E marte, 27.09.2022, 09:29 PM (GMT+1)

Kulturë

Poezi nga Engjëll Koliqi

E premte, 06.01.2012, 07:24 PM


Engjëll Koliqi

ME PROGRAM TË RI

 

I ndrisim

Dhe i relizojme bashkë

Të gjitha aspiratat e vjetra

Të lirisë

Dhe të dashurisë

Gëzuar!

                        Stubëll, 8 prill 2011

 

NDËRRIM PROCEDURASH

 

Në shumë procese të jetës

Dhe të përditshmërisë

Gjithandej e gjithkëndej

Po bëhen ndryshime procedurash

Në të gjitha horizontet

Dhe në mes-horizonte

Që prej aktiviteteve të thjeshta

Kulturore e sportive

Deri në proceset shoqërore

Edhe në zgjedhjet dhe emërtimet

E liderëve shtetërorë

Dhe politikë

...

Ndërrime andej

Ndërrime këndej

Sipas ritmit

Dhe oreksit

Të intereseve

                        Stubëll, 8 prill 2011

 

BRENDA PËRRALLËS

 

Si gjithherë

Ka plot dëshira

Plot porosi

Dhe plot mite

Por shpesh ka

Edhe të mirëfilltë histori

                        Stubëll, 8 prill 2011

 

ZBRAZTËSI

 

Në qiellin e stinës së tyre

Nuk ka as re

As shi

As zogjë

As dashuri

As gjallëri

Është krejt zbrazët

Ka vetëm kotësi

E gjurmë të kohës së ikur

                        Stubëll, 8 prill 2011

 

I BESOJMË VETËM DASHURISË

 

Kot flisni

O pushtues të kabineteve qeveritare

Dhe të fronit

Ne i besojmë vetëm dashurisë

Tjetër gjuhë s’kuptojmë

                        Stubëll, 8 prill 2011

 

NË MASËN E DUHUR

 

Kemi lëvizur

Dhe lëvizim

Me vullnet

Dhe me kostruktivitet

Në masën e duhur

Në mënyrë që

Të realizohet e lumja dashuri

                        Stubëll, 8 prill 2011

 

VENDIM SPEKTAKULAR

 

Kush pa e pritur

As pa e ëndërruar

Si prej qiellit

Ra vendimni i prerë

Për të vallëzuar

Në vallen e një interesi

Që s’e shohim

As e njohim

...

                        Stubëll, 8 prill 2011

 

VETËM NJË FJALË

 

Për të ëmbëlsuar fronin

Shekullin dhe epokën

Dhe për të garantuar amshimin

Nevojitet vetëm një fjalë

-

Vetëm emri i bekuar i dashurisë

                        Stubëll, 8 prill 2011

 

SIPAS URDHËRIT

 

Nisen akcionet

Me njëmijenjë krime

Në të gjitha relievet e tyre

Shkaktohen mosmarrëveshje

Dhe lozin vdekjet

Vetëm tragjedi kultivohen

Dhe shtohen

...

                        Stubëll, 8 prill 2011

 

EDHE NE

 

Mos harroni

Ju zotëra të vetëshpallur

Në këtë botë

Dhe në këtë regjim

Edhe ne jemi

Faktorë

Dhe protagonistë

                        Stubëll, 8 prill 2011

 

VETËM ME KUJTIME

 

Kudo

Në këto udhëkryqe interesesh

Për dëshmorët e lirisë

Që i hapën derën dashurisë

Askush s’po bën gjë konkrete

Vetëm me kujtime

E me këngë

Në faqet e historisë

Po i regjistrojmë

                        Stubëll, 8 prill 2011

 

CON NUOVO PROGRAMMA

 

Illuminiamoli

E realizziamoli insieme

Tutte le vecchie aspirazioni

Della libertà

E dell’amore

Evviva!

                        Stublla, 8 aprile 2011

 

CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE

 

In tanti processi della vita

E del quotidianità

Aldilà e anche qua

Si fanno cambiamenti delle procedure

In tutti gli orizzonti

Anche tra gli orizzonti

Dalle semplici attività

Culturali e sportive

Fino ai processi sociali

E nelle elezioni e nomine

Dei leader statali

E politici

Cambiamenti di là

Cambiamenti di qua

Secondo il ritmo

E l’appetito

Degli interessi

                        Stublla, 8 aprile 2011

 

DENTRO ALLA FAVOLA

 

Come sempre

Ci sono dei desideri

Pieno dei raccomandazioni

E pieno dei miti

Ma spesso c’è

Anche verissima storia

                        Stublla, 8 aprile 2011

 

