Lumnije Kadriu: Kontributi etnolinguistik i prof. Eqrem Çabejt

Duke marrë parasysh se etnologjia është shkencë, e cila merret, në mënyrë më të përgjithësuar, me studimin e kulturës së popujve, pra për objekt ka njeriun dhe unieversumin e tij, atëherë...

Ilaz Metaj: Zbërthimi i kodit të së bukurës së dheut në veprën e Çabejt

Linguisti i njohur shqiptar, që u formua në një qendër të njohur shkencore, në Vjenë të Austrisë, nxënës ky i shkollës së njohur gjermane, Eqrem Çabejt, krahas studimeve në fushën e...

Hysen Matoshi: Eqrem Çabej dhe historia e letërsisë shqipe

Sa herë që flasim për Çabejn, si për njërin ndër albanologët më të njohur, ndalemi krye­sisht te kontributi i çmuar që ka dhënë në fushën e studimeve gjuhësore, duke i lënë anash, jo rra­llë...

Gani Luboteni: Ndihmesa e Çabejt në prezantimin e romantizmit në evropën...

Eqrem Çabej është njëri nga personalitetet më të shquar të shke­ncës shqiptare, albanologu më i gjithanshëm i këtij qind­vje­të­shi që e thelloi dhe e pasuroi shumë albanologjinë në të gjitha fu­shat...

Emil Lafe: Eqrem Çabej për drejtshkrimin e shqipes

Përpunimi i rregullave të drejtshkrimit ka qenë një fushë pune e përbashkët për shumicën e gjuhëtarëve shqiptarë. Për zgjidhjen e këtij problemi themelor të gjuhës sonë letrare kanë...

Arbnora Dushi: Roli i Çabejt në argumentin e baladës shqiptare

Shpirti etnopsikologjik i një populli është i shprehur më qartë në krijimtarinë gojore të tij, pra, përmes këngëve, vajtimeve, baladave e llojeve tjera të kësaj letërsie, pasqyrohet bota e...

Arben Hoxha: Principet metodologjike të prof. Eqrem Çabejt...

Çështja e vështrimit të metodologjisë së hulumtimit të një shke­ncëtari në fushë të shkencës së letërsisë domosdoshmërisht shtron nevojën, apriori, të hulumtimit të konceptit metodologjik, mbi...

Ali Llunji: Pikëpamje e prof. Eqrem Çabej për kulturën shqiptare në disa intervista televizive

Tema që shtrojmë sot, mendojmë se duhet t’u  shkojë përkrah nismave që, në një të ardhme, natyrisht kur këtë do ta lejojnë rrethanat, të bëhet një bibliografi komplete informative...

Begzad Baliu: Eqrem Çabej: Shkencetari i nacionalizmes shqiptare

Në epistemiologjine shkencore shqiptare Profesor Çabej paraqet individualitetin krijues, mendor, shkencor dhe pse jo edhe nacional prej të cilit është mësuar dje, bën të mësohet sot dhe...

Kujtim Mateli: Poetin që e lindën dhimbjet e Çamërisë (I)

Bilal Xhaferri hyri në letërsinë shqiptare si një meteor dhe si i tillë u fik para kohe duke i lënë letërsisë vezullimin e trupit qiellor. Poezia e tij na jep Çamërinë të fiksuar në një nga momentet...

Çabej poet dhe gruaja e jetës në sonete

Botohen për herë të parë sonetet që gjuhëtari Eqrem Çabej ia pat kushtuar të shoqes, Shyhretit, dhe dy sonete për tronditjen që i shkaktoi jetës së tij humbja e të birit...

Begzad Baliu: Pikëpamjet e profesor Çabejt për veprën gjuhësore të Gustav Majerit

Historia e gjuhësisë shqiptare hapet me shënimet që kanë lënë të huajt. Prandaj, është e kuptueshme pse veprat e tyre për shqiptarët dhe gjuhën e tyre, historinë, kulturën...

Begzad Baliu: Profesor Eqrem Çabej dhe Norbert Jokli

Duke u marr, për një kohë të gjatë me jetën dhe sidomos me veprën e Profesor Eqrem Çabejt, më ka rënë të merrem njëkohësisisht edhe me mësuesit, me konceptet shkencore, me shkollat, me fushat e studimit dhe më...

