Kujtim Mateli: More Naim Shqipëria (III)

Në historinë familjare dhe fisnore ndodh shpesh që gjyshi dhe stërgjyshi i largët të zërë më tepër vend se pasardhësit e tyre. Kjo dukuri po ndodh dhe sot me shqiptarët. Janë me dhjetra personalitete...

Agim Spahiu: Vështrimet sintaksore-krahasimtare të Eqrem Çabejt për gjuhët indoevropiane

Prof. Eqrem Çabej, sipas një bibliografie të botuar në fund të pjesës së pestë të “Studimeve gjuhësore”, që nga viti 1929 e deri më 1975 shihet se ka botuar më tepër se 170 artikuj, studime e vepra të çmuara të...

Abdullah Zymberi: Rrjedhoja të reja leksikore nga buroja e Drenicës mbështetur në etimologjitë e Prof. Çabejt

Në fshatin Brojë të Drenicës na ka rënë rasa të ndeshim në një shtresë të re rrjedhojash leksikore, të cilat e shtatojnë sis­te­min fjalëformues të shqipes, sidomos prejardhjen e saj. Për men­dimin tonë struktura ndajshtesore...

Begzad Baliu: Emri kombëtar shqiptar në studimet e profesor Çabejt

Problemi i prejardhjes së etnonimit arbër-shqiptar dhe em­rit të vendit të tyre Arbëri-Shqipëri i ka nxitur shumë studiues që të merren me hulumtimin e tij në aspektin interdisiplinar. Çë­sh­t­ja e studimit të këtij problemi...

Abdullah Konushevci: Çabej për autoktoninë e shqiptarëve në dritën e toponimeve

Me sa duket, të paka janë studimet e Çabejt, që kanë zgjuar një interesim më të madh se ato lidhur me autoktoninë e shqiptarëve në dritën e toponimeve a emrave të vendeve, që tregojnë njëkohësisht vazhdimësinë...

Kujtim Mateli: More Naim Shqipëria (II)

Naimi është krenar që besimi i parë, mbi lëmshin e dheut, ka qenë ai pellazgjik. Duke iu referuar Herodotit na thotë se Dodona ka qenë shtëpi e Zotit. Një popull që i ka dhënë botës modelin e...

Kujtim Mateli: More Naim Shqipëria

Janë dy vargje si kanatat e një porte ku kërkon që të hysh diku. Nëpërmjet kësaj porte hyn në kopshtin e bukur të poezisë shqipe. Naim Frashëri, krijuesi i këtij kopshti, ka ditur që aq bukur të ndërthurë dy vargje, me të cilat...
Kryesore