VUOTEZZA

 

Nel cielo della loro stagione

Non ci sono neanche nuvole

Neanche pioggia

Neanche uccelli

Neanche amore

Neanche vitalità

È totalmente vuotezza

E soltanto inutilità

E traccia del tempo scapato

                        Stublla, 8 aprile 2011

 

CREDIAMO SOLTANTO ALL’AMORE

 

Inutile parlate

O occupanti dei gabinetti governativi

E del trono

Noi crediamo soltanto all’amore

Non conosciamo altra lingua

                        Stublla, 8 aprile 2011

 

NELLA DOVUTA MISURA

 

Ci siamo mossi

E moviamo

Con volontà

E costruttivi

Nella dovuta misura

In modo che

Si realizza il beato amore

                        Stublla, 8 aprile 2011

 

DECISIONE SPETTACULARE

 

Senza nessuno aspettarla

Neanche sognarla

Come dal cielo

È caduta la fissa decisione

Di ballare

Nel ballo degli interessi

Che non li vediamo

Neanche conosciamo

                        Stublla, 8 aprile 2011

 

SOLTANTO UNA PAROLA

 

Per dolcificare il trono

Ilo secolo e l’epoca

E per garantire l’eternità

È necessaria soltanto una parola

-

Soltanto il nome dell’amore

                        Stublla, 8 aprile 2011

 

SECONDO L’ORDINE

 

Partono gli azioni

Con milleuno crimini

In tutti loro rilievi

Si causano disaccordi

E ballano le morti

Soltanto tragedie si coltivano

E si aumentano

                        Stublla, 8 aprile 2011

 

ANCHE NOI

 

Non dimenticate

Voi autoproclamati dei

In questo mondo

E in questo regime

Anche noi siamo

Fattori

E protagonisti

                        Stublla, 8 aprile 2011

 

SOLO CON RICORDI

 

Ovunque

In questi incroci degli interessi

Per i martiri della libertà

Che hanno aperto la porta anche all’amore

Nessuno fa qualcosa di concreto

Soltanto con ricordi

E con canzoni

Nelle pagine della storia

Li registrano

                        Stublla, 8 aprile 2011

 

N’ATO VITE

 

Kam vuajtur shumë

Sa që

Edhe identiteti im

Më është mohuar

Por kam mbijetuar

Dhe jam kalitur

...

                        Viti, 7 prill 2011

 

PËRMIRËSIME

 

Mbas krimeve të mëdha

Që rezultojnë edhe me tragjedi

Mjerisht

Në këtë botë interesesh

Bëhen shumë lëvizje

Me diplomaci

Bëhen shumë përmirësime

Për të shlyer të këqijat

...

                        Viti, 7 prill 2011

 

NËPËR PIKAT E BARDHA

 

Mbaj orientimin

Dhe lëviz i sigurtë

E me garanci

Drejt parajsës së amshuar

Të dashurisë

                        Ferizaj, 7 prill 2011

 

PËR SHIJEN TONË

 

Bota e dashurisë

Ka hapur vallen e gëzuar

Të lirisë

Me njëmijenë mirësi në ditë

-

Gëzuar!

                        Ferizaj, 7 prill 2011

 

JEMI BËRË TË FORTË

 

Megjithë mundimet e mëdha

Në shekujt e pushtimit

Jemi kalitur

Dhe jemi bërë

Shumë të fortë

Dhe kemi fituar

                        Prishtinë, 7 prill 2011

 

AKUZA

 

Në këtë stinë të zetë

Është bërë shprehi

Për çdo të keqe

Ankohen të tjerët

Ose një i panjohur

...

Akuzat vazhdojnë

Në drejtime të panjohura

E krimet s’ndalen

...

Akuza

Dhe akuza

Pa zgjidhje

                        Prishtinë, 7 prill 2011

 

ATËHERË EDHE SOT

 

Liria dhe demokracia

Ishin

Dhe janë

Elemente kostitutive

Të dashurisë

Atëherë kur unë jam lindur

Edhe sot

Që jam në stinën e pestë

-

Përpara!

                        Prishtinë, 7 prill 2011

 

NË MËNYRËN MË TË MIRË

 

E shpjegojmë tërësisht

Dhe e ilustrojmë

Me argumente konkrete

Çdo insert

Të së lumes dashuri

                        Prishtinë, 7 prill 2011

 

SËRISH NDRYSHIME

 

Në proceset aktuale

Të diplomacisë

Dhe të historisë

Gjithçka po ndryshon

Shumë shpejt

Pa paralajmërim

As parashikim

Siç ka ndodhur edhe tani

Sërish

Do të ndodhin edhe në të ardhmen

Shumë ndryshime

...