Skifter Këlliçi: Prof. Eqerem Çabej ne kujtimet e mija

Ishte një ditë gushti e vitit 1955,kur, së bashku me babain, bëmë një vizitë te një mik i vjetër i tij.E ndjeja veten shumë të gëzuar, sepse pas provimeve të maturës, më kishte dalë e drejta të ndiqja...

Zymer Neziri: Tri fazat e mendimit të E. Çabejt për etimologjinë e emrit kreshnik

Çabej, duke shkruar për isoglosën «këngë trimash», «pjesme ju­­naçke», lidhur me emrat popullore të këngëve epike të Ga­di­shu­llit Ballkanik te shqiptarët, te serbët e te kroatët, ndalet te eti­mo­lo­gjia e emrit kreshnik. Është ky...

Ruzhdi Ushaku: Autoktonia bregdetare e shqiptarëve në përmasat e vështrimit etnolinguistik te Eqrem Çabejt

Në veprën e tij madhore filologjike-gjuhësore, të gjerë për nga fushat e vrojtimit, të ngjeshur dhe të thellë përnga kriteret e stu­dimit, ku spikatet metodologjia më e avancuar e punës shke­n­co­re me qasje multidisciplinare...

Zbuloni Çabejn përkthyes

Është një tjetër faqe e prizmit të gjeniut të shqipes, Eqrem Çabej, të cilën shqiptarët nuk e njohin e që duhet zbuluar. Siç thotë studiues  ja dhe gjuhëtarja Ledi Shamku-Shkreli, ajo faqe “vlen të nxirret fort dritë”...

Rexhep Doçi: Ndihmesa e Eqrem Çabejt në fushën e onomastikës

Eqrem Çabej shquhet si studiues shqiptar nismëtar në shumë degë të albanologjisë, por ka bërë emër dhe është bërë i pakapërcyeshëm deri më sot veçmaz në fushën e gjuhësisë shqiptare, dhe atë në prejardhjen...

 

Rexhep Qosja: Dijetari i madh

E shënojmë një përvjetor posaçërisht të rëndësishëm: përvjetoin e nënëdhjetë të gjuhëtarit tonë Eqrem Çabej. E quajmë këtë përvjeto të rëndësishëm sepse është përvjetoi i dijetarit dei sot më të madh që ka shkruar...

Shefki Sejdiu: Profili shkencor i Çabejt

I lindur më 1908 në një familje intelekturale gji­ro­ka­s­t­ri­te, Eqrem Çabej, pas shkollës fillore qytetëze, në moshën 13 vjeçare, vijoi mësimet në Austri. Aty (në qytetin Kla­ge­n­furt) kreu 8 klasë të gjimnazit dhe...

Begzad Baliu: Rreth koncepteve shkencore të Eqrem Çabejt dhe të Selman Rizës për ribotimin e ''Mesharit'' të Gjon Buzukut

Në botën shkencore shqiptare personaliteti i Profesor Selman Rizës dhe vepra e tij, nuk kanë qenë objekt trajtimi dhe madje referimi, në krahasim me shtigjet që ka hapur në fushë të albanologjisë dhe konceptet...

Engjëll Sedaj: Konsiderata dhe vlerësime të Eqrem Çabejt për At Gjergj Fishtën

Prej vitit 1929, kur e kishte botuar punimin e parë, me titull "Mbi poezinë e Lasgush Poradecit"(1), e deri te përfundimi i Luftës Dytë Botërore, Eqrem Çabej (1908-1980) ka shfaqur konsiderata dhe vlerësime mbi...

Zymer Neziri: Tri fazat e mendimit të E. Çabejt për etimologjinë e emrit kreshnik

Çabej, duke shkruar për isoglosën «këngë trimash», «pjesme ju­­naçke», lidhur me emrat popullore të këngëve epike të Ga­di­shu­llit Ballkanik te shqiptarët, te serbët e te kroatët, ndalet te eti­mo­lo­gjia e emrit kreshnik. Është ky...

