Entela Binjaku: Impakti social i talk show-t

Në dhjetëvjeçarët e fundit të shekullit XX pushteti i medies u rrit ndjeshëm falë revolucionit teknologjik, i cili solli me vete një seri transformimesh në realitetin shoqëror dhe në atë ekonomik. Teorikisht media, duhet të përfaqësojë një ndërmarrje të vërtetë kulturore, në gjendje të zhvillojë një aktivitet të institucionalizuar, që pushton të gjitha shtresat shoqërore, duke arritur tek një publik i gjerë, dhe heterogjen ...

Entela Binjaku: Disa zhvillime të familjes shqiptare

Stina e verës në shoqërinë tonë, veç pushimeve në plazh, aksidenteve rrugore, kthimit në Shqipëri të të afërmve emigrantë, dallon veçanërisht për numrin e lartë të dasmave. Rituali i dasmës shqiptare, i dashur dhe intensiv për të gjithë të përfshirët në të, nënkupton ndër të tjera, edhe krijimin e qelizave të reja familjare. Entuziazmi për këto celula shkon përherë bashkë me urimin për jetë të gjatë dhe të lumtur. Nëse familja ...

Entela Binjaku: Ringelmann dhe debati për gjuhën

Si një pjesë njerëzish, personalisht ndjej se jam “e pushtuar” nga fjalët e huaja, të cilat edhe pse më janë të dashura dhe shumë të rehatshme në përdorim, kanë zënë një pjesë jo të vogël të fjalorit, duke jua marrë padrejtësisht këtë vend fjalëve shqip. Vitin e kaluar me dëshirën për tënxjerrë një botim tërësisht ...
Kryesore