                        Prishtinë, 7 prill 2011

 

TË FORTË E MË TË FORTË

 

Në epokën e re

Që me vulën e fatit

Është zyrtarizuar për ne

Në këtë botë të dashurisë

Jemi të fortë

E më të fortit nga të gjithë

                        Prishtinë, 7 prill 2011

 

NË VENDIN E PARË

 

Në të gjitha stinët

Edhe në të pestën

Dashuria jonë

Ishte ngadhnjimtare

Në vendin e parë

Dhe vetëm në vendin e parë

Gëzuar!

                        Prishtinë, 7 prill 2011

 

NDËRMJET DËSHIRAVE

 

Më i lumtur ndjehem

Kur jam

Shtigjeve të dashurisë

Me bekimin e fatit

Shpesh gjendem

Edhe n’oazat e mrekullisë

                        Gjilan, 7 prill 2011

 

DUKE HYPUR NË QIELL

 

Në mënyrën e vet

Këndonte këngë dashurie

Me zë të lartë

Dhe i thërriste të gjithë

T’i vëhen mbrapa

...

                        Gjilan, 7 prill 2011

 

TREGIM MBAS TREGIMI

 

Me shumë dëshmi

Origjinale të përjetuara

Dhe të dëshmitarëve okularë

Kompletojmë përrallat

Edhe shkruajmë

Të bekuarën histori

                        Viti, 7 prill 2011

 

SIPAS KËNGËS

 

Të gjithë heronjtë

Dhe dëshmorët

Jetojnë në zemrat e të gjithëve

Nëpër shekuj

Deri në amshim

...

Gjithçka

Dhe gjithkund

Në botën e re

Vlon e vallëzon me dashuri

                        Viti, 7 prill 2011

 

SHKALLËVE TË FATIT

 

Dalëngadalë

Po ngjitemi në qiejt e dashurisë

Mes yjëve

Jemi të dalluar

Me vezullima speciale

                        Stubëll, 7 prill 2011

 

PRESIM MOMENTIN

 

Ata atje

As që mendojnë për masat

As për ne

Vetëm presin momentin

T’i realizojnë

Ëndërrat e tyre absurde

Duke mbushur xhepat

Tjetër s’mendojnë

As nuk bëjnë

Sot as kurrë

                        Stubëll, 7 prill 2011

 

IN QUELLI ANNI

 

Ho sofferto tanto

Così che

Anche la mia identità

Mi è stata negata

Ma ho sopravissuto

E ci sono temprato

                        Viti, 7 aprile 2011

 

MIGLIORAMENTI

 

Dopo grandi crimini

Che risultano anche con tragedie

Purtroppo

In questo mondo degli interessi

Si fanno tanti movimenti

Con diplomazia

Si fanno miglioramenti

Di cancellare i mali

                        Viti, 7 aprile 2011

 

ATTRAVERSO I PUNTI BIANCHI

 

Tengo l’orientamento

E muovo sicuro

E con garanzia

Verso l’eterno paradiso

Dell’amore

                        Ferizaj, 7 aprile 2011

 

PER IL NOSTRO GUSTO

 

Il mondo dell’amore

Ha aperto il gioioso ballo

Della libertà

Con milleuno carità nel giorno

-

Evviva!

                        Ferizaj, 7 aprile 2011

 

CI SIAMO DIVENTATI FORTI

 

Tuttavia le grande sofferenze

Nei secoli dell’occupazione

Ci siamo temprati

E siamo diventati

Molto forti

E abbiamo vinto

                        Prishtina, 7 aprile 2011

 

ACCUSE

 

In questa nera stagione

È diventato abitudine

Per ogni male

Si accusano gli altri

Oppure uno sconosciuto

Le accuse continuano

Nelle direzioni sconosciute

E i crimini non fermano

Accuse

E accuse

Senza soluzione

                        Prishtina, 7 aprile 2011

 

ALLORA E OGGI

 

La ,libertà e la democrazia

Erano

E sono

Elementi costitutivi

Dell’amore

Allora quando sono nato

Anche oggi

Che sono nella quinta stagione

-

Avanti!

