E diele, 05.02.2023, 05:07 AM (GMT)

Kulturë

Poezi nga Engjëll Koliqi

E marte, 19.11.2013, 06:55 PM


Engjëll Koliqi

NË FLAKËN E SË VËRTETËS

 

Gjithnjë e më qartë

E shohin të lumen dashuri

Të gjithë

Plak e i ri

Në tokën e bekuar

Që quhet Iliri

Viti, 14 korrik 2011

 

PO

 

Në rrugën e amshuar

Të dashurisë

Shkojmë vetëm përpara

Po

Gjithherë me flamur mirësie

Dhe me argumente njerëzie

Po

Dhe po

Viti, 14 korrik 2011

 

TREGUES TË DASHURISË

 

Unë me të lumen mbretëreshë

Në këtë botë jemi të dërguar

Nga vetë Zoti

Me detyrë speciale

Si tregues të dashurisë

Jetës dhe botës

T’i japim kuptim

Gëzuar!

Viti, 14 korrik 2011

 

EDHE NË TË PESTËN STINË

 

Shpirti im nuk fle dot

Zemra fillon këngën

Dhe futet në vallen e gëzuar

Të dashurisë

Udhës së amshimit

Radhiten njëra pas tjetrës

Të bekuarat mrekulli

Sa bukur

Sa këndshëm

Qoftë me shëndet

Dashuria plot lezet

Viti, 14 korrik 2011

 

NJË DASHURI E RE

 

Ma ka hapur zemrën

Mrekullisht

Dalin këngët e gëzuara

Dhe marrin udhën e amshimit

Për t’i vënë shekullit tim

Vulën e lumturisë

Krejt kjo

Duke falënderuar një dashuri të re

Përpara!

Viti, 14 korrik 2011

 

MES DËSHIRËS DHE MERAKUT

 

Gjithnjë duket e zjarrtë

E pashme dhe e këndshme

E bekuara dashuri

Viti, 14 korrik 2011

 

GJITHÇKA E LIDHUR ME DASHURI

 

Në regjimin tonë

Shihen plot suksese

Edhe në këtë të pestën stinë

Sepse

Gjithçka është e lidhur me dashuri

Gjithçka frymon dashuri

...

Stubëll, 14 korrik 2011

 

MBASE

 

Duke u ngritur

Shkallëve të dashurisë

Jemi shumë të fuqishëm

Mbase

Të shtyrë

Nga motori i fuqishëm

I mrekullisë

Stubëll, 14 korrik 2011

 

TREGUES TË SË VËRTETËS

 

Çfarëdo qofshin pasojat

Dhe rreziqet

Ne jemi të vendosur

Me sinqeritetin më të madh

Të jemi

Tregues të mirëfilltë të së vërtetës

Stubëll, 14 korrik 2011

 

U NISA

 

Po jua jap lajmin e mirë

O Nënëlokja ime e dashur

Dhe ty o mbretëresha e mrekullisë

-

Unë u nisa

Edhe pak çaste jam atje

Mes jush

Në vallen e gëzuar të dashurisë

Stubëll, 14 korrik 2011

 

KONFORM REALITETIT

 

E gjejmë vetveten

Dhe pikën e sigurtë

Të dashurisë

Dhe nisemi krenarë

Drejt amshimit

Stubëll, 14 korrik 2011

 

DO TË VENDOSIM

 

Ashtu si kemi ditur gjithmonë

Bujshëm

Do të vendosim

Për stinën e pestë

Në shërbim të mrekullive

Të dashurisë

Stubëll, 14 korrik 2011

 

HERËN E FUNDIT

 

Si njerëz me përvojë

Edhe si protagonistë

Ia kemi dalë të jemi

Në ballë të çdo akcioni

Të dashurisë

Dhe bujshëm të hyjmë

Në histori

Stubëll, 14 korrik 2011

 

NELLA FIAMMA DELLA VERITÀ

 

Sempre più chiaro

Vedono il beato amore

Tutti

Anziano e giovane

Nella benedetta terra

Che si chiama Illiria

Viti, 14 luglio 2011

 

 

Nell’eterna strada

Dell’amore

Andiamo soltanto avanti

Sempre con la bandiera di carità

E con argomenti dell’umanità

E sì

Viti, 14 luglio 2011

 

INDICATORI DELL’AMORE

 

Io con la beata regina

In questo mondo siamo inviati

Da Dio stesso

Con speciale compito

Come indicatori dell’amore

Alla vita e al mondo

Dare senso

Evviva!

Viti, 14 luglio 2011

 

ANCHE IN QUINTA STAGIONE

 

L’anima mia non dorme per niente

Il cuore comincia la canzone

Entra nel gioioso ballo

Dell’amore

Nella strada dell’eternità

S’infilano uno dopo l’altro

I benedetti miracoli

Che bello

Quanto attraente

Stia con salute

L’amore pieno del piacere

Viti, 14 luglio 2011

 

UN NUOVO AMORE

 

Me l’ha aperto il cuore

Meravigliosamente

Escono le gioiose canzoni

E prendono la strada dell’eternità

Di mettere al mio secolo

Il timbro di felicità

Tutto questo

Ringraziando un nuovo amore

Avanti!

