Zemra Shqiptare

  http://www.zemrashqiptare.net/


Festivali Ndërkombëtar i Letersisë për të Rinj

| E diele, 04.08.2013, 10:11 AM |


FATMIR HALIMI

Festivali Ndërkombëtar i Letersisë për të Rinj

Podujevë

Shpalle konkurs letrar:

Gjate diteve te Lestivalit,tashme tradicional per letersine,  ojq Prokult do te  ndaje njembedhjete (11)  çmime per te tre gjinite letrare si drame, tregim i shkurter dhe poezi te gjitha keto me shifer. Kete vite do te ndaj edhe dy qmime speciale si qmimin e diaspores dhe qmimin letrar “Rrahman Dedaj”. Per këto çmime kanë të drejtë  konkurimi vetem krijuesit e rinj deri ne moshen 35 vjeç.

 

1.  Drame

Ndahen këto çmime:

Vendi i pare

Vendi i dytë

Vendi i tretë

 

2. Tregim i shkurter

Ndahen këto çmime:

Vendi i pare

Vendi i dytë

Vendi i tretë

 

3. Poezi

Ndahen këto çmime:

Vendi i pare

Vendi i dytë

Vendi i tretë

 

4. Qmimi i diaspores

 

5. Çmimi.’Rrahman Dedaj’ i Ores së Madhe Letërare

 

Konkursi mbetët i hapur nga dita e shpalljes në gazete e deri me 15 gusht 2013.

Ftohen dhe inkurajohen të gjithe krijuesit e rinj te te gjitha trevave shqiptare dhe nga diaspora që të konkurojnë me krijimet e tyre.

Menyra e konkurimit

Krijuesit duhet të konkurojnë me shifer me nga nje kopje te punimeve permes adreses elektronike,  prokult@hotmail.com

Mund të shfrytëzojnë edhe adresen postare, por punimet duhet te jenë në tre kopje dhe më shifer: Rr. ‘Lordi Bajron’, p.nr.

Drejtoria e Kultures 11000, Podujevë

Numrat kontaktues: 00377 44 480 422, 049 882 562

Punimet e derguara pas afatit  nuk do të futen në konkurim.