                        Prishtina, 7 aprile 2011

 

NEL MIGLIORE MODO

 

Spieghiamo teoricamente

E illustriamo

Con argomenti concreti

Ogni inserto

Del beato amore

                        Prishtina, 7 aprile 2011

 

DI NUOVO CAMBIAMENTI

 

Negli attuali processi

Della diplomazia

E della storia

Tutto quanto cambia

Molto veloce

Senza preavviso

Neanche previsto

Come è successo anche adesso

Di nuovo

Verrà successo anche nel futuro

Tanti cambiamenti

                        Prishtina, 7 aprile 2011

 

FORTI E PIÙ FORTI

 

In nuova epoca

Che con timbro della fortuna

Si è ufficializzato per noi

In questo mondo dell’amore

Siamo forti

E più forti di tutti

                        Prishtina, 7 aprile 2011

 

NEL PRIMOM POSTO

 

In tutte le stagioni

Anche nella quinta

Il nostro amore

Era trionfante

Nel primo posto

E soltanto nel primo posto

Evviva!

                        Prishtina, 7 aprile 2011

 

TRA I DESIDERI

 

Mi sento più felice

Quando sono

Nei varchi dell’amore

Coin la benedizione della fortuna

Spesso mi trovo

Anche nelle oasi del miracolo

                        Gjilan, 7 aprile 2011

 

SALENDO AL CIELO

 

Nel suo modo

Cantava canzoni dell’amore

Con alta voce

E chiamava tutti

Di mettersi indietro

                        Gjilan, 7 aprile 2011

 

RACCONTO DOPO RACCONTO

 

Con tante testimonianze

Originale provate

E dei testimoni oculari

Completiamo le favole

Anche scriviamo

La benedetta storia

                        Viti, 7 aprile 2011

 

SECONDO LA CANZONE

 

Tutti gli eroi

E martiri

Vivono nei cuori di tutti

Attraverso secoli

Fino all’eternità

Tutto quanto

E ovunque

Nel nuovo mondo

Bolla e balla con amore

                        Viti, 7 aprile 2011

 

NELLE SCALE DELLA FORTUNA

 

Piano - piano

Saliamo nei cieli dell’amore

Tra le stelle

Siamo distinti

Con speciali splendori

                        Stublla, 7 aprile 2011

 

ASPETTANDO IL MOMENTO

 

Quelli di là

Neanche pensano per le masse

Neanche per noi

Soltanto aspettano il momento

Di realizzare

I loro assurdi sogni

Compiendo le tasche

Altro non pensano

Neanche fanno

Oggi neanche mai

                        Stublla, 7 aprile 2011

SIPAS PROJEKTIT

 

Shpesh ndodhë që

I pari del i fundit

E i fundit – i pari

Ka thonë urdhëra

Dhe rregulla

-

Bota ecën përpara

                        Viti, 6 prill 2011

 

KUR SHPËRTHEN KËNGA

 

Kremtja merr udhë

Hapen faqet e historisë

Dhe gjithçka vuloset

Me vulën e Dardanisë

                        Ferizaj, 6 prill 2011

 

NDËRMJET PYETJEVE

 

Përgjigjet e ëmbëla të dashurisë

Dalin dhe futen në histori

Me përqafime

Me përkëdhelje

Me me puthje

...

                        Ferizaj, 6 prill 2011

 

NËN ATË SHIUN E NGROHTË

 

N’atë verën historike

Me të lumen mbretëreshë

Nën atë shiun e ngrohtë

Kemi filluar aktin e parë

Të bukur

Të dashurisë

                        Prishtinë, 6 prill 2011

 

N’UDHËN E DIELLIT

 

Jemi të qetë

Dhe të sigurtë

Në marshin historik

Me zemra të ngrohta

Fuqizojmë motorët

E së bekuarës

Dhe të vlefshmes

Dashuri

-

Gëzuar

Dhe përpara!

                        Prishtinë, 6 prill 2011

 

NDËRMJET ZEMRAVE

 

Unë dhe mbretëresha

Jemi dhe mbesim

Përgjithmonë

Pengje

Por edhe lule

Të së shenjtes e të bekuarës dashuri

Luajmë

T’ëmbëla dhe të bekuara

Valle

                        Prishtinë, 6 prill 2011

 

DITË PAS DITE

 

Jeta po ndryshon

Dhe pranvera po çelë

Lule të reja

Zbukurohet froni ynë

Mbarë mbretëria jonë

Në Dardani rilindë shenjtëria

                        Prishtinë, 6 prill 2011

 

DREJTËSIA QË S’ËSHTË

 

Gjithçka bëhet

Në botën e intereseve

Deri edhe krimet e rënda

Bëhen në emër të drejtësisë

E drejtësi s’ka askund

Në emër të diplomacisë

Dhe të intereseve

Nuk mbetet vend

As derë

Për drejtësinë

                        Prishtinë, 6 prill 2011

 