Viti, 14 luglio 2011

 

TRA LA VOGLIA E IL PIACERE

 

Sempre sembra focoso

Visto e attraente

Il benedetto amore

Viti, 14 luglio 2011

 

TUTTO QUANTO LEGATO CON AMORE

 

In nostro regime

Si vedono pieno dei successi

Anche in questa quinta stagione

Perché

Tutto quanto è legato con amore

Tutto quanto respira amore

Stublla, 14 luglio 2011

 

FORSE

 

Salendo

Alle scale dell’amore

Siamo molto potenti

Forse

Spinti

Dal potente motore

Del miracolo

Stublla, 14 luglio 2011

 

INDICATORI DELLA VERITÀ

 

Siano come siano le conseguenze

E i pericoli

Noi siamo decisivi

Con la più grande sincerità

Essere

Verissimi indicatori della verità

Stublla, 14 luglio 2011

 

MI SONO PARTITO

 

Vi do la buona notizia

O mia carissima Nonnina

Anche a te o regina del miracolo

-

Io mi sono partito

Tra un po’ dei momenti sono là

Tra di voi

Nel gioioso ballo dell’amore

Stublla, 14 luglio 2011

 

CONFORME LA REALTÀ

 

Troviamo se stesso

E sicurissimo punto

Dell’amore

E partiamo orgogliosi

Verso l’eternità

Stublla, 14 luglio 2011

 

DECIDEREMO

 

Così come abbiamo sempre saputo

Clamorosamente

Decideremo

Per la quinta stagione

Al servizio dei miracoli

Dell’amore

Stublla, 14 luglio 2011

 

NELL’ULTIMA VOLTA

 

Come gente con esperienza

Anche come protagonisti

Siamo riusciti ad essere

Nel fronte di ogni azione

Dell’amore

E clamorosamente entrare

In storia

Stublla, 14 luglio 2011

 

 

 

MBAJMË BINARIN E DASHURISË

 

Megjithë vështirësitë

Dhe pengesat e shumta

Që na shkaktojnë

Ata të vetëshpallurit zotëra

Ne ecim përpara

Fuqishëm

Mbajmë me siguri të plotë

Binarin e bekuar

Të dashurisë

Stubëll, 15 korrik 2011

 

ME STIL DASHURIE

 

Ia dalim të jemi të parët

Në çdo stinë

Dhe në çdo reliev

Pika vendimtare

Të historisë

Stubëll, 15 korrik 2011

 

ME BEKIMIN E MREKULLISË

 

Edhe këtë stinë të verës

Dhe vapën e tmerrshme

E bëjmë të lehtë

Dhe të pëlqyeshme

Me freski të mrekullueshme

Të dashurisë

Siç dijmë vetëm unë dhe mbretëresha

Gëzuar!

Stubëll, 15 korrik 2011

 

NË HAPIN VENDIMTAR

 

Këtu në fronin e dashurisë

Me të lumen mbretëreshë

Stinës së mrekullive

I vëjmë vulën e historisë

Stubëll, 15 korrik 2011

 

TË GJITHË PËR TË GJITHË

 

Eni o njerëz të mirë

Me vullnet e me dëshirë

Kurorëzoni me arin e amshuar

Aktet e bekuara të dashurisë

Të gjithë

Për të gjithë

Bashkë dhe vetëm bashkë

Stubëll, 15 korrik 2011

 

KUPTOHET GJITHÇKA

 

Kot së koti tjetërsohen

E bëhen si të tjerë

Ne tashmë dijmë gjithçka

Çdo veprimtari e tyre kuptohet

Çdo gjest

Çdo hap

Çdo lëvizje

Bile edhe shikimet

...

Edhepse kemi

Vetëm logjikë dashurie

Shohim dhe kuptojmë

Edhe mashtrimet e tyre

Stubëll, 15 korrik 2011

 

TENIAMO IL BINARIO DELL’AMORE

 

Tuttavia le difficoltà

E tantissimi ostacoli

Che ci causano

Quelli autoproclamati dei

Noi camminiamo avanti

Fortemente

Teniamo con piena sicurezza

Il benedetto binario

Dell’amore

Stublla, 15 luglio 2011

 

CON STILE DELL’AMORE

 

Riusciamo ad essere primi

In ogni stagione

E in ogni rilievo

Decisivi punti

Della storia

Stublla, 15 luglio 2011

 

CON LA BENEDIZIONE DEL MIRACOLO

 

Anche questa stagione dell’estate

E terribile caldo

Facciamole leggeri

E piacevoli

Con meravigliosa freschezza

Dell’amore

Come sappiamo solo io e la regina

Evviva!

