Hilmi Saraçi: Çfarë efektesh solli privatizimi (AKM-ja) në Kosovë?

Kosova mbetet vendi më i varfër në Evropë . Shkalla e papunësisë ka arritur 48 për qind dhe...

Hilmi Saraçi: Pse ka munguar dhe mungon bashkëpunimi i Bashkësisë Ndërkombëtare me Qeverinë e Kosovës?

Kosova ka pranuar dokumentin e Ahtisarit dhe zgjedhjen që Kosova të këtë pavarësinë...

Hilmi Saraçi: Liberalizimi i vizave dhe angazhimet e BE-së për Kosovën

Për liberalizimin e vizave tani një kohë po bisedohet dhe po shqyrëtohen mundësit për...

Hilmi Saraçi: Kosova në rrjedhat e Bashkësisë Europiane

Tashma është bërë shumë fjalë për Stratëgjinë e Kosovës, për veriun e Mitrovicës të cilen nuk...

Hilmi Saraçi: Riformatimi dhe Korrupsioni

Në kohet e fundit si duket ka filluar të flitet seorizisht për riformatimin e Qeverisë. Riformatimi si nocion...

Hilmi Saraçi: Vendim i ngutshëm dhe i dëmshëm për pensionistët e Kosovës

Për pensionistët e Kosovës është shkruar dhe është folur mjaft , jo vetëm në mjetët e informimit publike...

Hilmi Saraçi: Mjaft kemi qenë tolerantë ndaj strukturave paralele në veri të Mitrovicës

Strategjia e Qeverisë së Kosovës për veriun e hartuar kohë më parë  ka një rëndësi të veçantë...

Hilmi Saraçi: Minatorët e Trepçës shtyllë e fortë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës

Të flasish për xehërorën Trepça , për minatorët dhe stafin menagjues (punues) të saj  të cilët punuan dhe...

Hilmi Saraçi: A është dashur të lejohet vizita e Tadiqit në Kosovë?

Vizita e kryetarit serb, Tadiqit është një ngjarje e llojit të veçantë për Kosovën dhe qytetarët e saj (shqiptarët), në kohën...
Kryesore