NË FILLIM TË PROPOZIMIT

 

Jam shumë i kujdesshëm

Me shpjegime

Në mënyrë konkrete

Dhe jap garanci

Që i kërkon koha

Dhe dashuria

                        Ferizaj, 6 prill 2011

 

PROVAT QË S’NDALEN

 

Të nisur

Nga pika zero

Ne banorët e këtij shekulli

Në shijimin e lirisë

Dhe të dashurisë

Hasim shumë sfida

Ndër më të ndryshmet

Me njëmijenjë prova

Në secilën ditë

Që s’ndalen kurrë

Në asnjë stinë

Dhe janë

Ndër më të ndryshmet

                        Ferizaj, 6 prill 2011

 

NË KËTË PRANVERË

 

Edhe kopshtijet tona

Të kultivuara

Me dorë diplomacie

Çelin shumë të bukura

Dhe lulëzojnë

Ëmbël dhe këndshëm

Lule të bekuara

Dashurie

                        Viti, 6 prill 2011

 

SECONDO IL PROGETTO

 

Spesso succede che

Il primo esce l’ultimo

E l’ultimo – il primo

Ci sono, dicono, ordini

E regole

Il mondo cammina avanti

                        Viti, 6 aprile 2011

 

QUANDO SCOPIA LA CANZONE

 

La festa prende strada

Si aprono le pagine della storia

E tutto quanto si timbra

Con il timbro di Dardania

                        Ferizaj, 6 aprile 2011

 

TRA LE DOMANDE

 

Le dolcissime risposte dell’amore

Escono ed entrano in storia

Con abbracci

Con carezze

Con baci

                        Ferizaj, 6 aprile 2011

 

IN QUELLA CALDA PIOGGIA

 

In quell’estate storica

Con la beata regina

Sotto quella calda pioggia

Abbiamo iniziato il primo atto

Benedetto

Dell’amore

                        Prishtina, 6 aprile 2011

 

NELLA STRADA DEL SOLE

 

Siamo tranquilli

E sicuri

Nella storica marcia

Con caldi cuori

Potenziamo i motori

Del benedetto

E valoroso

Amore

-

Evviva!

                        Prishtina, 6 aprile 2011

 

TRA I CUORI

 

Io e la regina

Siamo e rimaniamo

Per sempre

Pegni

Ma anche fiori

Del santissimo amore

Balliamo

Dolcissimi e benedetti

Balli

                        Prishtina, 6 aprile 2011

 

GIORNO DOPO GIORNO

 

La vita cambia

E la primavera fiorisce

Nuovi fiori

Si abbellisce il nostro trono

L’intero nostro regno

In Dardania rinasce la santità

                        Prishtina, 6 aprile 2011

 

LA GIUSTIZIA CHE NON C’È

 

Tutto quanto si fa

Nel mondo degli interessi

Fino ai pesanti crimini

Si fanno nel nome della giustizia

E giustizia non c’è da nessuna parte

Nel nome di diplomazia

E degli interessi

Non rimane posto

Neanche porta

Per la giustizia

                        Prishtina, 6 aprile 2011

 

ALL’INIZIO DELLA PROPOSTA

 

Sono tanto attento

Con spiegazioni

Nel mondo concreto

E do garanzia

Che chiede il tempo

E l’amore

                        Ferizaj, 6 aprile 2011

 

LE PROVE CHE NON FERMANO

 

Partiti

Dal punto zero

Noi abitanti di questo secolo

Nel gustare della libertà

E dell’amore

Incontriamo tante sfide

Tra più diverse

Con milleuno prove

In ogni giorno

Che non si fermano mai

In nessuna stagione

E sono

Tra le più diverse

                        Ferizaj, 6 aprile 2011

 

IN QUESTA PRIMAVERA

 

Anche nei nostri giardini e prati

Coltivati

Con mano diplomatico

Aprono bellissimi

E fioriscono

Dolcemente e piacevolmente

Benedetti fiori

Dell’amore

                        Viti, 6 aprile 2011

 (Vota: 0)

Komentoni
Komenti:


Gallery

Pëllumb Gorica: Magjia e bukurive të nëntokës sulovare
Fotaq Andrea: Një vështrim, një lot, një trishtim – o Zot sa pikëllim!
Pëllumb Gorica: Grimca kënaqësie në Liqenin e Komanit
Shkolla Shqipe “Alba Life” festoi 7 Marsin në Bronx
Kozeta Zylo: Manhattani ndizet flakë për Çamërinë Martire nga Rrënjët Shqiptare dhe Diaspora