Stublla, 15 luglio 2011

 

NEL DECISIVO PASSO

 

Qui al trono dell’amore

Con la beata regina

Alla stagione dei miracoli

Mettiamo il timbro della storia

Stublla, 15 luglio 2011

 

TUTTI PER TUTTI

 

Venite o buona gente

Con volontà e con voglia

Incoronate con l’eterno oro

I benedetti atti dell’amore

Tutti

Per tutti

Insieme e soltanto insieme

Stublla, 15 luglio 2011

 

SI CAPISCE TUTTO QUANTO

 

Inutilmente si alienano

E come altri diventano

Ni ormai sappiamo tutto quanto

Si capisce ogni loro azione

Ogni gesto

Ogni passo

Ogni movimento

Anzi anche i sguardi

Anche se abbiamo

Soltanto logica dell’amore

Vediamo e capiamo

Anche i loro inganni

Stublla, 15 luglio 2011

 

 

ME TRADITË

 

Ecim përpara

Fuqishëm dhe të sigurtë

Me traditat e para

Që stërgjyshërit tanë

Na i lanë

Anekënd tokave ilirike

Gëzuar!

Stubëll, 16 korrik 2011

 

MBI KËNGËT E SHENJTA

 

Duke fluturuar

Dhe duke kënduar

Qiejve të dashurisë

Hapim epokën e re

Të lumturisë

Në shërbim të të gjithë njerëzisë

Stubëll, 16 korrik 2011

 

DUKE PRITUR SHIUN E MREKULLIVE

 

Unë edhe mbretëresha

Me lezet të mrekullueshëm

Këndojmë këngët

Hedhim vallet

Dhe kryejmë detyrat

E së shenjtërueshmes dashuri

Siç na kanë mësuar stërgjyshërit

Shenjtër të parë

T’epokës sonë

!!!

Stubëll, 16 korrik 2011

 

MARRËVESHJE ME TË PANJOHURIT

 

Në vazhdën e bizneseve

Edhe me valle mashtrimesh

Bëhen plot marrëveshje

Nëpërmjet personave X

Marrëveshje dhe pazare

Me të panjohurit

Për qëllime të njohura

Dhe këndje absurde

...

Stubëll, 16 korrik 2011

 

SHUMË SULME

 

Jemi mes shumë rreziqesh

Këtu

Në flurudhë

Na sulmojnë shumë flakë

Të të gjitha logjikave

Të të gjitha intereseve

Të të gjitha kategorive

Medet

Shumë sulme

Shumë rreziqe

...

Stubëll, 16 korrik 2011

 

MEGJITHËSE KANË SHKUAR

 

Na e kanë lënë zhurmën

Mosbesimin

Shumë sherre

E mosmarrëveshje

Medet

Ende jetojnë

Në tokat tona

...

Stubëll, 16 korrik 2011

 

CON TRADIZIONE

 

Camminiamo avanti

Fortemente e sicuri

Con le prime tradizioni

Che i nostri bisnonni

Ci hanno lasciati

In ogni angolo della terra illirica

Evviva!

Stublla, 16 luglio 2011

 

SULLE SANTISSIME CANZONI

 

Volando

E cantando

Nei cieli dell’amore

Apriamo la nuova epoca

Di felicità

Al servizio di tutta l’umanità

Stublla, 16 luglio 2011

 

ASPETTANDO LA PIOGIA DEI MIRACOLI

 

Io e la regina

Con meraviglioso piacere

Cantiamo le canzoni

Balliamo i balli

E compiamoli i compiti

Del santissimo amore

Come ci hanno insegnato i bisnonni

Primi santi

Dell’epoca nostra

!!!

Stublla, 16 luglio 2011

 

ACCORDO CON I SCONOSCIUTI

 

Nella continuazione dei busines

Anche con balli degli inganni

Si fanno pieni degli accordi

Tramite le persone X

Accordi e affari

Con i sconosciuti

Per i conosciuti scopi

E assurdi piaceri

Stublla, 16 luglio 2011

 

TANTI ATTACCHI

 

Siamo tra tanti pericoli

Qui

In traiettoria

Ci attaccano tante fiamme

Di tutte le logiche

Di tutti gli interessi

Di tutte le categorie

Purtroppo

Tanti attacchi

Tanti pericoli

Stublla, 16 luglio 2011

 

TUTTAVIA CHE CI SONO ANDATI

 

Ci hanno lasciato il rumore

La sfiducia

Tante risse

E disaccordi

Purtroppo

Ancora vivono

Nella nostra terra

Stublla, 16 luglio 2011

 

 

 

 (Vota: 0)

Komentoni
Komenti:


Gallery

Pëllumb Gorica: Magjia e bukurive të nëntokës sulovare
Fotaq Andrea: Një vështrim, një lot, një trishtim – o Zot sa pikëllim!
Pëllumb Gorica: Grimca kënaqësie në Liqenin e Komanit
Shkolla Shqipe “Alba Life” festoi 7 Marsin në Bronx
Kozeta Zylo: Manhattani ndizet flakë për Çamërinë Martire nga Rrënjët Shqiptare dhe Diaspora