Avzi Mustafa: Kush ishte Ali Bej Kërçova

Stërgjyshi i Jusufit, Ollomani, që herët ishte shpërngulur nga fshati Qafë. Së pari vendoset në fshatin...

Avzi Mustafa: Gjuha shqipe në traditën e historisë së shkollave

Hulumtimi dhe studimi i gjuhës, arsimit dhe shkollimit të shqiptarëve gjatë shekujve është një çështje...

Avzi Mustafa: Mësimi i gjuhës maqedonse nga klasa e parë është problem politik

Në periudhën e shtetit të centralizuar të ish-Jugosllavisë motivet nxitëse të mësimit të maqedonishtes ishin të tilla...

Avzi Mustafa: Akademik Olivera Jashar - Nasteva - 10 - vjet e mertisur dhe e harruar

10 janar 2000 – Kanë kaluar 10 vjet nga mëngjesi i kobshëm kur dikush nga miqtë papritmas më mori...

Avzi Mustafa: Kur bëhej Kongresi i Shkronjave në Manastir

Periudha që përfshinë vitet 1908-1912 është e mbuluar me plot ngjarje shoqërore, politike, kulturore dhe arsimore...

Avzi Mustafa: Prof. dr. Nexhat Abazi, Personalitet i shquar i shkencave pedagogjike dhe i kulturës shqiptare

Është vështire te shkruash për një mik,  koleg, bashkëvendës, për një njeri me të cilin vite me radhë ke...

Avzi Mustafa: Një dorëshkrim i posazbuluar në gjuhën shqipe me shkronja cirilike nga viti 1868 në Rekën e Epërme

Aty kah fundi i vitit 1996 ekipi hulumtues shkencor i Bibliotekës Popullore e Universitare "Shën Kliment Ohridski"...

Avzi Mustafa: Mësuesia një nga zanatet më njerëzore

Siç është e njohur në historinë e pedagogjisë, thelbi i profesionit të mësuesit është edukimi dhe arsimimi i nxënësve...

Avzi Mustafa: Reformat e shkollës evropiane kërkojnë edhe ligje evropiane

Shkollimi është njëri ndër faktorët më kryesorë të mbijetesës dhe të perspektivës së një kombi. Çdo komb i civilizuar...

Avzi Mustafa: Vështrim në librin “Vullneti i dhunuar” të autorit Mahi Nesimi

Mahi Nesimi, ndonëse i diplomuar për shkenca politike, ai vite me radhë me shumë sukses e me mjaft...

Avzi Mustafa: Kongresi i Elbasanit vepër me rëndësi për historinë e arsimit dhe gjuhës shqipe

Kongresi i Elbasanit hapi rrugën e shkollimit laik, shtroi detyrën e përgatitjes së...

Avzi Mustafa: Letërkëmbime të pabotuara të Josif Bagerit

Historia e popullit shqiptar është e mbushur plot e përplot me...

Avzi Mustafa: Kongresi i Dibrës në raportin e diplomatit anglez

Dokumenti është plot informacione zyrtare në lidhje me Kongresin e Dibrës...

Avzi Mustafa: Kongresi i Dibrës – refleksion i Kongresit të Manastirit

Kongresi i Dibrës, siç dihet, u organizua nga Komiteti Qendror...
Kryesore