenjtë, Kurani, me ligjet themeltare të shtetit, që nga Kushtetuta dhe deri të bërthama e ligjeve organike, çështja është veçanërisht delikate. Kur në ligjin që rregullon veprimtarinë e një organizate që ushtron fenë islame dhe të besimtarëve të kësaj feje, vendosen në krye të hierarkisë së akteve të saj, ato që quhen “burimet e legjislacionit islam”, atëherë për shkak të veçorisë së kësaj feje të përmendur më lart, me këtë formulim ligjor është fshirë detyrimi i kësaj organizate dhe anëtarëve të saj, domethën i praktikuesve të fesë islame në Shqipëri, për të respektuar ligjet e shtetit laik, që bien ndesh me Kuranin. Ligji nr.10 056, datë 22.1.2009 është qartësisht antikushtetues në disa nene të tij.

Për mua ka qenë një gjë shumë argëtuese të shikoja se si i shqyenin sytë të habitur prokurorët me të cilët kam pasur të bëj për shkak të artikujve të mi për Islamin, kur ua tregoja këtë nen të ligjit të mësipërm. Sigurisht asnjërin prej tyre nuk e kishte lidhur puna që të lexonte këtë marrëveshje.

Shumëkush mund të pyesë se përse është miratuar ky ligj me këtë përmbajtje. Arsyeja është e thjeshtë. Si Sali Berisha që ishte në pushtet në atë kohë, ashtu dhe Edi Rama që ishte në opozitë, duke përfshirë edhe Ilir Metën që iu bashkëngjitej atyre në pushtet, e dinin se vendet arabe të pasura me naftë ku Islami është fe zyrtare përbëjnë një burim të madh financimi për shtetin shqiptar, pavarësisht se cila parti është në pushtet. Por kushti që të jepen këto para duhet që në legjislacionin shqiptar të ekzistojë diku një nen i tillë, si neni 2 i ligjit nr.10 056, datë 22.1.2009.

Dhe për çdo një milion euro ose dollarë që merr shteti shqiptar nga vendet arabe, në Shqipëri duhet të ngrihet një minaret xhamie (shumë xhami kanë më shumë se një minare), me një megafon që thërret ezanin në arabisht. Kuptohet se xhamitë e minaret ndërtohen me para shtesë.

Mbulimi i Skënderbeut u krye nga shteti paralel islamik në Shqipëri. Ndonëse në Shqipëri gjuha zyrtare është shqipja dhe kjo gjë është e sanksionuar në Kushtetutë, në minaret e xhamive janë vendosur megafonë (nga katër në secilën) që pesë herë ditën thërresin besimtarët për lutje në arabisht.

Thirrja e ezanit në arabisht me megafonë nga minaret e xhamive është tregues i drejtpërdrejtë i sovranitetit paralel që ushtron shteti paralel islamik në hapësirën e shtetit shqiptar.

Një tjetër tregues i ekzistencës së shtetit paralel islamik është futja e mësimit të fesë në shkollat publike e maskuar si njohuri për fetë. Në këtë lëndë nxënësit mësojnë gënjeshtra për të ashtuquajtur profet Muhamed, si një njeri i shenjtë, kur ai ishte një pedofil maniak që u martua me një vajzë nëntëvjeçare, një vrasës masiv i etur për gjak, një ideues i racizmit arab, nxitës i urrejtjes ndaj pjesës tjetër të njerëzimit, jo muslimane, një ideues, zbatues dhe porositës i gjenocidit. Muhamedi është njeriu përgjegjës për më shumë vrasje në historinë e njerëzimit. Prej rreth 1500 vitesh kryhen vrasje masive në emër të fesë që krijoi ai. Muhamedi është përgjegjës për vrasje më shumë se Hitleri, Stalini, Pol Poti dhe te gjithë diktatorët vrasës të botës të marrë së bashku.

Nëse një qytetar i Shqipërisë, në bazë të ligjit për të drejtën e informimit pyet në Komitetin Shtetëror të Kulteve se çfarë do të thotë në shqip kumti që shpërndahet në arabisht me megafonë nga minaret e xhamive, ky institucion shtetëror i cili përfaqëson shtetin në marrëdhënie me fetë e njohura në vend, nuk ëshët në gjendje të japë një përgjigje ashtu siç e kërkon ligji. Sepse nuk ekziston një kopje e Kuranit, e përkthyer në gjuhën shqipe, e tillë që të jetë e njohur zyrtarisht si version korrekt sa iu përket pjesëve kontraverse. Që të jetë bindës ky përkthim shqip i Kuranit duhet të shoqërohet së bashku me tekstin origjinal arab nga ku është përkthyer, të transliteruar në alfabet latin, pra që paragrafet e tij me përmbajtje të diskutueshme, të na jepen bashkë me tekstin përkatës në arabisht.

Kjo është metodologjia korrekte shkencore. Nëse nuk ekziston një verifikim i tillë, i kryer nga institucionet përkatëse, që nga Komiteti Shtetëror i Kulteve, atëherë unë dhe çdo qytetar laik i këtij vendi kemi të drejtë të dyshojmë teksti arabisht që thirret me megafonë pesë herë në ditë nga minaret e xhamive të Shqipërisë, nëse është thirrje për luftë gjakësore kundër të krishterëve dhe afetarëve laikë, apo diçka tjetër, sepse gjëra të tilla thuhen në Kuran.

Një praktikë të tillë duhet kryer për librin e shenjtë të një feje, Islamit, sepse në librat e shenjtë të feve të tjera të njohura në vend, nuk ekziston në marrëveshjet e shtetit me fetë e tjera, por në librat e shenjtë të tyre nuk ka fyerje dhe thirrje për dhunë ndaj feve të tjera dhe besimtarëve të tyre, siç është rasti i Kuranit. Së paku deri më sot as vetë muslimanët nuk e kanë mëtuar këtë gjë, pra që në librat e shenjtë të feve të tjera të ketë fyerje dhe thirrje për urrejtje dhe vrasje të anëtarëve të feve të tjera, si dhe të jomuslimanëve.

Shteti paralel islamik e tregon qartë se çfarë dëshiron të bëjë me ritual si kurbanët e Bajramit. Islami është e vetmja fe që e ka gjakderdhjen ritual. Si është e mundur që një fe që e ka gjakderdhjen ritual të jetë paqësore. Dhe kur në librin e shenjtë të kësaj feje, Kuran, bëhen thirrje të drejtpërdrejta për vrasjen e të krishterëve, hebrenjve dhe të jomuslimanëve në përgjithësi, atëherë kuptohet se rituali i gjakderdhjes simbolizon derdhjen e gjakut të gjithë këtyre. Kurbani si ritual është një kërcënim për jomuslimanët në kuptimin: Nënshtrohuni dhe pranoni Islamin ndryshe do t’ u bëjmë kurban edhe juve.

Muslimanët praktikues shqipfolës na thonë se nuk lejohet që falja të kryhet para idhujve, që për ta janë edhe të gjithë llojet e statujave. Por idhujtaria më e vjetër, më primitive dhe më barbare në botë është pikërisht kurbani.

Shteti paralel islamik do ta bëjë kurban shtetin laik shqiptar nëse nuk e zhdukim ashtu siç hiqet një tumor i keq nga trupi i njeriut. Islami duhet të nxirret jashtë ligjit në Shqipëri, xhamitë të rrënohen, muslimanëve praktikues shqipfolës duhet t’ u konfiskohet çdo lloj pasurie, t’ u hiqet shtetësia shqiptare dhe të dëbohen në Turqi, vendi që solli dhunshëm Islamin në Shqipëri.