Myrvete Dreshaj - Baliu: Poeti Kombëtar (Konceptet e Çabejt)

Shkrimtari është një mit, i cili kërkon të ringjallë një komb të tërë, thonë studiuesit e kërkimeve etno-historike në veprën e Eqrem Çabejt, duke e vendosur kombin ‘nacionin’, siç e quan ai, në rrafshin gjeografik...

Jup Kastrati: Jehona e vepravet të Prof. E. Çabejt në botë

Në historinë e albanologjisë prof. Eqrem Çabej ësh­të i pari dijetar shqiptar që ka pasur një rrezatim shumë të gje­rë bashkëpunimi nga brenda – jashtë, d.m.th. nga Shqipëria në botë. Në të njëjtën kohë, është edhe...

Idriz Ajeti: Eqrem Çabej dhe studimet e gjuhësisë shqiptare

Rilindja Kombëtare shënon një kthesë të madhe në historinë e botës shqiptare. Me valët e kësaj lëvizjeje çlirimtare të popullit shqiptar, mori e shpërtheu edhe vala e luftës për një gjuhë letrare të vetme shqipe. Sikundër dihet...

Bahtijar Kryeziu: Ndihmesa e profesor Eqrem Cabejt për pastërtinë e gjuhës

Pasurimi i gjuhës shqipe me fjalë e shprehje të reja, në një­rën anë, dhe herrja e saj nga fjalët e konstruktet e huaja, në anën tjetër, ka qenë dhe mbetet synim e detyrë parësore për shqip­da­shë­sit tanë, që para Rilindjes e deri...

Kujtim Mateli: More Naim Shqipëria (III)

Në historinë familjare dhe fisnore ndodh shpesh që gjyshi dhe stërgjyshi i largët të zërë më tepër vend se pasardhësit e tyre. Kjo dukuri po ndodh dhe sot me shqiptarët. Janë me dhjetra personalitete...

Agim Spahiu: Vështrimet sintaksore-krahasimtare të Eqrem Çabejt për gjuhët indoevropiane

Prof. Eqrem Çabej, sipas një bibliografie të botuar në fund të pjesës së pestë të “Studimeve gjuhësore”, që nga viti 1929 e deri më 1975 shihet se ka botuar më tepër se 170 artikuj, studime e vepra të çmuara të...

Abdullah Zymberi: Rrjedhoja të reja leksikore nga buroja e Drenicës mbështetur në etimologjitë e Prof. Çabejt

Në fshatin Brojë të Drenicës na ka rënë rasa të ndeshim në një shtresë të re rrjedhojash leksikore, të cilat e shtatojnë sis­te­min fjalëformues të shqipes, sidomos prejardhjen e saj. Për men­dimin tonë struktura ndajshtesore...

Begzad Baliu: Emri kombëtar shqiptar në studimet e profesor Çabejt

Problemi i prejardhjes së etnonimit arbër-shqiptar dhe em­rit të vendit të tyre Arbëri-Shqipëri i ka nxitur shumë studiues që të merren me hulumtimin e tij në aspektin interdisiplinar. Çë­sh­t­ja e studimit të këtij problemi...

Abdullah Konushevci: Çabej për autoktoninë e shqiptarëve në dritën e toponimeve

Me sa duket, të paka janë studimet e Çabejt, që kanë zgjuar një interesim më të madh se ato lidhur me autoktoninë e shqiptarëve në dritën e toponimeve a emrave të vendeve, që tregojnë njëkohësisht vazhdimësinë...

Kujtim Mateli: More Naim Shqipëria (II)

Naimi është krenar që besimi i parë, mbi lëmshin e dheut, ka qenë ai pellazgjik. Duke iu referuar Herodotit na thotë se Dodona ka qenë shtëpi e Zotit. Një popull që i ka dhënë botës modelin e...

Kujtim Mateli: More Naim Shqipëria

Janë dy vargje si kanatat e një porte ku kërkon që të hysh diku. Nëpërmjet kësaj porte hyn në kopshtin e bukur të poezisë shqipe. Naim Frashëri, krijuesi i këtij kopshti, ka ditur që aq bukur të ndërthurë dy vargje, me të cilat...
Kryesore